Trainee Innlandet: Lærerik start på karrieren

De blir knapt nok varme i trøya før de skal videre til neste bedrift. Læringskurven er bratt og utfordringene er mange. Men Camilla, Ole, Inga og Vegard er ikke i tvil om at de har valgt rett. To år som regional trainee er en unik start på karrieren!

Inga Kroken (f.v), Ole Andreas Haukåsen, Camilla Mæland og Vegard Ølstad er fire av de 15 traineene i Trainee Innlandet.

Tekst og foto: Ole Alvik

– Herfra kan je nesten se hemmat, sier en av traineene som er på besøk hos The Assessment Company i Hamar.

The AC, som de kalles i dagligtale, har nylig tatt over koordinatoransvaret for Trainee Innlandet. Møterommet i femte etasje er omgitt av store vinduer og midt i synsfeltet ligger Vikingskipet; det ikoniske byggverket fra Lillehammer-OL i 1994. Det var der det hele startet. Noen av de ledende bedriftene i Hedmark og Oppland organiserte seg som Vikinglauget for å utvikle regionen etter OL.

Ett av tiltakene var Vikinglauget Trainee som ble startet i 1999 og senere omdøpt til Trainee Innlandet. I dag er dette det lengstlevende regionale traineeprogrammet i Norge.

– Målsettingen er å rekruttere og beholde unge talenter til medlemsbedriftene og at traineene skal få en personlig og faglig utvikling, sier Anne Britt Svensrud fra The AC.

– Det er en vinn/vinn situasjon. Traineene får erfaring fra ulike bransjer og bedriftene får motiverte og flinke folk med masterutdanning, supplerer kollega Magne Nordgård.

Til nå har mer enn hundre traineer deltatt i programmet. Karrieremagasinet har møtt fire av de 15 traineene som nå deltar i programmet: Camilla Mæland, Vegard Ølstad Kroken, Inga Kroken og Ole Andreas Haukåsen. I løpet av to år skal de gjennom tre moduler á 8 måneder i tre forskjellige virksomheter.

Trainee Innlandet er et samarbeid mellom 27 bedrifter i Hedmark og Oppland. Tre av dem som har ansvaret for oppfølging av traineer i sin bedrift er (f.v) Jørn Hanserud i Norsk Tipping, Hans Jacob Lund i Graminor og Anne Merethe Kleven i Norsk Tipping.

Et tryggere yrkesvalg

– Det er veldig nyttig å få praksis fra ulike arbeidsoppgaver og ulike sektorer, sier Ole Andreas Haukåsen som er fra Løten og har en master i innovasjon og næringsutvikling fra Høgskolen i Lillehammer.

Som trainee har han hatt HR-stillinger ved Sintef Raufoss og Sykehuset innlandet. Den siste modulen skal han være hos Nav arbeidslivssenter i Hedmark. I likhet med mange andre nyutdannede syntes han at det var vanskelig å vite hva han ville jobbe med etter studiene.

Sykehuset Innlandet er med sine 10 000 årsverk en av de største arbeidsgiverne i regionen. Det gir Ole Andreas Haukåsen nyttig erfaring fra en stor HR-avdeling. (Foto: Privat)

– Som trainee får jeg arbeidserfaring fra tre ulike bedrifter i løpet av to år uten at en framtidig arbeidsgiver stusser over disse hyppige karrierebyttene.

Men de hyppige jobbskiftene er også den største utfordringen.

– I vanlige jobber har du kanskje en seks måneders opplæringsperiode. Det har du ikke som trainee. Etter seks måneder er du nesten ferdig med modulen. Den bratte læringskurven er den største utfordringen, sier han.

Bratt læringskurve

Camilla Mæland er eneste jurist hos planteforskningsbedriften Graminor. (Foto: Privat)

Den samme erfaringen har Camilla Mæland fra Stavanger. Den nyutdannede juristen er i gang med sin første trainee-modul og har jobbet fire måneder hos planteforskningsbedriften Graminor. Virksomheten har 34 ansatte og holder til på Bjørke forsøksgård som ligger en mil øst for Hamar. Camilla får brynt seg på alt fra arbeidsrett til patent- og varemerkejus. Hun er den eneste juristen i Graminor. Det innebærer et stort ansvar, men det er også enormt lærerikt, synes hun.

– Jeg har helt klart fått større utfordringer i denne jobben enn jeg ville ha fått i mange andre jobber, men det er kanskje også det som er mest givende. Det er imidlertid viktig med god oppfølging og det har jeg fått, sier hun.

