Slik lykkes du på jobbintervjuet

På jobbintervjuet må du få fram hvordan din kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper gjør deg til en sterk kandidat. Det krever grundige forberedelser.

Jobbintervju-I

Ill.foto: Colourbox

Tekst: Ole Alvik

Når du blir innkalt til et jobbintervju har arbeidsgiveren allerede vurdert deg som kvalifisert til jobben. Kanskje noen av kandidatene er litt bedre kvalifisert, andre litt mindre kvalifisert, men arbeidsgiveren har invitert deg fordi du er en aktuell kandidat. På jobbintervjuet vil de først og fremst få bekreftet at du har riktig kompetanse, at du er motivert og at du er personlig egnet for jobben. Det beste rådet for å lykkes er: Møt godt forberedt. 

Hvem er de og hva søker de etter?

Trolig gjorde du et grundig forarbeid da du søkte på jobben. Før intervjuet bør du skaffe deg enda mere informasjon – ikke bare om den aktuelle jobben, men også om virksomheten, bransjen, markedet de opererer i, hvilket samfunnsoppdrag de har, utfordringer de står overfor etc. Dette gjelder uansett om du har søkt jobber i det privat- eller offentlig virksomhet. 

Hva har du å tilby?

På jobbintervjuet vil du få spørsmål om hvorfor du har søkt på jobben og hvorfor de skal velge deg. Dette er spørsmål du må ha gode svar på. Tenk gjennom hva du kan tilby i forhold til den aktuelle stillingen. Hva har du opparbeidet deg av relevant kompetanse fra studier, jobber, fritidsinteresser, verv, omsorgsansvar etc. Hvilke personlige egenskaper har du som kan være nyttige i jobben? Hva er det som motiverer deg mest ved jobben?

Fortell om deg selv

Arbeidsgiveren ønsker å bli kjent med deg som person. Det er ikke sikkert at du får spørsmålet: Fortell om deg selv – men du bør være forberedt på at et slikt spørsmål kan komme. Derfor er det lurt å øve seg på det. Lag en kort «fortelling» om deg selv. En presentasjon der du får fram det viktigste om dine kvalifikasjoner og deg som person. Tenk gjennom hva som er mest relevant i forhold til den aktuelle jobben. 

Vis at du har selvinnsikt

På jobbintervjuet skal du ikke underspille dine egne ferdigheter. Du må få fram hva du kan og hva som er dine sterke sider. Men ikke overdriv. Vis at du har selvinnsikt. Arbeidsgiveren er opptatt av å finne ut av både hva som er dine styrker og svakheter, og du kan få direkte spørsmål om dette. Mange synes at det er vanskelig å fortelle om sine sterke og svake sider. I stedet for å tenke svakheter, kan du tenke forbedringsområder. Hvilke forbedringsområder har jeg – og hva kan jeg gjøre for å forbedre meg? Vær forberedt på oppfølgingsspørsmål, der du blir bedt om å utdype det du sier. 

Har du hull i CVen?

Hvis du har «huller» i CVen, det vil si at du har perioder som ikke er dekket av jobb eller studier, kan du få spørsmål om dette i jobbintervjuet. Hvis «hullene» skyldes sykdom, må du forberede deg på hvor mye du vil fortelle og hvordan. Arbeidsgiver har, med få unntak, ikke lov til å spørre deg om helse. Tenk også gjennom hva du tross alt har lært og erfart i en periode uten jobb eller studier, og hvordan du kan fortelle om dette på en god måte. 

Prøv å være deg selv – på en god dag

Jobbintervjuer favoriserer de som er ekstroverte. Intervjuer og presentasjoner er vanskelig for den som er sjenert eller introvert. Men det er hjelp å få. Studentsamskipnadene har kurs i intervjutrening, presentasjonsteknikk og stresshåndtering ved mange universitet og høyskoler. Husk også at arbeidsgiveren kanskje ønsker en mer introvert kandidat. Det er ikke en fordel å være ekstrovert i alle jobber. En erfaren rekrutterer vil forsøke å få deg til å slappe av og skape en god atmosfære på jobbintervjuet. 

