Jobbsøk i sosiale medier

I disse mediene både kan bygge en faglig profil og et nettverk til bruk i jobbsøket.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Selv om du kanskje tenker at sosiale medier er en plattform for omgang med venner og kjente, bør være klar over at du i disse mediene både kan bygge en faglig profil og et nettverk til bruk i jobbsøket. 

Du kan bruke sosiale medier aktivt eller passivt i jobbsøket ditt. Sosiale medier er relevant for deg som jobbsøker på tre områder:

1.    Aktivere nettverk
2.    Finn jobben og bli funnet
3.    Personlig profil

Aktivere nettverk

Flere og flere bruker sine nettverk på sider som Facebook, Twitter og LinkedIn til å informere om at de er på jobbjakt. Over 60 prosent av alle ansettelser skjer gjennom bekjentskaper og anbefalinger, og stadig flere av disse skjer gjennom kontakt via sosiale nettverk.Sørg derfor for å informere nettverket ditt om hva du kan, hva du brenner for og hvilke jobber du er på jakt etter. 

Dette kan du gjøre enten på din personlige side eller melde deg inn i faggrupper, hvor kommende kollegaer og studerende bygger nettverk og diskuterer fagspørsmål. Meld deg inn og delta i samtalen. På den måten bygger du nettverk tidlig, og vet hvor du skal gå og til hvem når du ved studieslutt skal begynne å søke jobb. Husk også å være til stede i alumnidatabaser. 

Begynn med alumninettverket på studiestedet ditt. Vær nøye med å sjekke profilen din jevnlig slik at den er oppdatert. Når du slutter hos en arbeidsgiver bør du registrere deg i deres alumnidatabase dersom de har en slik. Da kan du holde kontakt med tidligere arbeidsgiver og kolleger via nettsider og treff.

Finn jobben og bli funnet

Også arbeidsgivere leter etter potensielle medarbeidere i sosiale medier. Ved hjelp av bekjente, kolleger, en egen CV-database og internettverktøy som LinkedIn og Facebook, finner rekruttererne frem til riktig person. 

Spesielt er LinkedIn relevant i denne sammenhengen. Det er et profesjonelt og faglig nettverk som kan være et nyttig redskap hvis du bruker det aktivt. Flere og flere arbeidsgivere velger å legge ut stillinger i LinkedIn og finne riktig person gjennom profiler her. Opprett en profil allerede tidlig i studietiden og sørg for å få oversikt over relevante arbeidsgivere og grupper som relaterer til ditt fag. Hvis du vil gjøre noe ekstra starter du egne fora for diskusjoner. 

Dette vil markere deg for de som søker på deg og de som er interessert i et bestemt tema.

Personlig profil

Det er mye snakk om å bruke sosiale medier til å merkevarebygge deg selv. Selv om du ikke går inn og aktivt velger en merkevarestrategi i sosiale medier skal du være oppmerksom på at du med sikkerhet blir googlet av arbeidsgiver før et intervju. Du behøver ikke være redd for å være personlig i de sosiale mediene. 

De færreste arbeidsgivere ansetter bare på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, de ser også etter egenskaper og personlighet. Vær likevel bevisst på hvordan du fremstår, uansett om du bruker sosiale medier aktivt eller ikke i ditt jobbsøk. Google deg selv og se hva som kommer opp. Sørg for å bruke alminnelig sunn fornuft når du legger ut bilder, fjern tag-er som kan være støtende og lukk deler av profilen for offentlig søk. 

Flere artikler