Vil bygge bro mellom studenter og arbeidsliv

NTNU vil få sine studenter nærmere arbeidslivet gjennom nettportalen Bridge. Målet er å knytte akademia med arbeidslivet, slik at studentene kan få en mer arbeidsrettet praksis i sin utdannelse.

simon

Simon Lie er prosjektleder for nettportalen Bridge.

Tekst og foto: Helene Mariussen

– Bridge er en koblingsportal mellom studenter og arbeidsliv, som skal være et redskap som gjør det enkelt å knytte kontakt mellom disse, samtidig som det skal være lav terskel for å ta redskapet i bruk.

Vi møter Simon Lie på sine kontorer på NTNU. Han er prosjektleder for nettportalen Bridge. Konseptet kan sammenlignes med Linkedin, men nettportalen er skreddersydd for studentene ved NTNU.

– Poenget er å knytte akademia og samfunnet sammen, og dermed få arbeidslivet nærmere universitetet. Målet er at kunnskap fra forskning blir tatt i bruk i samfunnet raskest mulig.

Arbeidserfaring gjennom akademia

Lie forteller at formålet er at studentene skal kunne få praktisk erfaring fra arbeidslivet i løpet av sin studietid.

– For studentenes del er vi interessert i at de skal få relevant arbeidserfaring i løpet av studiene. Dette gjør studentene mer attraktiv i arbeidsmarkedet, og gir dem forståelse for hvilke kompetanse som etterspørres. For arbeidsgiverens del er poenget å få tilgang på flere ressurser og ny kunnskap.

På nettportalen kan arbeidsgivere utlyse bachelor- og masteroppgaver de ønsker skal gjennomføres i samarbeid med studentene fra NTNU.

– Det er kanskje det vi først og fremst formidler til arbeidsgivere; studentene er utrolig dyktige, og har helt fersk fagkompetanse fra sitt felt, og kan dermed være en kjemperessurs i en bedrift eller offentlig organisasjon, sier Lie.

Fra idé til bro

Bridge ble utviklet i 2013 på bakgrunn av erfaringer som var gjort med forgjengeren Idéportalen. Denne portalen ble skapt basert på etterspørsel fra næringslivet, som ønsket å komme nærmere studentene. Idéportalen utviklet seg til Bridge, som er en tjeneste utviklet av og for NTNU. Redskapet skulle være enkelt å bruke, både for studentene og spesielt for arbeidsgiver som ikke har en etablert kontakt med NTNU og fagmiljøet på Universitetet.

– Idéen og bakgrunnen for Bridge er at det kan være vanskelig å finne en vei inn til NTNU, særlig for små eller mellomstore bedrifter. For å få næringsutvikling, både regionalt og nasjonalt, er man avhengig av at kompetanse fra akademia blir tatt i bruk i samfunnet. Nettopp dette er en del av samfunnsansvaret til NTNU, og Bridge er en måte å svare på det samfunnsansvaret, sier prosjektleder Lie.

Skrev oppgave med fylkeskommunen

johanne

Johanne Sørumsbrenden skrev oppgave med Sør-Trøndelag fylkeskommune etter å ha vært i kontakt med Bridge.

En som har tatt i bruk Bridge for å samarbeide med arbeidslivet er Johanne Sørumsbrenden, som har en bachelorgrad i europastudier og et år med praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU. I 2014 var hun fast bestemt på å skrive bacheloroppgaven sammen med en arbeidsgiver. Våren 2015 resulterte dette i at hun skrev sin oppgave for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Å kombinere det akademiske med arbeidslivet er det beste! Jeg følte at jeg gjorde noe nyttig. Man jobber for noen som trenger din kompetanse, sier Sørumsbrenden.

Oppgaven tok for seg EUs vanndirektiv, som setter krav til kvalitet vannet skal ha i Norge.