Forbered deg mentalt på «vanskelige» spørsmål

Det kan hende at du får spørsmål som du slett ikke var forberedt på, eller som rett og slett er vanskelige å svare på. Du kan ikke forberede deg på alle spørsmål på forhånd, men du kan forberede deg mentalt på at du kommer i en situasjon hvor du ikke vet svaret. Tenk gjennom hva du vil si og hvordan du vil reagere, slik at du ikke blir vippet av pinnen. 

Tenk på kroppsspråket

Kroppsspråket er viktig for kommunikasjonen. Det kan avsløre mer enn du tror. Når du sitter i en intervjusituasjon kan det være vanskelig å være bevisst på kroppsspråket hele tiden, men her er noen enkle råd: Gi et solid håndtrykk, se intervjueren i øynene, ikke virk tilbakelent, snakk tydelig og høyt nok. 

Ha øyekontakt med alle

Det er ofte mer enn en person som intervjuer deg. Det kan for eksempel være en HR konsulent, avdelingsleder og en tillitsvalgt. Sannsynligvis vil en av dem styre intervjuet i større grad enn de andre. Det er naturlig at du først og fremst svarer direkte til den som har stilt spørsmålet, men sørg for at du oppnår kontakt med samtlige i løpet av intervjuet. 

Vær positiv

Du trenger ikke å være overdrevent positiv, men det er veldig viktig at du er hyggelig, høflig og imøtekommende. Prøv å ha en positiv vinkling når du svarer på spørsmål. Det er forskjell på å si at: Jeg aldri prøvd, så det kan jeg ikke. Og å si at: Jeg aldri prøvd, men jeg har veldig lyst til å lære. Vis at du er motivert for oppgavene som skal løses.

Hva skal du ha på deg?

Kleskoden varierer mellom ulike bransjer og ulike jobber. Ofte kan du gå på intervju i en pen jeans og skjorte. Andre ganger bør du ha et mer formelt antrekk. Akkurat hvor drakt og dressgrensen går er vanskelig å si, men jo høyere stilling og jo mer formell bransje, desto penere antrekk. 

Du gjør også en vurdering

Intervjurundene er ikke bare for at arbeidsgiver skal velge riktig kandidat. Du bør også bruke muligheten til å finne ut om dette er den riktige jobben for deg. Tenk gjennom spørsmål som du gjerne vil ha svar på. Husk at spørsmålene du stiller kan vise at du på forhånd har satt deg godt inn i bransjen og de utfordringene de står overfor. 

Etter intervjuet

De fleste arbeidsgivere har mer enn ett intervju. Kommer det opp ting i førstegangsintervjuet som du lover å følge opp, for eksempel ettersendelse av attester, så gjør dette umiddelbart. Etter andregangsintervjuet kan du gjerne sende en epost og takke for et hyggelig intervju, men skriv noe fornuftig i meldingen. For eksempel noe som kan utdyper det dere har snakket om på intervjuet. 

Fikk du ikke jobben?

Det er mange søkere til populære jobber, og kun en som får jobben. Er du nyutdannet konkurrerer du ofte mot søkere som har mer jobberfaring enn deg. Ikke fortvil om du får et avslagsbrev, selv om det er bittert å se drømmejobben glippe. Øvelse gjør mester, også hva gjelder jobbintervjuer. Vær ærlig med deg selv: Tenk gjennom hva du kan gjøre bedre neste gang. Men tenk også gjennom hva du gjorde bra og riktig! Hvordan brukte du dine sterke sider i intervjusituasjonen? Da kan du forberede deg enda bedre til neste gang – og snart er det du som blir førstevalget. 

Denne saken sto på trykk i Kaleidoskopet 2/2015

Flere artikler