Fag fremfor ledelse

Har du lyst til å bli sjef? Du bør ha større ambisjoner enn som så, mener Øystein Bonvik. Han har skrevet boken «Frist meg ikke inn i ledelse».


Tekst: Georg Mathisen

Ledelse er et omsorgsyrke, ifølge Øystein Bonvik, som oppfordrer deg til å tenke på om det er dét du vil, eller om du heller vil konsentrere deg om å bli flinkest mulig i faget ditt. (Foto: Ilja C. Hendel)

Ledelse er et omsorgsyrke, ifølge Øystein Bonvik, som oppfordrer deg til å tenke på om det er dét du vil, eller om du heller vil konsentrere deg om å bli flinkest mulig i faget ditt. (Foto: Ilja C. Hendel)

Drømmer du om en lederjobb? Sannsynligvis. Men hvorfor? Er det ikke bedre å være flink i faget ditt enn å være en middelmådig sjef?

Øystein Bonvik har satt ansikt på alle dem som burde holdt seg unna ledelse. I «Frist meg ikke inn i ledelse» utleverer han seg selv som motvillig og ikke spesielt vellykket sjef – en som etter eget utsagn kanskje ville fungert godt på en større fabrikk i Nord-Korea, men ikke særlig mange andre steder.

Men bak de tragikomiske hverdagssituasjonene og beretningene om hvordan det ikke bør gjøres, ligger et alvorlig spørsmål:

Er det nå slik at en lederjobb er det eneste målet for den som vil ha en vellykket karriere?

Jåleri

– Gå i deg selv. Det er litt for mye jåleri-tankegang rundt ledelse, sier Bonvik.

Han vil slett ikke bagatellisere hvor viktig det er å ha flinke ledere. Flinke ledere er den største garantisten for at han selv og alle de som ikke bør bli det, slipper. Men mange vil bli leder mer på grunn av prestisjen, statusen og lønningene enn på grunn av det som lederoppgavene faktisk handler om.

– I alle undersøkelser der man spør om noen vil bli ledere, øker ja-svarene proporsjonalt med lav alder. Jo yngre du er, jo mer sikker er du på at leder, det har du lyst til å bli. Ledelse er synonymt med suksess for veldig mange: Hvis du sier at du ikke vil bli leder, så mangler du ambisjoner, sier han.

Omsorgsjobb

Øystein Bonvik mener lederambisjonene i stor grad skyldes mangelen på erfaring fra arbeidslivet.

– Når man er ung, er det vanskelig å skjønne hva denne lederjobben egentlig er. I Norge i 2015 er det blitt en jobb som rett og slett handler om å løfte frem andres behov i stedet for dine egne.

I boken bruker han en leder i en dagligvarebutikk som eksempel. Han var utdannet hjelpepleier før han havnet i butikk, og forteller hvordan han stortrives jobben sin og hvordan bakgrunnen i helsevesenet har vært nyttig.

– Ledelse er et omsorgsyrke. Du velger ikke den utdannelsen du har valgt, for å ha en karriere som stort sett går ut på å løfte frem andres behov og få andre til å være gode, mener Bonvik.

Få toppledere

– Og så må vi ikke se oss blinde på disse topplederne, sier han, og snakker om kjendisdirektørene med høy medieprofil og ditto inntekt.

– De færreste blir toppleder. De fleste blir mellomledere, og det er noe av den mest utakknemlige jobben som finnes. Det er en kompromissrolle der de skvises mellom sjefen og de ansatte. En slik jobb gjør at det du selv har lyst til å gjøre og bli, kommer veldig i bakleksa.

Han stiller spørsmålet om du har valgt den utdannelsen du har, fordi du vil bli leder. Selv tror han ikke det.

– Du har valgt den fordi du er interessert i feltet, kanskje fordi det gir mulighet for en jobb der du kan tjene mye penger, kanskje fordi dette er noe du har lyst til å jobbe med i flere år fremover. Jeg vil vel tro at en økonom har lyst til å jobbe med økonomi. Men er du klar for å få masse personalarbeid med på kjøpet? spør han.

– Selv trodde jeg at som leder kunne jeg jobbe bare med det mest spennende. Problemet er at du blir bundet opp i så mye annet at du ikke får jobbet med det du skal.

Fag eller ledelse?

Selv innrømmer Øystein Bonvik at han er en solospiller.

– Jeg hater å involvere andre når jeg virkelig føler at jeg har rett. Noen sier at ledelse er faglig fascinerende. Det er kanskje det hvis du har lyst til å stå i bakgrunnen, løfte frem andre og sørge for at de fungerer som team. Men er du mer opptatt av å bli en kjempegod økonom eller en kjempegod ingeniør, er det ikke sikkert det er ledelse som er din greie, sier han, og advarer mot en annen konsekvens av å bli sittende i en lederjobb:

– Dyrker du fagkompetansen din, står du mye sterkere på arbeidsmarkedet. Det er derfor du ser at mange unngår mellomlederjobber: Mens de er ledere, må de sitte og se spisskompetansen sin forvitre.

Respekt for faget

Han er for realistisk til å tro at en bok og noen lanseringsintervjuer er nok til å overbevise alle som ikke bør bli ledere. Selv hadde han ikke klart å la seg skremme bort, den gangen han ikke hadde fått fin tittel ennå.

Derimot opplever han at boken får gjenklang hos dem som allerede har smakt litt på ledelse, hos ansatte som kan tenke seg å gi den anonymt til sjefen – men også hos lederen som kjenner igjen beskrivelsene av de vanskelige ansatte.

Det han håper, er at det blir mer respektert – og bedre betalt – å si at det man ønsker, er å konsentrere seg om det faget man har utdannet seg i og er i ferd med å bli dyktig i.

Bedre betalt enn sjefen

Statoil og DNV GL (Det Norske Veritas) er eksempler han nevner på organisasjoner som allerede har gjort det: Begynt å lage systemer som tar vare på de gode fagfolkene. Som lar dem arbeide der de er vanskelige å erstatte, i stedet for å hente dem inn til papirarbeid på et kontor som faktisk mange andre kunne ha gjort.

En konsekvens er også at en dyktig fagperson vil ha muligheten til å tjene bedre enn sjefen sin.

– Virksomheter må faktisk gå i den retningen. De må finne andre måter å løfte deg opp og frem på. Ledelse er også kunnskap, men ledelse er ikke det viktigste en virksomhet gjør, sier Øystein Bonvik.


Ti grunner til at ledelse ikke passer for deg:

Ledelse er ikke noe for deg hvis du:

1. Ikke liker å bli avbrutt.
2. Ikke ønsker at andres behov skal komme foran dine egne.
3. Vil ha mest mulig ros og oppmerksomhet.
4. Føler deg flinkere enn alle rundt deg.
5. Foretrekker å løse oppgaver på egen hånd.
6. Har lyst til å bli likt av flest mulig.
7. Er kompromissløs.
8. Sliter med å stole på at andre kan gjøre en god jobb.
9. Er glad i det perfekte.
10. Ikke forstår forskjellige mennesketyper – også de du ikke kan identifisere deg med.

(Kilde: «Frist meg ikke inn i ledelse»)

Fem spørsmål å stille

Disse fem spørsmålene kan redde deg fra fortapelsen:

1. Hvorfor vil jeg bli sjef?
2. Hva ser jeg for meg at jeg kommer til å bruke mest tid på som leder?
3. Hva er det som typisk irriterer meg på en arbeidsplass?
4. Hvor avhengig kommer jeg til å gjøre meg av lederjobben?
5. Er en lederjobb eneste veien til å oppnå ambisjonene mine?


 

Flere artikler