Finansforbundet


finansforbundet

Finansforbundet jobber for at ansatte i bank, forsikring, finans og IT skal ha innflytelse på egen arbeidshverdag, få gode lønnsvilkår og ha riktig kompetanse. Som en viktig samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

BESØKSADRESSE:
Dronning Eufemiasgate 16, 0191 Oslo

KONTAKTPERSON:
Solveig Marie Bjørnstad, 90 59 32 70
student@finansforbundet.no

www.finansforbundet.no/student

 

 

Lagre

Lagre