– Fylkeskommunen er en vannregionsmyndighet, og skal sørge for at kravene blir fulgt opp av de regionsaktørene som har direkte kontakt med dette området i sitt daglige arbeid, slik som Statens Vegvesen, NVE, miljødirektoratet, som må være med og bidra til å opprettholde kravene. Aktørene skal prøve å få et helhetlig samarbeid for at kravene fra EU blir fulgt opp. I den forbindelse intervjuet jeg hver enkelt aktør om hva de tenkte og mente om samarbeidet, og om det fungerte. På bakgrunn av dette presenterte jeg en analyse i oppgaven min basert på informasjonen aktørene hadde formidlet, sier Sørumsbrenden.

Dermed fant hun ut hva aktørene mente om samarbeidet, hvilke utfordringer de møtte på og eventuelt hva de syntes burde være annerledes, informasjon som var etterspurt av fylkeskommunen.

– Mine analyser gav meg informasjon om status for samarbeidet om vannforvaltningen. Det satte veilederen min i fylkeskommunen veldig stor pris på. Han mente de lærte noe nytt og lærte hvordan de burde opptre annerledes.

Fikk innblikk i arbeidslivet

Føler du at du kom nærmere arbeidslivet med oppgaven?

– Ja, jeg syns jeg fikk god erfaring med arbeidslivet. Jeg fikk kjenne på hvordan de jobbet i fylkeskommunen. Da jeg intervjuet aktørene fikk jeg også innblikk i hvordan disse jobbet, og hvordan systemet fungerte, sier Sørumsbrenden.

Hun mener Bridge er et veldig godt tiltak for studenter.

– Det er et mellomledd som gjør at vi kan komme i kontakt med arbeidslivet. Bridge har sørget for at jeg greide nettopp dette, og hjalp meg å finne noen jeg kunne skrive bacheloroppgaven min med. Det var jo det jeg ønsket! Sånn sett har Bridge bidratt til at jeg fikk en mer arbeidslivsrelatert bacheloroppgave. Jeg håper Bridge får inn flere aktører som er gode for humaniora- og samfunnsvitenskapelige fag, sier hun.

Studentersamfundet, Hovedbygningen, Gløshaugen og Nidelva, fra sørvest (Foto: Mentz Indergaard/NTNU InfoNTNU)

Studentersamfundet, Hovedbygningen, Gløshaugen og Nidelva, fra sørvest (Foto: Mentz Indergaard/NTNU InfoNTNU)

Forskjell ved fagfeltene

– Det er forskjell på hvor mye kultur det er for kontakt med arbeidslivet på de forskjellige studieretningene ved NTNU. Teknologi- og ingenørfagrettningene har tradisjonelt sterke bånd til næringslivet og et etablert nettverk, der studentene har mange tilbud. Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap varierer dette i større grad. Det er nok der en tjeneste som Bridge kan bidra mest, mener prosjektleder Lie.

Flere muligheter for Humaniora

– Jeg syns det er kjempe bra at humaniora får mer kontakt med arbeidslivet! Bridge er absolutt et veldig bra tiltak sånn sett. Det er bra at de tar tak og sørger for at flere fagfelt får mulighet, og viser at NTNU ikke bare er ingeniørfag. Det er også bra å gjøre oss mer bevisst på koblingen mellom studier og arbeidsliv, sier Sørumsbrenden.

Fikk gode tilbakemeldinger

Sørumsbrenden kom i kontakt med Bridge etter å ha pratet med sin bachelorveileder på instituttet.

– Jeg ville skrive om noe som hadde forbindelse med praksis. Først gikk jeg til veilederen min på studiet og forklarte hva jeg ønsket. Hun henviste meg til Birdge, og jeg gikk inn og så på utlyste oppgaver til jeg fant en oppgave som kunne passe for meg.

Hun forteller at hun måtte være selvstendig i sitt arbeid, men hun fikk godt hjelp til å komme i gang.

– Jeg hadde møte med både Bridge, veilederen min i fylkeskommunen og fagleder på europastudier, som hjalp meg med teori og oppgavesett. Videre fikk jeg hjelp av veilederen min i fylkeskommunen når jeg trengte det. Etter det gikk mye av seg selv, og jeg jobbet individuelt, sier hun.

Sørumsbrenden forteller at tilbakemeldingene fra Fylkeskommunen etter at oppgaven var levert, var positiv. Og at de skulle ta analysearbeidet med seg videre.

