En solid karriereplattform

Drømmer du om en internasjonal karriere i oljebransjen? Da kan et traineeprogram i Wintershall være en nyttig start.

Wintershall er en av de største operatørene på norsk kontinentalsokkel, med fokus på leting, utbygging og produksjon av olje og gass. (Foto: Wintershall)

Tekst: Ole Alvik

Mange nyutdannede har lyst til å arbeide i utlandet etter studiene, men uten arbeidserfaring står ikke internasjonale jobbtilbud i kø. Et traineeprogram i et internasjonalt selskap med virksomhet i Norge kan være løsningen.

– En lærer mye om andre kulturer, men også om seg selv, om Norge og om nordmenn ved å jobbe utenlands en periode. Det er en verdifull erfaring, synes Katrine Osa (29) som i januar i år avsluttet sin traineeperiode for olje- og gasselskapet Wintershall. Nå er hun ansatt ved selskapets avdeling i Bergen.

Lærerikt på flere plan

Katrine Osa jobbet som trainee i Nederland, Tyskland og Norge. (Foto: Privat)

Katrine Osa hadde akkurat avsluttet en master i geovitenskap ved Universitetet i Bergen da hun startet på det internasjonale traineeprogrammet SPEAD. Programmet har fokus på boreteknologi, geologi, olje- og gassproduksjon. Som trainee har hun jobbet i Kassel i Tyskland og Rijswijk i Nederland. I tillegg har hun hatt to traineelokasjoner i Norge, henholdsvis i Stavanger og Bergen.

– I traineeperioden ble jeg godt kjent med selskapet, fikk økt min faglige kompetanse og jeg fikk venner fra hele verden. I tillegg har jeg blitt flinkere til å tilpasse meg nye ting og blitt mer openminded, sier hun.

Hva synes du har vært mest utfordrende?

– Det er å være borte fra venner, familie og naturen i Norge. Dessuten er seks måneder på hver lokasjon kort tid. En rekker akkurat å sette seg inn i et nytt miljø og nye faglige oppgaver før en skal videre til neste lokasjon.

Positive kulturforskjeller

Wintershall er Tysklands største olje- og gasskonsern. Derfor er et opphold i Tyskland nærmest obligatorisk for de internasjonale traineene.

Merket du stor forskjell på å jobbe i Tyskland i forhold til Norge?

– Ja, mer enn jeg trodde på forhånd. Det er mer formelt og hierarkisk og det er ulike tilnærminger til hvordan man jobber og samarbeider. I Norge er vi for eksempel vant til å få større grad av ansvar for egen læring, og dermed også mer fleksibilitet og frihet. For min del, som var nyutdannet og uten erfaring, opplevde jeg det som positivt at det i Tyskland er mer konkrete arbeidsoppgaver fra dag én. Det var også god oppfølging og involvering fra mentor og leder, forteller hun.

Hands-on erfaring

SPEAD-trainee og drilling engineer Bisan El-Fseis er mye på reiser offshore for å følge opp boreoperasjoner. (Foto: Privat)

Bisan El-Fseis (25) er drilling engineer og en av de andre norske traineene i SPEAD. Han ble SPEAD-trainee etter å ha tatt en master i Well Engineering ved Universitetet i Stavanger og har deltatt på programmet i ett år. I denne perioden har han jobbet i Stavanger, i Haag i Nederland og ved ulike lokasjoner i Tyskland. Som trainee veksler han mellom å arbeide på land og offshore.

– Programmet er satt opp slik at man lærer av å gjøre relevante arbeidsoppgaver. For meg som jobber med boring av brønner betyr det at jeg skal være mye på rigg og følge opp boreoperasjoner.

Hva er det viktigste traineeperioden har lært deg?

– Jeg har lært mye om industrien og arbeidet som kreves når man borer brønner. Som nyutdannet og fersk i bransjen har læringskurven vært bratt. Muligheten til å jobbe i ulike lokasjoner utenfor Norge har også vist meg at ting kan gjøres annerledes. Selv om mye er likt, så er det likevel forskjell på å bore en brønn i Norge, sammenlignet med Nederland eller Tyskland.

Tett oppfølging

Som trainee blir han fulgt opp av et team ved hovedkontoret i Kassel i Tyskland.

– De er med på å utforme programmet og våre individuelle løp. Når man sendes på jobb til en lokasjon så får man en mentor. Mentoren fungerer som kontaktperson, veileder og sjef mens man er på lokasjonen. Når man flytter på seg så ofte som man gjør i løpet av SPEAD programmet, er det viktig at man har bra oppfølging hvor enn man blir plassert, forteller Bisan El-Fseis.

