Wintershall


I Wintershall Norge får vi ting til å skje. Vi er et av de mest suksessrike olje- og gasselskapene på norsk kontinentalsokkel, og er en av de ledende operatørene i Norge.

Kanalpiren, Hinna Park
Laberget 28
4020 Stavanger

Følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter

Web: www.wintershall.no