Slik får du bedre karakterer

Ti tips på veien mot en mer oppløftende lærebok.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

1. Sørg for god motivasjon: 
Spør læreren om du har mulighet til å påvirke pensum slik at du kan fordype deg i noe du er opptatt av. Synes du engelsk er vrient, men liker engelsk fotball, kan du be om å få lese om fotball i engelske aviser. Er det en musikkgruppe som du synes lager bra musikk, kan du analysere sangtekstene deres. Har du ikke mulighet til å påvirke innholdet i det du leser? Forsøk å finne ut hva som interesserer deg i pensum og start der. 

2. Forbered deg til prøver: 
Før du setter i gang å lese må du finne ut hva prøven skal måle. Tenk gjennom timene det ble undervist i dette emne? Hvilke oppgaver ble vektlagt av læreren? Hvilke kapitler i læreboken var sentrale? Snakk med læreren om hvilke mål i læreplanen denne prøven handler om. Spør hva som kreves for å få karakteren du ønsker deg. Er det de store linjene i stoffet som teller eller blir det mer spørsmål om detaljer? 

3. Forventinger til seg selv: 
Har du høye krav til deg selv må du jobbe for å oppfylle disse. Arbeidsinnsatsen må stå i forhold til karakterønske. Tenk gjennom hvor godt du må kunne fagstoffet for å oppnå den karakteren du ønsker? Lag en arbeidsplan der du bestemmer hvordan du skal jobbe frem til prøven, til oppgaveinnlevering eller prosjektpresentasjon. 

4. Slik setter du deg arbeidsmål
Skoledagen får du ikke flyttet på, men leksene kan du bestemme selv når du vil gjøre. Finn ut hvilken tid på døgnet du er opplagt. For å få til det må du bli kjent med deg selv. Trenger du en pause etter skolen eller liker du å starte med det samme du kommer hjem? Det er viktig å sette av tid til læring når man er våken. Møter du trøtt på skolen lærer du ingenting. Å sove er et sterkt fysiologisk behov som du må ta hensyn til. 

5. Starttidspunkt
Bestem deg for når du skal begynne å jobbe. Eksempel: Etter middag klokken 17:00 Varighet: Bestem deg for hvor lenge du skal jobbe. Eksempel: Jeg skal holde på i en halv time, én time eller to. Sett deg realistiske mål, slik at du når dem.

Flere artikler