Spørsmålene du må kunne besvare

Skal du berge deg gjennom intervjuet, er det noen spørsmål du bare må kunne svare på.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

På et jobbintervju ønsker de som rekrutterer å bli kjent med deg. Husk da at du er eksperten på deg selv. De typiske spørsmålene vet du utmerket godt svaret på. Likevel er det ikke alltid lett å få det formulert. Derfor gjelder det å tenke gjennom hva du vil si.

Forberedelse er dessuten nøkkelen for å bli kvitt den verste nervøsiteten. Øv deg på spørsmålene nedenfor, så slipper du å stotre og stamme på intervjuet.

Spørsmål om deg som person

Ofte bestreber intervjuerne seg på å stille åpne spørsmål. Dette gjør de for at du skal snakke fritt. Å plapre i vei bør du likevel prøve å unngå. Intervjuerne er ute etter en person som er egnet for jobben. Dine kvalifikasjoner er bra nok – nå gjelder det å oppnå personkjemi.

Før du går inn på intervjuet, bør du tenke gjennom hva slags kandidat de søker etter, og finne svar på hvilke sider av deg som kommer til sin rett i en slik stilling.

– Hva har du gjort så langt i livet?
– I hvilke situasjoner blir du stresset?
– Hvordan ser det ut på skrivepulten din? 
– Hva er dine tre sterke og dine tre svake sider?
– Hvor ser du deg selv om fem/ti år?

Spørsmål om din fagbakgrunn

Nyutdannede snakker naturlig nok om utdanningen sin under dette punktet. Har du noe jobberfaring, kan du gjerne trekke frem dette enten det var sommerjobb, deltidsjobb eller et lite engasjement. Du har sikkert lært noe i jobben uansett hvor lenge du var ansatt og hvor mye ansvar du fikk.

– Hvilke områder mener du selv du er dyktig på?
– Hvorfor valgte du å studere dette faget?
– Hva ville du gjort om igjen i studietiden hvis du skulle gjort noe annerledes i dag?
– Hva slags arbeidsformer og hvilke arbeidsoppgaver trives du med?
– Hva er din beste prestasjon faglig sett, enten det er studier eller jobb?

Spørsmål om bedriften der du søker jobb

Ved siden av å snakke om deg selv, er det vanlig å få spørsmål om din potensielle arbeidsgiver. Med unntak av hvem som er bedriftens konkurrenter, finner du den informasjonen du trenger på selskapets nettside. Informasjon om konkurrenter finner du ved å søke i bransjekataloger på Internett.

– Hva er bedriftens hovedvirksomhet?
– Hva kjennetegner bransjen som bedriften befinner seg i?
– Hvem er bedriftens kunder/konkurrenter?
– Hvordan er bedriften organisert?
– Hvem eier bedriften?

Flere artikler