Vær ydmyk og realistisk – få riktig lønn

Naturviterne, Tekna, NITO, Siviløkonomene og Samfunnsviterne gir råd til lønnsforhandlingene.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Undersøkelser gjennomført av fagforeningen Naturviterne viser at 80 prosent av nyutdannede takker ja til bedriftens lønnsforslag uten å forhandle. Av de som forhandler, er størsteparten menn. I vår egen undersøkelse blant nyansatte svarte kun 8 prosent at de forhandlet om lønn ved ansettelse.

– Begynnerlønnen er svært viktig. Det du ikke får med deg av penger i starten, er det vanskelig å ta igjen senere i karrieren, påpeker Tekna.

Slik er lønnsprosessen:

– Vurdering av tilbudet:

Når du får et lønnstilbud, har bedriften bestemt seg for at du er den beste kandidaten, og at den gjerne vil ansette deg.

– Du har derfor ofte en god mulighet til å påvirke det tilbudet du har fått, sier NITO.

Det betyr at du bør be om tid til å vurdere lønnstilbudet.

– Sjekk lønnsstatistikker, forhør deg med folk som har kunnskap på området og bruk nettverket ditt. Slik får du en god pekepinn på om du har fått et rimelig lønnstilbud, råder Naturviterne.

– Forhandlinger:

Bestemmer du deg for at det er riktig å forhandle om lønn, må du finne en egnet fremgangsmåte. Ydmykhet og realisme er to viktige stikkord.

– Det er lov til å forsiktig antyde et tall. Men heller enn å kreve en bestemt sum, bør du spørre om det er muligheter for å heve lønnen noe. Er du for bastant når du forhandler om lønn, kan du faktisk prise deg ut i konkurranse med andre jobbsøkere, advarer Tekna.

– Du bør selvsagt begynne med et noenlunde realistisk lønnsforslag, legger Naturviterne til.

Gode forhandlingskort

Sørg for å ha gode kort på hånden i forhandlingene.

– Sjekk alltid markedslønn for den type stilling du er tilbudt, og vis at du har et bevisst forhold til dette. Signaliser til arbeidsgiver at du hadde forespeilet deg et noe høyere beløp, og vis gjerne til sammenlignbare stillingers lønn, sier NITO.

Naturviterne og Tekna legger vekt på hva du kan tilby bedriften.

– Du må kunne fortelle hvorfor akkurat du er viktig arbeidskraft, mener Naturviterne.

– Det teller positivt hvis du har kvaliteter og kunnskaper som er sterkt etterspurt på arbeidsplassen og i tiden, tilføyer Tekna.

Tilleggsgoder

Lønnen i det offentlige er gjerne mer regulert enn i private virksomheter. NITO forklarer at i noen sammenhenger er lønnen fastsatt som en tariff, og da er det lite å forhandle om. Da kan du i stedet forsøke å forhandle frem tilleggsgoder som kan ha økonomisk verdi. Det kan for eksempel være dekning av telefon, trening eller firmabil. Gode pensjons- og forsikringsordninger er viktig og bør tas med i regnestykket.

– Dersom du har en god forhandlingsposisjon kan du kanskje få avtalt full fri i ferien med lønn det året du tiltrer, foreslår Samfunnsviterne.

Regulering av lønn

NITO minner om at begynnerlønnen ikke er alt.

– Avtal lønnsregulering etter endt prøvetid eller et annet passende tidspunkt etter ansettelsen. I de aller fleste tilfeller skjer regulering automatisk, men det kan det være greit å få avklart allerede ved ansettelsen når første lønnsregulering skal skje, anbefaler NITO.

Arbeidsgiver bør si noe om hva som er normal regulering etter prøvetid, og hva de eventuelt vil vurdere i din stilling.

– Hvis det i arbeidskontrakten kun står at lønn vurderes etter prøvetid, kan du risikere at arbeidsgiver vurderer dette og finner at det ikke er grunn til å heve lønnen, utdyper NITO.

Foreningen forklarer videre at du også bør sikre deg at lønnen reguleres hvert år. I det norske arbeidslivet er det mange ulike måter å gjennomføre dette på, blant annet avhengig av om bedriften har tariffavtale, og om den er i offentlig eller privat sektor.

– Mange steder er det formelle forhandlinger mellom fagforeningene og ledelsen, andre steder er det slik at hver enkelt ansatt må forhandle sin egen lønn direkte med leder, og i noen bedrifter bestemmer arbeidsgiver lønn uten å forhøre seg med noen. Ta gjerne initiativ til å forhandle om lønnen dersom du ikke hører noe fra arbeidsgiver, sier NITO.

Av Kari Nordseth

Flere artikler