Bane NOR


Fra 1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

VISJON
«Norge på skinner»

VERDIER
Åpen, engasjert og profesjonell

ANTALL ANSATTE I NORGE
4 500 ansatte

KONTORER I NORGE
Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og en lang rekke steder langs jernbanen.

ANSETTER STUDENTER FRA
Energi – Bygg – Elektro – Geofag – Kybernetikk – Indøk – Maskin – Økonomi – Samfunnsfag – Sikkerhet – IT – Automasjon – Planlegging – Matematikk – Landskapsarkitektur – Rettsvitenskap – Logistikk – Eiendom

STILLINGER TIL NYANSATTE
Hos Bane NOR finner du karrieremuligheter innen: Signal – Planlegging – Prosjektledelse – Energi – Byggeledelse – Sikkerhet – Prosjektering – HR – Økonomi – RAMS – IT – Jus – Kommunikasjon – Geofag

OPPLÆRING
Bane NOR tilbyr opplæring innen blant annet prosjektledelse, gjennom egen prosjektskole.

TRAINEEPROGRAM
Bane NOR tar årlig inn ca. 20 traineer innen prosjekt- og byggeledelse, planfag, signal, drift og vedlikehold, IT og ledelse. Programmet er toårig og man støttes av sin egen mentor. Kandidatene er fast ansatt fra første dag.

SUMMER INTERNSHIP
Bane NOR tar årlig inn ca. 60 studenter på sommerjobbprogrammene sine. Sommerjobber legges ut fortløpende, se www.banenor.no/karriere for frister.

OPPGAVESKRIVING
Bane NOR har samarbeid rundt oppgaveskriving. Ta kontakt med karriere@banenor.no, eller se våre nettsider for mer informasjon.

SØKNADSPROSEDYRE
Alle våre ledige stillinger utlyses offentlig gjennom vår søknadsportal på våre hjemmesider.

ADRESSE
Biskop Gunnerus’ gate 14,
0185 Oslo

KONTAKTPERSON
Rekruttering: Knut Erik Storsand
Telefon: +47Œ901 97 997
E-post: karriere@banenor.no

WEB
http://www.banenor.no/