Traineene har en bratt læringskurve og i perioder er det mye å gjøre.

– Det blir en god del reisedøgn i løpet av året og jeg er ikke ofte hjemme. Men jeg synes det er kjekt å oppleve og lære noe hele tiden.

Ønsker du deg en internasjonal karriere etter at du er ferdig som trainee?

– Ja, jeg tror det vil være spennende og lærerikt å arbeide internasjonalt, og som en bonus får man oppleve nye land og kulturer.

Veldig lærerikt

David Johansen tok en Master of Science in Offshore, Marine and Subsea Technology ved Universitetet i Stavanger før han ble SPEAD-trainee. Her er han på en karrieredag ved universitetet sammen med Wenche Taksdal i HR-avdelingen til Wintershall. (Foto: Wintershall)

Subsea engineer David Johansen (29) vil også satse på en internasjonal karriere i Wintershall.

– Ja, det bør man være innstilt på før man søker SPEAD programmet. Erfaringene du får både i og utenfor jobb ved et utenlandsopphold er vel verdt å ta med seg. Jeg ønsker å bygge videre på min tekniske kompetanse og samtidig få spennende erfaringer og språkkunnskaper, sier han.

David Johansen hadde allerede jobbet offshore som servicetekniker før han tok en Master i offshore, marine and subsea technology ved Universitetet i Stavanger. Han har vært SPEAD-trainee siden januar 2016 og har jobbet med landbasert lagring av gass og oljeutvinning i Kassel i Tyskland. Nå bor han i Stavanger og ukependler til et prosjekt i Skottland.

Hva tror du er viktig for å lykkes som trainee i et internasjonalt traineeprogram?

– Min erfaring er at man lærer mest ved eksponering ute på jobb. Da er det viktig å ha en positiv innstilling, være sosial og benytte tiden til å lære av kolleger.

Traineer som startet på SPEAD programmet i januar 2016 deltok på en introduksjonsuke ved hovedkontoret til Wintershall i Kassel i Tyskland. Fra venstre: Sander Pluimers (Nederland), Bisan El-Fseis (Norge), Luis Ugueto (Venezuela), Elena Vasyutkina (Russland), David Johansen (Norge), Eva Avbelj (Slovenia) og Paul Niemann (Tyskland)


Fakta om SPEAD-programmet

Internasjonalt traineeprogram i oljeselskapet Wintershall.

Programmet har fokus på boreteknologi, olje- og gassproduksjon, geologi og reservoarteknologi.

SPEAD varer i 24 måneder. I denne perioden har kandidatene minst to lokasjoner.

Programmet består av praktisk jobbtrening kombinert med utvalgte tekniske kurs.

Kandidatene får oppfølging av erfarne ledere, mentorer og programkoordinator.


Wintershall

Wintershall er Tysklands største olje- og gasskonsern. Internasjonalt har de mer enn 2000 ansatte fra 50 nasjoner. I Norge har antall ansatte økt til 500 siden Wintershall etablerte seg i Norge i 2006. Selskapet har sitt norske hovedkontor i Stavanger og driftskontor i Bergen.


Starter nye programmer i januar 2018

Wintershall har to internasjonale traineeprogrammer. Begge har oppstart i januar neste år.

– Traineeprogrammene gir en kick-start på en internasjonal karriere, sier Torunn Øyan som er HR Business Partner i Wintershall

Wintershall har to internasjonale traineeprogram. SPEAD er et 24 måneders program med fokus på boreteknologi, olje- og gassproduksjon, geologi, geofysikk, petrofysikk og reservoarteknologi. START er et 18 måneders traineeprogram for finans, IT, informasjonsstyring, anskaffelse og innkjøp.

– I løpet av traineeperioden får deltakerne inngående kunnskap om vår virksomhet og de får ansvar for egne prosjekter. De blir også en del av et ungt miljø med sterkt fokus på teambuilding, egenutvikling og faglige seminarer, sier Torunn Øyan som er HR Business Partner i Wintershall.

Skal dere rekruttere både til SPEAD og START programmet i år?

– Ja, begge programmene har oppstart i januar 2018. Til SPEAD-programmet skal vi rekruttere 12 – 15 nyutdannede og søknadsfristen er i april 2017. START-programmet har søknadsfrist i juli 2017 og vi regner med å rekruttere 4 kandidater, sier Øyan.


Denne artikkelen er hentet fra Kaleidoskopet 1/2017. Du kan lese hele bladet gratis her

Lagre

Lagre

Lagre

Flere artikler