Skreddersydd for NTNU

Lie forteller at fordelen med Bridge er at portalen er skreddersydd for NTNU-studenten, og arbeidsgiveren som ønsker å komme i kontakt med NTNU-studentene. Det er mulig å søke etter utdanningsfelt og utdanningsnivå på portalen. Her kan arbeidsgiver også publisere utlysninger om oppgavesamarbeid, noe som er unikt for denne tjenesten. Studenten kan også legge til sine ønsker.

– For studentene er det en fordel at arbeidsgiver er på utkikk etter NTNU studentene. Fordi studenter fra NTNU har generell høy status i arbeidslivet, er det en fordel for arbeidsgiver å kunne gå direkte til NTNU-studenten gjennom Bridge, i stede for å publisere oppgaver eller stillinger som en generell utlysning på andre jobbportaler, sier Lie.

– Bridge er et relativt ungt prosjekt, men vi ser en stadig økende aktivitet, så det er ingen tvil om at tilbudet er etterspurt. Prosjektet beveger seg i riktig retning; vi har i overkant av 2700 registrerte studenter, og 400 arbeidsgivere. Tallene er noe sesongbasert, men det ligger til enhver tid ute et femtitalls utlysninger om oppgaver, samarbeid og stillinger, sier han.

Kritisk vurdering og evaluering

– Vi setter pris på muligheten til å få vurdert arbeidet vi gjør gjennom oppgaver som skrives i samarbeid med studenter, sier Bendik Eithun Halgunset, som er rådgiver i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Han var en av veilederne til Johanne Sørumsbrenden, som skrev bacheloroppgave med fylkeskommunen.

Selv har han samarbeidet med to NTNU-studenter som har fått muligheten til å skrive sine oppgaver for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Hva har dere fått ut av å samarbeide med NTNU-studenter?

– Kritisk vurdering og evaluering av deler av jobben vi gjør. Teoretisk vurdering kaster gjerne nytt lys over det vi arbeider med. Blikk fra sidelinja inn i arbeidet er veldig verdifullt noen ganger. I tillegg fungerer dette som rekruttering til arbeidslivet på mange måter, sier han.

Nyttige samarbeid

– Samarbeidet var absolutt nyttig i mine to tilfeller. Jeg hadde særlig tett oppfølging av bacheloroppgaven som ble skrevet, og fra denne oppgaven fikk vi mye verdifull informasjon om en problemstilling som fra vår side var ønskelig at noen undersøkte, sier Halgunset.

Han syns Bridge fungerer godt, men syns samarbeidet burde ha en tydeligere avklaring når det kommer til oppgaver for hoved- og biveileder, og rammer for arbeidet; reising, deltakelse i møter og andre arrangementer.

– Dessuten er det veldig viktig at vi får møte studentene tidlig for å starte med å finne fram til definerte og håndterbare problemstillinger vi ønsker svar på. Dette har fungert ganske bra, men det er sentralt at vi også møter hovedveileder til studenten i denne fasen, i alle fall når det gjelder masterstudenter. Utarbeidelsen av problemstilling har i noen tilfeller tatt unødvendig lang tid.

Oppfordrer studentene

Prosjektleder Lie har en klar oppfordring til studentene.

– For det første, ikke vent med å søke jobb eller å orientere deg i arbeidslivet til du er så og si ferdig med bachelor- eller mastergraden. Da er det gjerne i seneste laget. Start tidlig med å bevisstgjøre deg din egen kompetanse og undersøk hvilke behov og muligheter som fins i arbeidslivet. Vær proaktiv og benytt deg av mulighetene som finnes. Vi har for eksempel NTNU Karriere som kan gi deg veiledning og kursing, du har masse næringslivsdager og rekrutteringsarrangementer hvor du kan møte arbeidsgivere. Alumni-nettverket tilbyr nettverksarrangement for tidligere og nåværende studenter. Instituttene og fagmiljøene sitter gjerne på samarbeidspartnere de ikke forteller studentene om, så der kan det være aktuelt å undersøke hvilke nettverk og muligheter som fins. Når du er ferdig som student har du kanskje ikke de mulighetene lenger, sier han.

Lagre

Lagre

Flere artikler