Slik takler du nervene før jobbintervjuet: Tankens makt

– Ta kontroll over tankene, skriv og snakk om nervøsiteten, er sjefpsykolog Rigmor Mogård sine råd før jobbintervjuet.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

– En jobbkandidat med angst er sin egen verste fiende. På det mest nervøse kan folk få helt blackout, de mister munn og mæle. Negative tanker om det de skal gjennom dominerer.

Det sier sjefpsykolog ved Studenthelsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo, Rigmor Mogård. Hun arrangerer kurs i stressmestring og ser at negative tanker er et gjennomgående trekk blant dem som lar nervøsiteten ta overhånd.

– Tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Jo sterkere du føler nervøsiteten, jo vanskeligere kan det være å tenke klart. Følelser er ikke lett å påvirke direkte, men tankene kan du til dels styre. Å tenke tanker som roer ned, kan gjøre kroppen mer avslappet. Det finnes mye erfaring på at dette er nyttig for å mestre stress og angst, sier Mogård.

 

Manglende trygghet

Sjefpsykologen har forståelse for at første jobbintervju kan gi manglende trygghets- og kontrollfølelse.

– Å prestere på et jobbintervju er annerledes enn å prestere til eksamen. På jobbintervjuet skal du vise hvem du er, til forskjell fra hva du kan. Du vet ikke hva intervjuerne er ute etter, samtidig som du er usikker på egen profesjonalitet i møtet med fremtidige kolleger eller sjefer.

Mogård deler tankene opp i de som dreier seg om det du skal møte, og de som dreier seg om deg selv.

– Den verste nervøsiteten er knyttet til tankene du har om deg selv. Da kan det være nyttig å jobbe med egen selvtillit. Negative tanker kan du parkere utenfor denne konteksten. Formuler positive ting om deg selv, med fokus på det en potensiell arbeidsgiver kan ønske.

 

Skriv, snakk, pust

Mogård råder nervøse til å bruke skriving.

– Hvis du kjenner at tankene kverner, skriv dem ned, samme hvor dumme de måtte være. Det gjør det lettere å få avstand til dem.

Det viktigste er uansett å ikke gå med tankene for deg selv.

– I enerom vokser sånne tanker. Snakk om tankene dine med noen andre.

Mogård anbefaler videre å gjøre det mest mulig komfortabelt for en selv i intervjusituasjonen.

– Øv deg på forhånd på å sitte godt. Under intervjuet går det an å forestille seg at du faktisk slapper litt av. Pust dypt, hvis du greier. Ta opp en kopp for å ha noe å holde i, hvis det gjør deg tryggere. Hvis du går helt i stå, be om en pause.

 

Greit å være nervøs

Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, tror det er bedre å være litt nervøs enn helt laidback.

– Når du er spent, tar du ikke lett på oppgaven, noe som igjen viser at du ønsker å få jobben. Det er noe arbeidsgiver setter pris på. Men det gjelder å ikke la nervøsiteten hemme prestasjonene. De aller fleste vil oppleve en form for nervøsitet som de kan kontrollere, og da er det forberedelse og trening som er stikkordene, sier Hellsten.

 

Ettertanker

Mogård anbefaler å rette tankene mot å vise hvem du er, og på hva du ønsker å formidle. Og så er det viktig å huske på at intervjueren vil deg vel. Hellsten er enig.

– Arbeidsgiver er interessert i at du skal prestere ditt beste og har gjerne teknikker for å hjelpe deg til det, sier han.

Og hvis du ikke skulle få jobben, kan tankene i etterkant ha betydning for neste jobbintervju.

– Prøv å tenke på det du fikk til. At du ikke fikk jobben betyr ikke at du gjorde det dårlig, bare at noen andre klaffet bedre. Bare det å bli innkalt til intervju er positivt, slår Mogård fast.

Av Kjersti Blehr Lånkan


 

5 tanketips fra Rigmor Mogård
• Tenk at du har noe å tilby en arbeidsgiver
• Tenk gjennom hva du vil si om deg selv
• Tenk gjennom hva du vil si om det du kan
• Tenk at du kan ha det komfortabelt under intervjuet
• Tenk at litt nervøsitet kan virke positivt og menneskelig

5 tanketips fra Gisle Hellsten
• Lytt godt til spørsmålet og forstå det. Hvis du er usikker, still oppfølgingsspørsmål.
• Tenk på din egen historie, og forsøk å finne eksempler som underbygger dine svar.
• Ha fokus på egen kroppsholdning. Hvor har du hendene, hvor er blikket ditt? Forsøk å se avslappet ut selv om du ikke er det. Varier blikkontakt med dem du prater til.
• Det er lov å resonnere. Heller enn å svare uten å tenke, bruk tid til å resonnere deg frem til svaret.
• Hvis du får jernteppe, si gjerne fra at du er nervøs. Ikke vær opptatt av ”riktige” svar, det er dine svar de vil ha.


 

 

 

Flere artikler