Jobber gratis for å få jobb

I et tøffere arbeidsmarked er mange unge villige til å jobbe gratis for å få en fot inn i arbeidslivet. Det er ikke uproblematisk.

Ill.foto: Colourbox

Ill.foto: Colourbox

Tekst: Ole Alvik

For nyutdannede er det en fordel å kunne vise til relevant jobberfaring og gode referanser når de søker jobb. I noen utdanningsløp er det også et krav at studentene har praksisperioder eller internship som en del av studieløpet. Men i konkurransen om å få relevant jobberfaring, er det stadig flere studenter som jobber gratis utenom studieløpet, ifølge HR Norge.

– Vi må unngå å få en gruppe arbeidstakere uten de samme rettighetene som andre, sier rekrutteringsekspert Sven K. Iversen i HR Norge. (Foto: HR Norge)

– Vi må unngå å få en gruppe arbeidstakere uten de samme rettighetene som andre, sier rekrutteringsekspert Sven K. Iversen i HR Norge. (Foto: HR Norge)

– Vi ser en tydelig tendens til at flere studenter tilbyr seg å arbeide gratis, sier rekrutteringsekspert Sven K. Iversen i HR Norge. HR Norge er Norges største faglige HR-nettverk med mer enn 3 000 medlemsbedrifter.

Iversen mener at arbeidsgivere må vokte seg vel for å spekulere i jobbsøkernes svake posisjon.

– Vi synes det er feil av arbeidsgivere å benytte seg av studenters arbeidskraft uten å betale for det. Vi må unngå at dette blir en ny og ikke regulert kategori av midlertidig ansatte; en gruppe arbeidstakere uten de samme rettighetene som andre.

Som et minimum må arbeidstakerne få noe igjen i form av reell kompetanseheving, mener Iversen.

– Kaller man det for et internship eller en praksisplass, må studentene kunne forvente at jobben har et vesentlig element av opplæring i seg, påpeker han.

Bekymringsverdig

Leder for Norsk studentorganisasjon, Therese Eia Lerøen, ønsker en sterkere kobling mellom akademia og arbeidsliv. (Foto: NSO)

Leder for Norsk studentorganisasjon, Therese Eia Lerøen, ønsker en sterkere kobling mellom akademia og arbeidsliv. (Foto: NSO)

Therese Eia Lerøen er leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) som organiserer 230 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. Hun mener at det er svært viktig at studenter får praktisk arbeidserfaring i løpet av studietiden, men hun er bekymret for den uregulerte fremveksten av internship og liknende ordninger utenfor studieinstitusjonene.

– Arbeidserfaringen bør være integrert som en del av studieløpet, sier hun.

– Dersom det skal være forventet med lange ubetalte arbeidsopphold, uten at dette er en del av studiet, bekymrer det oss. Vi ønsker en sterkere kobling mellom akademia og arbeidsliv, men vi ønsker at dette gjøres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

– Jeg vil oppfordre arbeidsgivere som benytter seg av slike ordninger til å ta kontakt med universiteter og høyskoler, slik at de kan formalisere praksisarbeid for studentene, sier hun.

Det er slavearbeid

Studentrådgiver i LO, Rune Bugten, mener at det er behov for et regelverk om internship. Gratisarbeid er å spekulere i unges behov for arbeidserfaring. (Foto: Privat)

Studentrådgiver i LO, Rune Bugten, mener at det er behov for et regelverk om internship. Gratisarbeid er å spekulere i unges behov for arbeidserfaring. (Foto: Privat)

Studentrådgiver i LO, Rune Bugten, mener at ubetalte internship er det nærmeste vi kommer slavearbeid i Norge.

– Å arbeide uten vederlag utfordrer vår forståelse for arbeid, og da kan man snakke om utnytting av den ansatte. En slik fremferd er å spekulere i nyutdannedes desperasjon etter erfaring.

Hvor utbredt er det med ubetalte internship og liknende ordninger?

– Det er gjort lite systematiske undersøkelser på dette i Norge, men fenomenet ser ut til å spre seg. Erfaringer fra EU viser at flesteparten av de nyutdannede hadde flere en to internships som de sjonglerte i 2013. I EU ble bruken av internships et av verktøyene til EU kommisjonen for å bremse veksten av ledighet i både arbeid og utdanning. Nå holder samfunnsdiskursen på kontinentet på å endre seg til å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet. Altså arbeidsinnhold og arbeidsvilkår, og krav til hva de unge skal lære når de er i sine Internships. Det er her diskusjonen i Norge også bør ligge.

Er ubetalte internships for dårlig regulert i dagens Norge?

– Det finnes ingen reguleringer for dette i Norge, og det gjør at opportunismen kan herje fritt både fra tilbudssiden og etterspørselssiden. Reguleringer skaper forutsigbarhet og sikrer kvalitet for alle parter.

Hva er din oppfordring til arbeidsgivere som ansetter studenter i ubetalte internships?