Camilla er oppvokst på gård, så det var ikke veldig fremmed for henne å arbeide i en bedrift som arbeider med planteforedling. Men hun søkte på mange ulike trainee-programmer og det var tilfeldig at det ble Trainee Innlandet.

– Jeg hadde lyst til å bli trainee på grunn av den læringen man får, og fordi jeg hadde lyst til å finne ut hva jeg ville gjøre videre. Fordelen med å jobbe i en mindre bedrift er at jeg får brukt mye av bredden innen mitt fagfelt, sier hun.

Etter at traineeperioden hos Graminor er ferdig, skal hun til legemiddelfirmaet Curida i Elverum.

Bidrag begge veier

Det er produktsjef Hans Jacob Lund som har ansvaret for oppfølgingen av Camilla Mæland når hun jobber i Graminor. Bedriften har vært med i Trainee-Innlandet i fire år. I likhet med mange andre medlemsbedrifter i regionale traineeprogram er de for små til å ha en egen trainee-ordning. Den viktigste grunnen til at de er med i Trainee Innlandet er for å få tilgang til gode kandidater.

– Vi er spisset mot plantekultur og størsteparten av våre 34 ansatte har studert ved NMBU på Ås eller har annen utdanning innen bioteknologi eller landbruk. Men vi er en bedrift i vekst og har behov for å få inn nye impulser, forteller han.

Camilla den første traineen i bedriften.

– Andre ansatte spør henne til råds i juridiske spørsmål. Det hever kompetansen hos oss. Samtidig får hun en spesiell kompetanse når hun jobber hos oss, så det er læring begge veier, sier Lund.

Får et nettverk

Inga Kroken er trainee i kommunikasjonsavdelingen hos Eidsiva Energi. Her er hun ute i felten i forbindelse med at det legges strømlinjer i de nye stolpene i bakgrunnen. (Foto: Privat)

Inga Kroken har bachelor i Media management og en master i markedsføring og merkevarebygging fra Kingston University i London. Som trainee får hun erfaring fra begge fagområdene. Hun har jobbet i med kommunikasjon i Sparebanken Hedmark og i Eidsiva Energi. I den siste modulen skal hun jobbe med merkevarebygging i Norsk Tipping.

– Jeg trivdes veldig godt i London, men jeg hadde lyst til å flytte hjem etter studiene. Som trainee har jeg fått et godt nettverk og bedriftene vet hva jeg kan. Jeg tror det hadde vært vanskeligere å få en relevant jobb her i regionen uten traineeordningen.

Ville jobbe i hjemfylket

Vegard Ølstad studerte tre år i Colorado og to år i Utah før han flyttet hjem til Gjøvik med en MBA på CV-en. Som trainee i Norsk Tipping jobber han med markedsanalyse. (Foto: Privat)

Vegard Ølstad jobber med markedsanalyse i Norsk Tipping. Han tok en MBA i USA, men da han var ferdig med mastergraden ville han også helst jobbe i hjemfylket.

– Jeg kommer fra Gjøvik og ville gjerne tilbake hit etter å ha studert fem år i utlandet.

Han søkte på traineeprogrammet for å få erfaring fra ulike bedrifter.

– Nå er jeg i Norsk Tipping og neste år skal jeg til Geno. Da går jeg fra å jobbe med analyse av en stor befolkning til å jobbe med markedsanalyse i et mye smalere felt. Det er mulig at jeg også skal jobbe med kommunikasjon mot det amerikanske markedet, forteller han.

Unge og motiverte

Jørn Hanserud er leder for Vegard i Norsk Tipping

– Vegard og de andre traineene jeg har jobbet med er høyt utdannede og motiverte folk som har mye å bidra med. I traineeordningen får de muligheten til å prøve ut ulike jobber og ulike bransjer over kort tid, sier han.

Med mer enn 400 ansatte er Norsk Tipping en av de store virksomhetene i Trainee Innlandet. De har vært med helst siden oppstarten.

– I 1999 var vi for små til å ha en egen ordning. I dag har vi både en egen trainee-ordning og vi er med i Trainee Innlandet, forteller Anne Merethe Kleven som er HR-rådgiver i Norsk Tipping og kontaktperson for traineene i spillselskapet.

– Målet vårt er å få tilgang til godt kvalifiserte og motiverte kandidater, samtidig som vi får inn unge mennesker med nye tanker. Nå har vi tre traineer fra Trainee Innlandet og tre traineer som er inne på en annen ordning.

