Statistitsk sentralbyrå


Ssb_1

Statistisk sentralbyrå – en institusjon som teller

Oslo:
Akersveien 26
0177 Oslo

Kongsvinger:
Otervegen 23
2211 Kongsvinger

Postadresse:
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo

Web: www.ssb.no

Lagre