På startstreken til arbeidslivet

Nicoline Schie og Daniel Andersen har kapret deltidsjobber i Norges Bank. Det gir dem et godt forsprang i jakten på nye jobber.

Nicoline Bjerge Schie (25) og Daniel Andersen (28) har snart jobbet i ti måneder i HR-avdelingen i Norges Bank. Det er en god erfaring å ha på CVen for nyutdannede jobbsøkere.

Nicoline Bjerge Schie (25) og Daniel Andersen (28) har snart jobbet i ti måneder i HR-avdelingen i Norges Bank. Det er en god erfaring å ha på CVen for nyutdannede jobbsøkere.

Tekst og foto: Ole Alvik

Nicoline Bjerge Schie og Daniel Andersen har brukt mye tid i de ærverdige lokalene til Norges Bank i Oslo sentrum. Siden august i fjor har de vært ansatt på studentengasjement i sentralbankens HR-avdeling. Ordningen med studentengasjement innebærer en 40 prosent stilling i 10 måneder i banken. De er ansatt på vanlige vilkår, med normal lønn og ordnede arbeidsforhold, men med fleksibilitet nok til å kunne følge studiene ved siden av.

Arbeidsoppgavene passer godt til utdanningene de har valgt. Begge studerer organisasjon og ledelse. Nicoline tar sin utdanning ved Universitetet i Oslo og Daniel ved Handelshøyskolen BI.

I 2015/16 var det 18 studenter ansatt på ulike avdelinger i Norges Bank.

Når Personal og Ledelse møter Nicoline og Daniel i mai, har de akkurat gjennomført førstegangsintervjuer med det som kan bli deres etterfølgere på HR-avdelingen i banken.

De to nøler ikke med å anbefale andre studenter å søke på jobbene. Det er krevende å jobbe 40 prosent ved siden av jobb, men også lærerikt.

– Jeg har jobbet nært sammen med HR-direktøren og arbeidsoppgavene har vært varierte, forteller Nicoline Bjerge Schie.

Skolen kommer først

- Arbeidet har vært krevende og interessant. Jeg synes jeg er heldig som har fått relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, sier Nicoline Bjerge Schie, som også er medlem av bystyret i Drammen.

– Arbeidet har vært krevende og interessant. Jeg synes jeg er heldig som har fått relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, sier Nicoline Bjerge Schie, som også er medlem av bystyret i Drammen.

Nicoline har blant annet jobbet med organisasjonsutvikling, rekruttering, opplæring og medarbeiderundersøkelser.

– Det har vært veldig variert og lærerikt. Det er aldri en kjedelig dag på jobben. Det har vært høy puls i perioder, og jeg har fått mange spennende oppgaver å bryne meg på.

I tillegg til masterstudier og jobben i Norges Bank er hun medlem av bystyret i Drammen og har flere verv i tilknytning til politikken. Det kan bli hektiske dager innimellom, men jobben i Norges Bank har ikke gått på bekostning av studiene, mener hun.

– Banken har et klart uttalt standpunkt om at skolen alltid skal komme først. Det gjør blant annet at vi kan velge å jobbe litt mindre i eksamensperioder.

Krever fleksibilitet begge veier

Daniel 1Tekst: Daniel Andersen jobber som flyvert i SAS tillegg til studier ved Handelshøyskolen BI og jobben i Norges Bank. – Nå skal jeg først jobbe en periode utenlands, men jeg søker kanskje jobber innen HR senere.

Daniel 1Tekst: Daniel Andersen jobber som flyvert i SAS tillegg til studier ved Handelshøyskolen BI og jobben i Norges Bank. – Nå skal jeg først jobbe en periode utenlands, men jeg søker kanskje jobber innen HR senere.

Daniel har primært jobbet med rekruttering og employer branding i Norges Bank. Employer branding betyr kort forklart å jobbe med arbeidsgiverens omdømme mot potensielle arbeidstakere og egne ansatte. Målet med employer branding er å framstå som en attraktiv arbeidsgiver utad og bygge lojalitet hos egne ansatte innad. Daniel har hatt et særlig ansvar for å jobbe mot sin egen aldersgruppe, det vil si nyutdannede på vei inn i arbeidslivet.

– Jeg jobber mye med sosiale medier og jeg har planlagt og deltatt på ulike karriere-arrangementer. Jeg jobber også med en casekonkurranse for studenter som banken arrangerer i Oslo, Trondheim og Stavanger. I tillegg jobber jeg blant annet med rammeavtaler for bemanningsbyråer og headhuntere, sier Daniel Andersen.

Han finner også tid til å jobbe som flyvert i SAS.

