Gullkantet arbeidserfaring i Finnmark

Ida Karine Gullvik (31) gjør karriere i grensebyen Kirkenes som allsidig journalist i NRK Finnmark. På ett år har hun lært mer enn alle de foregående årene som journalist.

– Vi er bare tre personer som skal dekke et stort geografisk område som Øst-Finnmark, for øvrig like stort som halve Danmark i areal. Det blir mange spennende oppgaver å løse underveis, sier Ida Karine Gullvik.

– Vi er bare tre personer som skal dekke et stort geografisk område som Øst-Finnmark, for øvrig like stort som halve Danmark i areal. Det blir mange spennende oppgaver å løse underveis, sier Ida Karine Gullvik.

Tekst og foto: Karine Hildonen Henriksen

Som 19 åring reiste Ida Karine Gullvik fra Sortland i Vesterålen til Oslo for å starte på studier, og for å finne ut av hva hun skulle bli.

– Jeg begynte på Universitetet i Oslo hvor jeg studerte medievitenskap. Etter hvert jobbet jeg også i en studentradio ved siden av studiene. I ettertid har jeg jobbet en del med radiojournalistikk, sier hun til Kaleidoskopet.

Utfordrende jobbmarked i sør

Ida Karine søkte på jobber i Oslo før hun reiste nordover, men det var ikke alt som passet – og jobbmarkedet for journalister var virkelig begynt å snøre seg til.

– Jeg tenkte at hvis jeg skulle få meg en fast jobb i NRK systemet, ville det vært gøy å gå veien om lokal-kontor- ruta som vi kaller det, sier hun.

Kirkenes pekte seg ut som et spennende sted.

– Det hørtes fasinerende ut med en liten grenseby som hadde det nære forholdet til Russland. Grensen til Russland ligger bare 20 minutter unna med bil. Jeg har også litt slekt i Øst-Finnmark, og jeg hadde derfor noe kjennskap til krigen og hvordan den hadde påvirket samfunnet her.

Fast ansettelse

Høsten 2015 fikk Ida Karine endelig fast ansettelse i NRK Finnmark.

– Forut for dette jobbet jeg blant annet i Klassekampen og i Operaen som informasjonskonsulent og i ulike redaksjoner i NRK, blant annet et halvt år i NRKs program Radiodokumentaren.

Hva betyr det for deg personlig at du har fått fast jobb i Kirkenes?

– Det er en enorm lettelse etter å ha jobbet som frilanser i flere år. Jeg ble veldig sliten av det, og jeg liker å ha den tryggheten det er at du faktisk kan ha en dårlig dag på jobb, uten at det går utover hverken jobb eller økonomi.

Hun legger til at det også er gøy å jobbe som frilanser fordi man får jobbe med forskjellige oppgaver hele tiden.

– Men det er samtidig ganske krevende fordi du aldri vet hvordan neste måned ser ut rent økonomisk. Dessuten må du alltid være skjerpet, selge deg selv og være på hugget for å skaffe deg nye oppdrag.

Bratt læringskurve

Jobben som journalist i Kirkenes er ganske allsidig, og mulighetene er mange.

– Det er gøy at jeg får prøve meg på alt. Jeg skriver nettsaker, redigerer radio og jeg har begynt å lære meg å redigere TV.

Gullvik rapporterer også direkte i radio og på tv, og hun må raskt sette deg inn i saker hun aldri har jobbet med tidligere.  Hun legger til at Finnmark på mange måter er geografisk utfordrende område. Dette på grunn av lange anstander mellom byer og tettsteder, i tillegg kan klimaet være tøft om vinteren.

– Det er både en spennende og givende jobb. Jeg tror jeg har lært mere på dette året enn alle mine foregående år til sammen som journalist.

Ville du samme jobb i Oslo?

– Nei, på Marienlyst ville jeg nok ikke fått de samme mulighetene. Det er et stort kontor med mange spesialiserte journalister innenfor sitt felt

Dramatiske møter med flyktninger

Sortlandskvinnen hadde bare jobbet i NRK Finnmark et halvt år da hun ble kastet ut i en utfordrende sak med høyt tempo.

– Med den store flyktningestrømmen som plutselig kom over grensen, og med alt det som skjedde i Vestleiren, ble det en ganske hektisk periode.

Ida Karine og en kollega ble sendt opp til leieren i en bil hvor de ble de sittende i flere dager for å følge og rapportere fra situasjonen.

– Vi måtte forholde oss til alt fra plutselige pressekonferanser, FNs utsendinger til familier som forsøkte å rømme. Vi måtte gå direkte både i radio og tv, samtidig som vi skulle ordne alt rundt. Min kollega var og er ganske erfaren, men ingen av oss var nok forberedt på den dramatikken som utspant seg i denne perioden.

