Lønn – alle tipsene når du får ny jobb

Vær varsom, gi signaler og fornuftige argumenter for å forsøke å heve lønnstilbudet. Her er tipsene i lønnsforhandling.

Lønnsforhandlinger
Undersøkelser foretatt av Naturviterne viser at cirka 80 prosent av kandidatene aksepterer lønnstilbudet fra arbeidsgiver uten forhandlinger. Et godt råd er imidlertid å ikke si ja til en arbeidsavtale uten å forhandle først. Når du har fått et jobbtilbud betyr det at du er i en forhandlingsposisjon. Bedriften har bestemt seg for at du er den foretrukne kandidaten og har et ønske om å gjøre deg fornøyd. Så lenge du er ydmyk og kommer med realistiske innspill i samtalen, innebærer det ingen risiko å forhandle. 

Kartlegg kortene dine
Be om tid til å vurdere lønnstilbudet, og begynn med å kartlegge hvor gode kort du har. Kan du skilte med flere jobbtilbud, har du ofte veldig gode kort. Men det er gode muligheter for å forhandle også med ett tilbud. Før du forhandler om lønn bør du undersøke lønnsstatistikker. Hva tjener andre med din utdanning og erfaring i gjennomsnitt? Dessuten bør du få oversikt over lønnsnivået i virksomheten. Forhør deg med folk som har kunnskap på området og bruk nettverket ditt. I en samtale om lønn bør du også kunne fortelle hvorfor akkurat du er viktig arbeidskraft. Det teller positivt om du har kvaliteter og kunnskaper som er sterkt etterspurt på arbeidsplassen og i tiden.

Sats på ydmykhet og realisme
Bestemmer du deg for at det er riktig å forhandle om lønn, må du finne en egnet fremgangsmåte. Ydmykhet og realisme er to viktige stikkord. Du bør selvsagt begynne med et noenlunde realistisk lønnsforslag, og heller enn å kreve en bestemt sum, kan du spørre om det er muligheter for å heve lønnen noe.

Kilde: NITO

Flere artikler