Referanser på CV-en

Du blir ikke ansatt uten at arbeidsgiver ringer referansene dine. Slik bruker du referanser på CV-en.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Få arbeidsgivere vil ansette noen uten å ha innhentet en objektiv vurdering av kandidaten. Derfor oppgir du en eller flere referanser på CV-en din. Sett opp referansepersoner med navn, stilling og telefonnummer. 

Miks referanser

Det er vanlig å ta med to til tre personer. En standardmiks er å ta med i alle fall en som kjenner deg fra arbeidssituasjoner, i tillegg til en fra studietiden. Det er vanlig å oppgi hva slags forbindelse du har til referansen, for eksempel ved at tittelen «Arbeidsgiver» eller «Veileder» heftes ved referansens navn. Det er viktig å spørre referansepersonen på forhånd om lov til å føre dem opp på CV-en. 

Det er selvsagt å velge referansepersoner som vil si noe positivt om deg, men du bør også vite hvilke egenskaper ved deg de vil fremheve. Dessuten er det viktig at du og referansepersonen har sammenfallende mening om hva slags arbeidsoppgaver du virkelig har utført.

Aktuelle referansepersoner er

•    Arbeidsgiver
•    Leder
•    Lærer
•    Veileder
•    Trener

Snakk sammen på forhånd

Dersom referansen din er uerfaren som referanseperson, kan det være en god idé å snakke med vedkommende på forhånd om hvilke spørsmål han kan få. Referansen vil alltid bli bedt om å gi en kort karakteristikk av deg og fortelle om sitt forhold til deg. Sykefravær og samarbeidsevner er også typiske spørsmål i intervjuet av referansen. Det blir også ofte spørsmål om referansen ville ha ansatt deg (igjen). Uansett er det lurt å informere referansen din om hva du tror arbeidsgiveren vil være spesielt opptatt av.

Det er verdt å merke seg at mange anbefaler deg å skrive «Referanser oppgis på forespørsel». Den største fordelen ved å oppgi referanser på forespørsel, er at du kan ta med et eget referanseark med flere referanser til jobbintervjuet. Referansearket kan inneholde flere referanser enn de to til tre vi anbefaler for CV-en.

Enkelte arbeidsgivere har begynt å sende ut spørreskjemaer på e-post, som de ber referansene fylle ut, fremfor å ringe. Dette er fordi referanseintervjuene ofte gjøres for lettvint og referansene tenderer til å svare for positivt. Tanken er at et skriftlig referanseintervju vil gi en ærligere tilbakemelding, da det krever mer av referansen. Vær i forkant og tilby referansen din å lage et utkast dersom hun eller han skulle bli bedt om å svare skriftlig. Dette sparer referansen for mye arbeid, og du har en gyllen mulighet til å styre referanseintervjuet i riktig retning.

Flere artikler