Mange fordeler i nord

Det å bo og jobbe i Finnmark gir flere fordeler enn bare det å skape seg en karriere.

– Vi får skrevet ned inntil 25 000 kroner i året på studielånet, og det skal jeg benytte meg av.

I tillegg er skatten lavere, det er billigere strøm og barnefamilier mottar ekstra barnetrygd.

Er det andre fordeler? 

– Ja, det er mye lettere å få til ting. Du blir en del av et større miljø mye raskere enn i en by som Oslo.

I Kirkenes har Gullvik eksempelvis fått lede debatter og hatt andre typer oppgaver som ikke er direkte knyttet til jobben som journalist.

– I Oslo må man kanskje være litt mer på hugget for å få, og bli spurt om slike oppgaver. Du blir rett og slett mer synlig i et lite miljø, og da er det enklere for andre å ta kontakt.

Kirkenes er dessuten en internasjonal liten by, tross størrelsen og innbyggertallet.

– Det kommer mange tilflyttere hit for å få sin første jobb her. Jeg har møtte mange canadiere, finlendere, russere, svensker og mennesker som er fra andre steder i Norge. Det betyr at det er et internasjonalt miljø med mange spennende mennesker i byen, sier hun.

Tøffe vintre

På spørsmål om hva som er største utfordring er vintertiden et klart svar.

– Jeg hadde glemt hvor mørkt det kan bli når sola er borte fra 27. november til 16. januar. Det var en liten utfordring i vinter, og ikke minst det at det kan være 30 minusgrader ute.

Ida Karine er også klar over utfordringen det kan være at å skulle rapportere fra en mindre plass.

– Alt blir mer synlig både på godt og vondt. Jeg tenker noen ganger at jeg ikke kan gjøre hva som helst etter arbeidstid, nettopp fordi man ikke er like anonym som man eksempelvis er i en større by.

Det å lage en skikkelig gravesak i Kirkenes, vil kanskje også påvirke forholdet til kildene i negativ retning.

– Det er noe jeg må forholde meg til, men jeg har så langt ikke vært i den situasjonen. Skulle det imidlertid skje, håper jeg man kan holde seg profesjonelt til det på begge sider.

Brytningstid og nye former

Hva tenker du om utviklingen for journalistyrket fremover? 

– Det er et stort spørsmål og jeg synes det er skummelt å se at det kuttes over alt, og at journalistikken gradvis spises opp. Jeg trives som journalist. Vi får håpe at dette er bare en brytningstid og at det vil stabiliserer seg – og at man videre finner en ny modell som gjør det mulig å vokse igjen.

Gullvik har imidlertid ingen umiddelbare planer om å flytte fra Kirkenes. Dersom hun en eller annen gang skulle velge å flytte på seg, vil de erfaringene hun nå opparbeider seg garantert åpne nye dører.

– Det er noe av det som er flott med å jobbe her – det at jeg ser at jeg nå har helt andre muligheter enn jeg hadde tidligere.

Ikke gi deg!

Gullviks beste råd til deg som er i ferd med å avslutte journalistutdanningen er klar;

– Hvis du vil jobbe som journalist kan du ikke vente på at det skal dukke opp en jobb, eller at noen skal gi deg et vikariat uten videre.

– Finn ut hva du synes er spennende, og forsøk å selge det inn i mediehusene. Så må du mase på folk og ikke bli lei deg hvis du får nei.

Det er heller ingen dum ide å flytte radiusen for jobbsøk langt utenfor storbyene.

– Min oppfatning er at det er mye enklere å få jobb hvis du kommer deg ut i distriktene. Det å flytte på seg er definitivt en god ide. Det er dessuten færre om beinet straks du beveger deg utenfor Ring 3 i Oslo, avslutter Ida Karine Gullvik.

Reportasjen sto på trykk i Kaleidoskopet 2/2016. Les bladet gratis her


Fordeler ved å jobbe i Finnmark  

kirkenes-2

Nedskriving av studielån
Alle som bor og arbeider i Finnmark eller Nord Troms få en årlig skattefri nedskriving av studielånet på inntil 10 prosent av det opprinnelige lånebeløpet, maksimalt kr 25.000,- per år.

Mindre skatt
Alle som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms som betaler skatt, får automatisk et inntektsfradrag på kr 15.000,- (skatteklasse I) / kr 30.000,- (skatteklasse II). I tillegg får du 3,5 prosent lavere skatt enn landet for øvrig. Toppskatten ligger på 9 prosent mot 12 prosent i resten av landet.

Mer barnetrygd
Barnefamilier mottar ekstra barnetrygd på kr 320 kr per barn i mnd. (3 840 per år).

Fritak for el-avgift på forbruk
Fritaket utgjør 9,5 øre/kWh, og kommer i tillegg til at hele Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på elektrisk kraft.

(Kilde: www.finnmark.no)

Flere artikler