– Ta kontakt med universiteter og høyskoler for å tilby et samarbeid om praksiserfaring under studietiden. Denne type praksis bør gjennomføres under utdanningen, slik at universitet kan kontrollere for kvalitet, og at studenten ikke blir utnyttet økonomisk.

Økt konkurranse i nedgangstider

Unge er svært motivert for å skaffe seg arbeidserfaring, men arbeidsgivere bør ikke utnytte situasjonen, mener Gisle Hellsten som er leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. (Foto: Ole Alvik)

Unge er svært motivert for å skaffe seg arbeidserfaring, men arbeidsgivere bør ikke utnytte situasjonen, mener Gisle Hellsten som er leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. (Foto: Ole Alvik)

Gisle Hellsten er leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Han møter mange studenter i jobbsøkerfasen. I perioder med usikkerhet og nedbemanning blir det større konkurranse om de jobbene som finnes for nyutdannede.

– Nå opplever vi nedgangskonjunktur i Norge, og mange unge er svært motivert til å skaffe seg arbeidserfaring. Det er viktig at arbeidsgivere ikke lar seg friste av denne situasjonen, påpeker Hellsten.

Er det konkurranse blant studentene om å få internship, praksisplasser og liknende?

– Ja, erfaring er gull verdt og det er et knapphetsgode. Det å ha erfaring fra en bransje vil telle positivt når man skal søke jobb etter endt utdanning.

Arbeidsgivere legger stor vekt på at selv nyutdannede kan vise til relevant arbeidserfaring?

– Ja, til mange stillinger vektlegges erfaring. Hvor mye vekt som vil bli tillagt vil variere mellom ulike stillinger. Erfaringens relevans i forhold til stilling man søker vil også variere, og da også vektlegging. Men at jobbsøkeren har erfaring blir aldri ansett som negativt.

Trenger foreløpig ikke nytt regelverk

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, mener at det foreløpig ikke er nødvendig med nytt regelverk for internship.

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, mener at det foreløpig ikke er nødvendig med nytt regelverk for internship.

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, forteller at NHO er for bruk av internship og praksisopphold i et rimelig omfang.

– Det er en god måte for studentene å bygge erfaring og kompetanse. Det er viktig at praksisoppholdet legges opp slik at studentene får et klart læringsutbytte. NHOs kompetansebarometer viser at våre medlemsbedrifter legger stor vekt på praktisk erfaring når de skal ansette nye medarbeidere. Det er ikke så rart hvis flere studenter ser verdien av praktisk erfaring i møte med et mer utfordrende arbeidsmarked.

– Trenger vi et nytt regelverk som stiller krav om at internship skal ha et vesentlig element av relevant opplæring og oppfølging og/eller være betalt?

– Vi sitter ikke på informasjon om at overdreven bruk av slike ordninger er et problem. Vi ser derfor heller ikke behov for et nytt regelverk per i dag.

Gratisarbeid er ikke ulovlig

Det er kun noen få typer arbeidsforhold som har en lovregulerte lønnsforhold i Norge. Dette gjelder arbeidere som jobber innen eksempelvis bygg og anlegg, i gartnerinæringen eller i renholdsbransjen. Her finnes ulike forskrifter som fastsetter en minstelønn for alle arbeidere, med det formål at utenlandske arbeidstakere skal ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. For de fleste arbeidstakere er det derimot ingen lovregler som gir krav på minstelønn. Lønn må fremforhandles individuelt eller kollektivt gjennom tariffavtaler. Studenter står

Marianne Gjerstad: Advokat Marianne Gjerstad påpeker at arbeidsbelastningen bør stå i rimelig forhold til hva studenten oppnår i arbeidsforholdet.

Marianne Gjerstad: Advokat Marianne Gjerstad påpeker at arbeidsbelastningen bør stå i rimelig forhold til hva studenten oppnår i arbeidsforholdet.

dermed fritt til å avtale gratisarbeid, hvis de ønsker det. En arbeidsavtale som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bygger imidlertid på et prinsipp om ytelse mot ytelse. Arbeidsgiver får tilgang til arbeidskraft og den ansatte mottar lønn. Når ytelsen fra arbeidsgiver mangler helt eller delvis fordi studenten jobber gratis, er det også begrenset hvor langt arbeidsgiver kan gå i å stille krav til den ansatte.

– Arbeidsgiver kan dermed ikke stille strenge krav til hvor lenge en arbeidstaker skal jobbe, og det synes tvilsomt om arbeidsgiver kan nekte en ulønnet arbeidstaker å ta fri når arbeidstaker selv ønsker, eller at vedkommende kan pålegges å jobbe overtid, sier advokat Marianne Gjerstad i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund.

– Arbeidsgiveren bør tilse at arbeidsbelastningen den enkelte student utsettes for står i et rimelig forhold til hva studenten oppnår i form av opplæring og erfaring, påpeker hun.

 

Lagre

Lagre

Flere artikler