– Vis ydmykhet som nyansatt

Ønsker du en god start på karrieren, bør du tilpasse deg bedriftskulturen og bidra positivt i bedriften.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

En velskrevet søknad og en imponerende CV har sammen med gode svar på intervjuspørsmålene sikret deg drømmejobben. Alt har gått etter planen, men hva venter deg nå? Mange vet mye om hvordan de skal skaffe seg jobb, men lite om den første tiden som arbeidstaker.

Ifølge de fem interesseforeningene som karrieremagasinet Kaleidoskopet har snakket med, er ydmykhet et viktig stikkord for å få en god start på karrieren. Det handler blant annet om at du tilpasser deg bedriftskulturen og bidrar positivt til arbeidsmiljøet.

Her er interesseforeningenes viktigste tips for en god karrierestart:

•    De første månedene som nyansatt er avgjørende for om du som nykommer blir akseptert, ikke minst av dine kolleger. Vær klar over at du beveger deg inn en kanskje veletablert bedriftskultur med sine bestemte oppfatninger og sitt eget rangmønster. Ikke forsøk å endre på dette mønsteret med det første.

•    Bruk litt tid på å bli bedre kjent med bedriften og dens systemer før du tar en beslutning om å markere ditt syn. La ideene dine komme gradvis mens du iakttar nøye signalene fra de andre i virksomheten.

•    Godta beslutningene som tas, selv om du skulle være uenig.

•    Husk at enhver bedrift har uskrevne regler som du bør forsøke å sette deg inn i. Snakk med kolleger og tillitsvalgte for å få tilgang til de uformelle kodene.

•    Sørg for å fylle eventuelle kunnskapshull du måtte ha i forhold til din nye arbeidsplass.

•    Lever gode resultater.

•    Det er alltid noen oppgaver som andre unngår, bli god på disse.

•    Opptre løsningsorientert i alle sammenhenger.

Kilde: Interesseforeningene Tekna, NITO, Samfunnsviterne, Siviløkonomene og Naturviterne.

Flere artikler