Ansettelser

Gir full gass i rekrutteringen

Med boom i oljesektoren og skrikende behov for ny arbeidskraft har HR-avdelingen i oljeservice selskapet Technip hektiske dager. En betydelig del av de som ansettes er nyutdannede.