Vriene, men viktige spørsmål

Disse spørsmålene må du være forberedt på å få i et jobbintervju.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

«Hva forventer du i lønn?»
Søker du stilling i det offentlige, får du angitt lønnstrinnintervallet i stillingsutlysningen. Lønninger i det private blir sjelden oppgitt. Se derfor ikke bort fra at du blir spurt om hva du forventer deg i lønn. Undersøk derfor på forhånd hva som er gjengs lønn for folk med din utdanning og den type stilling du søker. Du kan få hjelp av karrieresenteret, fagorganisasjoner eller folk du kjenner i bransjen. Blir ikke lønn tema på intervjuet, er det like greit å la saken ligge til du eventuelt får jobben. Da er det du som har det sterkeste forhandlingskortet. Avgjørelsen om å velge deg til stillingen er allerede tatt. For alt du vet, har den som kontakter deg noen ekstra forhandlingskroner å gå på dersom du ber om mer lønn for å takke ja til jobben. 

«Hvorfor er du interessert i å jobbe akkurat her?»

Du er i en jobbsøkerprosess og har naturlig nok sendt flere søknader. Arbeidsgiverne har forståelse for at du også vurderer å starte i jobb for andre selskaper. Det er imidlertid viktig at du på intervjuet har en troverdig forklaring på hvorfor du ønsker akkurat denne arbeidsgiveren. Når du er nyutdannet, kan du som regel ikke forlange at noen arbeidsgiver vil vente på deg til du har fått avklart eventuelle andre tilbud om jobber, dersom du først får et tilbud. Du bør derfor si ja til aktuelle tilbud. Så får du heller benytte deg av muligheten til å si opp igjen før du begynner, dersom du senere får tilslag på jobber som passer deg bedre. Husk at oppsigelsestiden gjelder selv om du ikke har startet i selskapet. 

«Når kan du begynne i jobben?»
Vær obs når du får dette spørsmålet. Her er det lett å falle i en felle. Er du fortsatt student, er det greit å si at du kan begynne med en gang studiene er avsluttet. Er du derimot i en annen jobb eller går arbeidsledig, bør du passe deg for å si at du kan begynne for raskt. Kan du begynne på flekken, sier du indirekte at du ikke har noe å gjøre, eller at du ikke er ønsket der du er. Regnes du som en viktig medarbeider for din nåværende arbeidsgiver, sier det seg selv at du ikke kan få gå umiddelbart. Si at du skal forsøke å starte så fort som mulig, men be om forståelse for at det vanskelig kan bli tidligere enn om en måned. Er du arbeidsledig, har du likevel brukt tiden aktivt og påtatt deg en masse frivillig eller lønnede oppdrag. Derfor kan det vanskelig gjøres å starte med en gang. Si at du trenger et par uker på å avslutte prosjektene og finne en eventuell erstatter. 

«Hvorfor vurderer du å slutte i din nåværende jobb?»
Det kan være flere svar på dette spørsmålet. Den første årsaken er sannsynligvis at du har fått de utfordringene som var å hente. Kanskje synes du det er på tide å bli kjent med andre bransjer eller jobbe for større/mindre selskaper. Har du hatt problemer med sjefen eller slitt med arbeidsmiljøet, er det lurt å veie dine ord. Sjansen for at intervjuerne ringer din referanse og får høre om dine dårlige sider, er til stede. Si at du ønsker forandring og klimaskifte. 

«Hvorfor bør vi ansette deg?»
Ja, hvorfor bør de det egentlig? Det er jo mange flinke. Et slikt spørsmål kommer gjerne mot slutten av intervjuet. Rekruttererne ønsker at du skal overtale dem til å ansette deg. Da gjelder det å trekke linjer fra det som er blitt sagt i løpet av intervjuet. Presiser de tingene du mener har kommet dårlig frem, og hent elementer fra det arbeidsgiveren har sagt om hva de ønsker seg. 

Flere artikler