Et godt nettverk

I tillegg til at traineene får variert erfaring får de også et godt nettverk, påpeker hun. Det handler ikke bare om at de blir kjent med folk i virksomhetene de jobber i. Traineene får også faglig og sosial nettverk seg imellom.

– De får et fellesskap som jeg tror at de har stor nytte av også etter at traineeperioden er over.

Det er et synspunkt som deles av traineene.

– Fellesskapet med de andre traineene er viktige. Det er motiverende og vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Å jobbe som trainee er på mange måter en personlig reise i hvem du er og hva du vil, sier Camilla Mæland

Kompetanseprogram

– Trainee Innlandet er en vinn vinn situasjon for alle parter. Traineene får relevant erfaring fra ulike bransjer og bedriftene får motiverte og flinke folk, sier Anne Britt Svensrud i The Assessment Company.

Det som i størst grad bidrar til at traineene blir godt kjent på tross av de jobber i ulike bedrifter er kompetanseprogrammet. Programmet er på tjue dager fordelt på åtte samlinger i løpet av de to årene. Fokuset er personlig utvikling, kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner. Det er The AC som har ansvaret for kompetanseprogrammet.

– Vi vil at traineene skal bli bevisst på sine egne preferanser, styrker og utviklingsområder, sier Anne Britt Svensrud.

The AC jobber med utvelgelse, trening og opplæring i bedrifter. Verktøyene de bruker der, brukes også i utvikling av traineene. Det innbefatter blant annet bruk av rollespill som tas opp på video og gjennomgås etterpå, for eksempel når traineene skal øve på prosjektledelse.

– Kompetanseprogrammet er en kjenn deg selv prosess, sier Svensrud.

Mange søkere

Traineeprogrammet inneholder et felles opplæringsprogram for traineene på totalt 20 dager fordelt på flere samlinger. – Opplæringen setter den enkelte trainees faglige og personlige utvikling i fokus, sier Magne Nordgård i The Assessment Company.

Det var 160 søkere til traineestillingene i 2016. Av disse var det 7 som ble tatt ut. Det blir bestemt allerede fra starten av hvilke tre bedrifter traineene skal arbeide for. Traineene må ha mastergrad eller tilsvarende.

– Vi ser etter traineer som er motiverte, har den rette kompetansen og som kan trives i en ordning hvor de skal ha tre utfordrende jobber i løpet av to år, sier Magne Nordgård i The AC.

Utvelgelsen skjer i samarbeid mellom medlemsbedriftene og konsulentene i The AC.

– Men vi ser ikke etter én bestemt type trainee-personlighet. Det skal være rom både for datanerden og generalisten, sier Anne Britt Svensrud.


Kort om Trainee Innlandet:

Bedriftene
Nærmere 30 bedrifter med base i Hedmark og Oppland er med i Trainee Innlandet. Samlet har bedriftene over 17000 ansatte i ulike bransjer. Både offentlige og private virksomheter er representert.

Traineene
Traineene må ha mastergrad. Som trainee får du ofte mer varierte arbeidsoppgaver enn du ville fått som vanlig fast ansatt. Oppgavene er oftest prosjektpreget. Du bør takle en bratt læringskurve, ha evnen til å omstille deg raskt og være positiv til å knytte nye kontakter.

Varighet
Traineeprogrammet består av tre arbeidsperioder (moduler), á 8 måneder, i løpet av to år. I denne perioden jobber de i tre ulike medlemsbedrifter. Noen få traineer har to moduler á 12 måneders varighet. Traineene er ikke sikret jobb i en medlemsbedrift etter at traineeperioden er over.

Arbeidsoppgaver
Oppgavene varierer fra virksomhet til virksomhet. Ofte jobber traineene med prosjekter som virksomhetene ønsker å få gjennomført. Traineene er med på å bestemme hvor de skal jobbe og med hva.

Oppfølging
The Assessment Company koordinerer og drifter traineeprogrammet på vegne av bedriftene.
Det er også de som har hovedansvaret for kompetanseprogrammet. Traineene har dessuten en modulansvarlig som har ansvaret for den daglige oppfølgingen i bedriften.

Lønn
Alle traineene får lik lønn. Lønnen ligger på et vanlig nivå for hva en nyutdannet med mastergrad kan forvente å få i startlønn.