– Ja, det krever god planlegging. Det er travelt i perioder. Jeg er avhengig av en viss fleksibilitet hos arbeidsgiverne i eksamensperiodene, og jeg må være fleksibel selv også når arbeidsgiverne krever det. Men det handler om å være ærlig på hva man klarer og om ikke å påta seg oppgaver som man ikke klarer å følge opp.

Gode ambassadører

petter-meyer-2

– Den viktigste målsettingen er at studentene skal få relevant arbeidserfaring, men vi får også mye tilbake, sier rekrutteringssjef Petter Meyer i Norges Bank.

Petter Meyer er leder for rekruttering og talentutvikling i Norges Bank.

– Hovedgrunnen til at vi ansetter studenter på engasjement er at vi ønsker å gi dem nyttig arbeidserfaring. De får en fin mulighet til å omsette teori i praksis og de lærer ekstremt mye det året de er her. Vi får også ivrige og dyktige unge mennesker med en kompetanse som vi har behov for. De er for eksempel drevne på sosiale medier – og hvem er vel bedre egnet til å drive employer branding mot studenter enn studentene selv?

Mange har fått fast jobb i Norges Bank etter studiene, ifølge Meyer. Men dette er ikke nødvendigvis et mål i seg selv.

– Selv om de ikke begynner i fast jobb her, vil jeg si at det er en vinn vinn situasjon for alle parter. Studentene får attest og referanser fra Norges Bank, og vi får gode ambassadører på studiestedene. Noen kommer også tilbake for å jobbe hos oss etter noen år i arbeidslivet.

Jobben har andreprioritet

Norges Bank har hatt ordningen med studentengasjement i flere år.  Studentene kan få jobb på mange forskjellige avdelinger, men de jobber på samme avdeling i hele perioden. I starten får de opplæring og introduksjon på samme vilkår som andre nyansatte, og underveis i den 10 måneder lange praksisperioden er det lagt opp til tett oppfølging av studentene.

– Det er learning by doing. Studentene jobber ofte med komplekse saker, og det er en modningsprosess, så det er en fordel at de er her i ti måneder.

– Vi vil at de skal se hvordan driften er normalt sett.  Vi har en grundig rekrutteringsprosess med jobbanalyse, stillingsutlysning, intervjuer, tester og referansesjekk. Jeg er også nøye med å forklare hva vi forventer av dem. Samtidig må de skjønne at det å være student skal være førsteprioritet og vi ansetter kun de vi mener er strukturerte nok til å klare dette. Men når det er sagt, så tror jeg at det å jobbe her gjør dem til bedre studenter. De erfaringene de får her i Norges Bank, er jo relevant for det de skal kunne på eksamen. Når de for eksempel studerer HR og jobber med HR, står de også sterkere rustet den dagen de skal ut i ordinær jobb.

Norges Bank har i år ansatt 18 studenter på engasjement. Det er en vinn/vinn situasjon både for banken og studentene, mener fra venstre Daniel Andersen, Nicoline Bjerge Schie og Petter Meyer.

Norges Bank har i år ansatt 18 studenter på engasjement. Det er en vinn/vinn situasjon både for banken og studentene, mener fra venstre Daniel Andersen, Nicoline Bjerge Schie og Petter Meyer.

Sterkere CV

Nicoline Bjerge Schie og Daniel Andersen blir ferdige med masteren dette semesteret og er i jobbsøkerfasen.

– Jeg er fortsatt like interessert i å jobbe med HR, men jeg har kanskje blitt mer bevisst på det å bli spesialist innen en del av HR-feltet, sier Daniel.

Men først skal han jobbe utenlands en periode, i en administrativ stilling for en nordisk turoperatør på Kreta.

Nicoline synes at hun har lært veldig mye av kollegene i HR-avdelingen, men erfaringen som lokalpolitiker har også gitt henne lyst til å satse mer på politikken.

– Jeg søker jobber nå. Uansett hvilken jobb det blir, er jeg glad for den erfaringen jeg har fått her. Det er ikke mange som har en så relevant deltidsjobb ved siden av studiene, sier hun.


FAKTA: Studentengasjement i Norges Bank

·         Studentene ansettes på vanlige lønns- og ansettelsevilkår.

·         Engasjementet varer i 10 måneder, fra august til juni.

·         Studentene jobber to dager i uken, tilsvarende 40 prosent stilling.

·         Arbeidsordningen er fleksibel og kan kombineres med studier.

·         Mulighet for samarbeid i forbindelse med masteroppgave.

·         Studentene utfører ordinære arbeidsoppgaver som samtidig er relevante for studentenes utdannelse.

·         Får opplæring og introduksjon som andre nyansatte, og følges dessuten særskilt opp som en del av opplæringsprogrammet.


 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Flere artikler