Hva står i stillingsannonsen?

Før du setter i gang å skrive søknader, er det nødvendig å lese stillingsannonsene grundig.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Din oppgave, når du skriver en søknad, er å besvare stillingsannonsen som bedriften har laget. For å lykkes trenger du å forstå stillingsannonsen. Kaleidoskopet har sett nærmere på 60 utvalgte stillingsannonser utlyst på www.finn.no. Felles for dem alle er at de er bygd opp etter en noenlunde lik struktur. Ofte starter annonsen med en kort presentasjon av bedriften. Deretter kommer stillingstittelen som hovedoverskrift. Tittelen etterfølges av arbeidsoppgaver og ansvarsområde for den nyansatte. Noen annonser gir en konkret og lettfattelig beskrivelse av arbeidsoppgavene. Andre er vage og vanskelig å skjønne omfanget av. Er du usikker på hva arbeidsoppgavene innebærer, har du god grunn til å ringe kontaktpersonene som står oppgitt. I søknaden skal du begrunne hvorfor du passer til jobben, og for å få til det må du vite hva stillingen går ut på. 

Egenskaper etter bransje

Etter beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver blir kravene til søkeren ramset opp. Kravene deles gjerne inn i «ønskede kvalifikasjoner» og «ønskede egenskaper». «Ønskede kvalifikasjoner» handler om faglige ferdigheter, krav til formell utdannelse og tidligere arbeidserfaring. «Ønskede egenskaper» handler om din personlighet. Du kan søke dersom din kompetanse dekker noen av kravene i stillingsannonsen. De 60 stillingsannonsene vi har sett på, er hentet fra seks ulike bransjer. Felles for dem alle er kravet om samarbeid og selvstendig arbeid. I tillegg ønsker arbeidsgiverne at de ansatte skal ha gode kommunikasjonsferdigheter. Ut over dette fant vi følgene bransjeegenskaper. 

Stillinger innenfor kategorien bank, finans og forsikring

Du skal utføre arbeidet ved å være «kundeorientert, salgsorientert, resultatorientert, serviceorientert og løsningsorientert». I tillegg søker bedriftene etter «forhandlingsdyktige, beslutningsdyktige og målrettede» kandidater. Personlige egenskaper som foretrekkes innenfor denne bransjen er «kremmerånd, entusiastisk, utadvendt og motiverende».

Stillinger innenfor kategorien administrasjon, kontor og personal

Du skal utføre arbeidet ved å være «ansvarsbevisst, pålitelig, systematisk, punktlig, kvalitetsbevisst og effektiv». Personlige egenskaper som foretrekkes innenfor denne bransjen er «ærlighet, positiv og initiativrik. I tillegg er det en fordel å ha «pågangsmot og stor arbeidskapasitet». 

Stillinger innenfor ingeniøryrket

Du skal utføre arbeidet på en «prestasjonsorientert, løsningsorientert og ansvarlig måte». I tillegg skal du arbeide «strukturert og målrettet og nøyaktig». 
Personlige egenskaper som foretrekkes innenfor denne bransjen er «lærenem, proaktiv, initiativrik og innsatsvillig». 

Stillinger innenfor kategorien olje og gass, offshore og onshore

Du skal utføre arbeidet på en «sikkerhetsorientert, nøyaktig, ryddig og resultatorientert måte». Innenfor denne bransjen blir det nesten ikke ramset opp krav til personlige egenskaper. Én forklaring kan være mangelen på arbeidskraft i bransjen. Arbeidsgiverne skriver åpne stillingsannonser for å rekruttere nok folk. Det eneste punktet som nevnes på to av de ti stillingsannonsene er «godt humør og tilpasningsdyktighet». 

Stillinger innenfor offentlige tjenester / forvaltning

Du skal ha «god arbeidskapasitet, vurderingsevne og være innsatsvillig». I tillegg er det viktig å «raskt kunne sette seg inn i saker, tenke helhetlig, ha god samfunnsforståelse og være kunnskapstørst». 
Personlige egenskaper som foretrekkes innenfor denne bransjen er «høy stressterskel, stå på-vilje, godt humør, ta initiativ og fatte beslutninger». 

Stillinger innenfor media, PR og informasjonsarbeid

Du skal «ha mange baller i luften på en gang, være kreativ, utstråle en ujålete profesjonalitet, ha en god forretningsforståelse og arbeide systematisk». Personlige egenskaper som foretrekkes innenfor denne bransjen er «utadvendt, oppsøkende, kontaktskapende og nettverksbyggende». 

Av Hanne Hårstad

Flere artikler