Riksrevisjonen


riksrevisjonen

Offentlig revisjon.

VISJON
Riksrevisjonen bidrar effektivt til Stortingets kontroll og fremmer god forvaltning. 

VERDIER
Omdømmeverdier: Kompetent, uavhengig og objektiv. 
Samspillverdier: Lagånd, åpenhet og respekt.

ANTALL ANSATTE
Cirka 500 ansatte.

KONTORER
Hovedkontor i Oslo. Regionkontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

ANSETTER 
Ferdige studenter som har blitt revisorer, siviløkonomer, samfunnsvitere og jurister fra alle relevante utdanningsinstitusjoner.

STILLINGER TIL NYUTDANNEDE
Nyutdannede tilsettes som førstekonsulent. Med to års praksis tilsettes du som rådgiver.

OPPLÆRING
Nytilsatte følger et toårig opplæringsprogram som gir fagkompetanse innen offentlig revisjon. 

KARRIEREUTVIKLING
Det er gode muligheter for videreutdanning og oppdatering gjennom stipendordning og ulike kurstilbud. Ansatte får mulighet til faglig vekst som prosjektleder for revisjonsoppdrag eller innen utvikling av revisjonsmetodikken. 

INTERNASJONALE MULIGHETER
Muligheter for å delta i revisjon av internasjonale organisasjoner, være med på kapasitetsbygging av riksrevisjoner i utviklingsland og for å delta i internasjonalt faglig samarbeid.

SØKNADSPROSEDYRE
Alle ledige stillinger lyses ut. Send søknad med CV, vitnemål og attester via våre nettsider.

ADRESSE
Storgata 16
Postboks 8130 Dep
0032 Oslo

KONTAKT
Helge Bull Gjertsen, HR-seksjonen
Telefon: 22 24 13 92
E-post: rekruttering@riksrevisjonen.no

WEB
www.riksrevisjonen.no

Lagre

Lagre