Slik får du leselyst

Tips til deg som leser lærebøker

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

•    Bruk noen minutter på å sette deg inn i innholdsfortegnelsen. På den måten får du oversikt over bokens innhold og lærestoffets struktur.

•    Du trenger ikke alltid å starte på bokens første side. Finn det kapittelet eller de delene av boken som er relevante for deg. 

•    Før du setter i gang å lese, kan du bla gjennom kapittelet. På den måten får du oversikt over det du skal lære. Merk deg om avsnittene er lange eller korte. Se på overskriftene. Husk at dette til sammen er ment som lesehjelp.

•    Finn ut hva du husker etter å ha sett i en lærebok. Forsøk å få et hovedinntrykk og oppsummer for deg selv hva som er kapittelets innhold. 

•    Endelig er du klar til å lese. Skumlesing gir deg raskt oversikt over teksten. Grundig lesing hjelper deg til å forstå lærestoffet. Når du leser grundig, kan det være en fordel å notere ned nøkkelbegreper og definisjoner. 

•    Ting blir verre når du i forkant tenker at det er ille. Bestem deg for å være positiv. Hold på velviljen og interessen.

•    Sett deg konkrete mål og jobb for å nå disse. Bestem deg for hvilken karakter du ønsker på prøven neste gang. Spør læreren din om hva som må til for å oppnå denne karakteren

•    Tenk over om det er noe du synes er spennende og morsomt, kanskje et yrke du kunne tenke deg, som gjør det nyttig å lese læreboken? Å se faget i et større perspektiv kan virke motiverende.

•    Strever du fælt med motivasjonen? Sett av bare 15 minutter til å lese. Det er en overkommelig tidsavgrensning. Ta deg en pause hvor du gjør andre ting, og les deretter i 15 minutter til. 

Flere artikler