Samlinger
Kompetanseprogrammet er en kursrekke for traineene på 20 dager fordelt på 8 samlinger i løpet av to år. Målet er faglig og personlig utvikling. På samlingene er det praktiske oppgaver, erfaringsutveksling, presentasjoner og refleksjon over hva men har lært og hvor en bør jobbe med for å utvikle seg videre.

Historietime
Trainee Innlandet ble etablert i 1999 under navnet Vikinglauget Trainee og var det første regionale traineeprogrammet i Norge.  I 2008 skiftet de navn til Trainee Innlandet. Over 100 traineer fordelt på 17 kull har deltatt på programmet.


Flere regionale traineeprogram

Det finnes mange trainee-ordninger hvor flere virksomheter i et geografisk område har gått sammen om å lage et felles traineeprogram. Programmene har ulikt innhold, lengde og krav til kandidatene og medlemsbedriftene. Før du søker på et regionalt trainee-program bør du undersøke blant annet hvilken oppfølging du får i løpet av trainee-perioden, hvor mange traineer de har i programmet, hvilke faglige og sosiale tiltak de har for traineene, hvordan aktivitetene for traineene koordineres og hvor sannsynlig det er at du får tilbud om fast jobb i etterkant. Her er noen av programmene:

Trainee Sør
Omfatter 35 ledende virksomheter på Sørlandet. Programmet går over 18 måneder fordelt på tre perioder. De har også mentorordning, trainee-koordinator, fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangement for traineene. Kandidatene må ha mastergrad.

Trainee Vest
Omfatter 15 store virksomheter i Bergensregionen. Programmet går over 12 måneder. Programmet har egen koordinator, det gjennomføres et eget trainee-utviklingsprogram, fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangement for traineene. Traineer rekrutteres fra hele Norge, samt fra noen internasjonale skoler.

Trainee Salten
Dette er et samarbeid mellom 25 bedrifter i Bodø og Salten-regionen. Trainee-programmet er på 22 måneder og traineene jobber i to ulike bedrifter. De fleste traineene er siviløkonomer, ingeniører og sivilingeniører, men også andre kan søke. Traineene deltar på får et lærings- og utviklingsprogram i hele perioden.

Kom Trainee
Dette er et traineeprogram for 14 private- og offentlige virksomheter på Nordmøre. Traineene har tre ulike arbeidsplasser i løpet av to år og deltar på et faglig utviklingsprogram. Fagprogrammet er samlingsbasert og går over 10 kursdager i løpet av traineeperioden. Alle traineen får også en egen mentor og deltar på en studietur.

Intro Trainee
Den regionale traineeordningen i Nord-Trøndelag går over en periode på to år. Traineen jobber i tre ulike bedrifter og deltar på faglige- og sosiale samlinger, samt en studietur til Brussel. Kandidater må ha minimum bachelorgrad, men noen av de 22 bedriftene i nettverket krever mastergrad.

Kandidat Helgeland
Et traineeprogram som samarbeider med bedrifter på Helgeland. Traineen blir ansatt i ett år i en og samme bedrift og får egen fadder, lederkurs, bedriftsbesøk og studietur til Brüssel. Kandidater må ha bachelor- eller mastergrad.

Look North Trainee
Et traineeprogram i samarbeid mellom bedrifter i Vesterålen og Lofoten. Programmet strekker seg over en periode på ett år.  I løpet av året får kandidatene delta på sosiale og naturbaserte aktiviteter, bedriftsbesøk og kurs.

Trainee Narvikregionen
Et samarbeid mellom traineebedriftene og Narvikregionen Næringsforening. Trainee blir ansatt i en av bedriftene i ett år og får delta i et tilrettelagt kompetanseprogram og nettverksaktiviteter. Kandidatene må ha minimum bachelorgrad. Det legges vekt på om søkerne har tilknytning til Narvikregionen eller et ønske om å etablere seg der.

Framtidsfylket Trainee:
Et traineeprogram for Sogn og Fjordane. Programmet er ettårig. Kandidatene må ha minimum bachelorgrad, men det er stor faglig spredning blant kandidatene i programmet. Det er fire faglige fellessamlinger i løpet av året og en studietur. De siste fire årene har studieturen gått til Brussel.

Trainee Telemark
Traineene jobber i tre ulike bedrifter i Telemark i totalt 18 måneder. Medlemsbedriftene er både i privat- og offentlig sektor. Traineene ansettes i Trainee Telemark og leies ut til den enkelte bedrift.

Denne artikkelen er hentet fra Kaleidoskopet 1/2017. Du kan lese hele bladet gratis her

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Flere artikler