– Vage løfter til ungdommen

Studentvelferd, lærlingsatsning og flere unge ut i jobb. – Tanken er nok god, men gjennomføringen er ufokusert og planløs. Tar regjeringa ungdomsledigheten på alvor, spør Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ungdom.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Etter et år med synkende oljepriser og stadig økende arbeidsledighet, kunne finansminister Siv Jense (Frp) i dag endelig legge fram den borgerlige regjeringas tiltak for å styre landet tilbake på rett kjøl. Mener de selv, i hvert fall.

– Mens stadig flere, spesielt ungdom, går arbeidsledige, velger den borgerlige regjeringa å prioritere skattekutt, påpeker Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ungdom.

Feil å prioritere skattekutt

Nettopp skattekutt har vært rosinen i pølsa i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2016, blant annet ved å kutte personbeskatningen fra 27 til 25 prosent. Det er penger som heller kunne vært brukt på arbeids- og velferdstiltak, mener Jørgensen.

– Behovene står i kø i det norske samfunnet. Vi trenger bedre og billigere kollektivtilbud, flere studieplasser, 11 måneders studiestøtte og flere tiltak mot den økende arbeidsledigheten. I stedet for skattelette, kunne regjeringa heller prioritert utdanning og arbeid til unge, eller tannhelse inn i egenandelsordningen, sier Jørgensen.

Hun er likevel positiv til regjeringas såkalte ungdomspakke, som består av sju tiltak, deriblant økt lærlingtilskudd og et nytt toårig opplæringstilbud for å gi flere fagopplæring.

– Det er en god start, men det er viktig at regjeringa sørger for at unge har muligheten til å få seg hel og fast jobb. Da trengs det flere konkrete tiltak og mer penger i potten.

Svak satsing på studenter

Studentene løftes også høyt i de borgerliges statsbudsjett. Her foreslås det å bygge 2200 nye studentboliger i 2016, og å øke basisstøtten til studentene utover prisveksten. Det høres flott ut, men sannheten er at studiestøtten har falt akterut prisveksten helt siden 1997. Det er et stort gap å ta igjen, påpeker Rune Øglænd Breisnes, nestleder av Fagforbundet Ungdom.

– Statsbudsjettet vil ikkje gjere noko for å førebygge at 9 av 10 studentar må jobbe ved sida av studia, den gjer ikkje noko for å løfte heiltidsstudenten, sier Breisnes, og fortsetter:
– For å komma på nivå med prisveksten må basisstøtta aukas til 1,5 G og utvidas til å dekke 11 månader i året.

Flere artikler