Lær å lede fagfolk

Næringslivet trenger stadig flere teknologer med kunnskap om strategi og ledelse. Da kan en master i teknologiledelse være en løsning for studenter som vil stige i gradene.

Tekst: Erland Årstøl – Foto: Anette Robberstad

Hilde Osmo Reindal gikk rett ut i jobb etter fullført mastergrad i teknologiledelse. Hun mener det er viktig med både tekniske og strategiske ferdigheter.

Hilde Osmo Reindal gikk rett ut i jobb etter fullført mastergrad i teknologiledelse. Hun mener det er viktig med både tekniske og strategiske ferdigheter.

Hilde Osmo Reindal er 26 år, og ble i vår ferdig med en master i ledelse av teknologi fra Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST). En uke etter hun leverte masteren gikk hun ut i jobb hos konsulentselskapet Bouvet, og er nå er utplassert som IT-konsulent hos Statoil. Hun mener ledelsesmasteren har gitt henne et bredere perspektiv på arbeidslivet. 

– Jobber du med IT eller annen teknologi må du ha evnen til å forstå både kundene og bedriften du jobber i. Derfor er det viktig med litt forretningskunnskap i tillegg til teknologiske ferdigheter, sier hun.

Med en mastergrad i teknologiledelse lærer studenter med ingeniør-, realfag eller teknologibakgrunn om blant annet ledelse, strategiutvikling og økonomi. Osmo Reindal har en bachelorgrad i IT-støttet bedriftsutvikling, og tror kombinasjonen av tekniske ferdigheter og kunnskap om ledelse og strategi er gunstig.

– Masteren gir meg flere muligheter. Hadde jeg bare vært utdannet til å være IT-utvikler hadde nok veien til lederstillinger vært lengre. Nå har jeg den faglige kompetansen til å være kvalifisert til flere typer stillinger, sier hun.

Samtidig understreker hun viktigheten av at man har gode tekniske ferdigheter i bunn.

– Den tekniske bakgrunnen er en viktig byggestein hvis man skal videre i høyere stillinger senere. Selv om det finnes gode ledere uten teknisk kompetanse, gjør det kommunikasjonen mye enklere hvis man skjønner hva utviklerne snakker om, sier hun.

Korter ned veien til lederstilling

Kunnskap om ledelse og strategi kan være grunnlag for rask karrierefremgang, forteller kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen i konsulentselskapet COWI.

May-Kristin-Haugen_COWI

May Kristin Haugen i konsulentselskapet COWI

– Har man ambisjoner om å raskt få en lederposisjon, er det en fordel å ha ledelses- og strategikompetanse i bunn. Vi har flere unge rådgivere i COWI som få år etter utdanning har fått lederansvar som prosjektledere, fagledere og linjeledere. Det har vi gode erfaringer med, sier hun.

Generelt vektlegger Haugen samarbeidsevner når de ser etter medarbeidere. 

– Uavhengig av stilling er god forståelse av ens rolle i prosjektet som helhet viktig. Mellommenneskelige egenskaper er veldig viktig da vi må forholde oss til kollegaer og kunder hele tiden. Svært få av oss sitter med isolerte oppgaver, forteller hun.

Hun forteller at behovet for ledelseskunnskap heller enn teknisk kunnskap avhenger av fagfeltet man sikter seg inn mot. 

– Noen områder er tunge på fag og vil ha behov for fagspesialister. Andre områder er mer rettet mot tverrfaglighet og da har vi roller som skal sikre koordinering fremfor faglige spesialisttjenester. Bygningsinformasjonsmodellering-koordinator er et eksempel på en slik rolle som også innehas av yngre personer hos oss, sier hun.

Etterspurt av næringslivet

Teknologiledelse er etterspurt av næringslivet, forteller førsteamanuensis Frode Heldal, som er koordinator for studieprogrammet ved HiST.

Teknologiledelse er etterspurt av næringslivet, forteller førsteamanuensis Frode Heldal. (Foto: Handelshøyskolen i Trondheim ved HiST)

Teknologiledelse er etterspurt av næringslivet, forteller førsteamanuensis Frode Heldal. (Foto: Handelshøyskolen i Trondheim ved HiST)

– Gjennom kontakt med næringslivet oppstod det en bevissthet om at det er et sterkt behov for ingeniører som kunne ledelse. Ingeniører jobber gjerne tett på produksjonsmiljøet, og her har det vist seg et behov for ledelse. Den beste til å lede ingeniører er en ingeniør, og det betyr at ingeniører som vil lede bør utvikle kompetanse på området, forteller han.

Lederkompetanse gir et bredt spekter av jobbmuligheter.

– Man får jobbmuligheter på et mye bredere plan enn med kun ingeniørutdannelse. Vi har eksempler på studenter som jobber innen finans, men med bakgrunn som bioingeniør, forteller han.

Enkelt valg

For ferske teknologer som vil utdanne seg videre kan man velge mellom å fordype seg i fagspesifikke masterprogrammer eller en ledelsesfokusert mastergrad. Student Stine Saugestad, som har bakgrunn i IT-styrt bedriftsutvikling, forteller at det for henne var et enkelt valg. 

– Bakgrunnen påvirker hvilken retning man går etter masteren, forteller Saugestad, som har bakgrunn i IT.

– For min del var det uaktuelt å gå i den mer tekniske retningen, det er ikke der interessen min ligger, sier hun.

Faglig påfyll i ledelse og økonomi gjør at hun kan sikte seg inn på det hun vil jobbe med, nemlig ledelse i IT-bedrifter. 

– Bakgrunnen påvirker hvilken retning man går etter mastere. De som opprinnelig er byggingeniører vil ende opp med helt andre stillinger enn det jeg vil, forteller hun.

Hun er trygg på å få jobb etter endt studie.

– Det er absolutt gode muligheter for jobb. Det er flere i klassen min som allerede har signert kontrakt, forteller hun. 


Fakta: Teknologiledelse

Tilbys som toårig mastergrad ved Universitet i Agder og Høyskolen i Sør-Trøndelag.

NTNU tilbyr en femårig grad i industriell økonomi og teknologiledelse. Universitet i Nordland har en toårig grad som krever arbeidserfaring.

En grad hvor ingeniører, teknologer og realister lærer om ledelse, økonomi, strategi og prosjektstyring.

HiSTs grad involverer en rekke valgfag hvor man kan fordype seg i ulike emner, i tillegg til en masteroppgave hvor de fleste skriver oppgave i samarbeid med en bedrift.


 

Flere artikler