Verdien av repetisjon

Visste du at hele 70 til 90 prosent av innlæringen forsvinner etter et døgn?

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

De fleste er innforstått med at stoffet de lærer bør repeteres.Repetisjon og atter repetisjon er nøkkelen for å forhindre at lesejobben ikke skal være forgjeves. Likevel er det bemerkelsesverdig lite tid som brukes til dette blant studentene. I alle fall underveis i semesteret. Mange legger opp til et «råkjør» rett før eksamen. Setter du av litt mer repetisjonstid underveis, vil du slippe mye stress. Det er en kjent sak at spredt lesing over tid gir best uttelling på eksamen.

HVORFOR BØR JEG REPETERE?
•    For å lagre kunnskapen i langtidshukommelsen kreves repetisjon.
•    Jo mer du repeterer, desto lenger vil du huske temaet.
•    Den som kan mye, tilegner seg lettere ny kunnskap. 
•    Du sparer tid og reduserer stress like før eksamen. 

Unngå at alt blir glemt

Første gang du leser, lagres kunnskapen i korttidshukommelsen. For å få flyttet kunnskapen over til langtidshukommelsen må du gjenta det du har lest. Det er en sterk sammenheng mellom innlæring, utbytte og glemsel. Utbyttet blir svært dårlig hvis du kun satser på innlæring gjennom for eksempel et foredrag. Dine kunnskaper og kvalifikasjoner må bli repetert eller praktisert i etterkant for at du skal ha uttelling. Ønsker du å bevare kunnskapen, kreves det videre innlæring. Å trene hukommelsen er fullt mulig.

HVORDAN TRENER JEG HUKOMMELSEN? 
•    Kollokvier er et godt virkemiddel. Klarer du å snakke om det du studerer, klarer du også skrive om det på eksamen. 
•    Sitt på lesesalen når du studerer. Innrett deg slik at lesesituasjonen er relativt lik eksamenssituasjonen. Det vil hjelpe deg til å huske mer på eksamen. 
•    Lukk boken regelmessig og test om du husker det du har lest. Husker du skuffende lite, kan hurtiglesning av overskriftene i læreboken være en god øvelse.

HVORDAN KAN JEG VITE AT JEG HAR LÆRT?
•    Si det høyt. Gjenfortell det du har lest til en som ikke kjenner faget. 
•    Skriv det ned. Forsøk å lage et sammendrag av det du har lest uten å titte i boken. 
•    Gjør nytte av det. Sjekk om du kan bruke det du har lært i en praktisk situasjon i ditt eget liv. 

Hvor ofte bør jeg repetere?

Ideelt sett bør du lage et repetisjonsskjema som du benytter når du har kommet godt i gang med semesteret. 

Repetisjon samme dag

Lukk boken regelmessig og test om du husker det du har lest. Når du er ferdig med en leseøkt, stiller du spørsmålene: Hva leste jeg nå? Og hva skjønte jeg av dette?

Repetisjon etter en dag

Hvis du klarer å starte dagen med å repetere det du leste i går og avslutte med å repetere det du leste i dag, får du mye «gratis». I løpet av en natt har hjernen fått tid til å absorbere stoffet og sette ting på plass. 

Repetisjon etter en uke

Oppsummer hva ukens kapittel handler om, hva ukens foredrag tok tak i, eller hva som var tema på seminarene.

Repetisjon etter en måned

La oss si at du har lest en hel lærebok. Gå gjennom markeringene du har gjort, les sammendragene i slutten av hvert kapittel, og tenk over hvilke partier i boken som er aktuelle for eksamen.

Repetisjon i forkant av eksamen

Siste gang du repeterer er i forbindelse med eksamen. Tenk helhetlig på faget. Benytt egne notater og finn essensen i lærestoffet. Les øvinger og rapporter. Snakk med medstudenter og velg ut 5–10 eksamensaktuelle problemstillinger som du sørger for å få grep om. Tankekart kan være et godt verktøy i den forbindelse. I tillegg er det lurt å besvare gamle eksamensoppgaver. På eksamen er det selve oppgaveteksten som hjelper deg til å smøre hukommelsen. Da er du glad for all tid du har brukt på å repetere. 

Flere artikler