Googler deg før jobbintervjuet

Arbeidsgivere googler deg før du kommer på intervju. Vær oppmerksom på hva som kommer opp om deg.

I en undersøkelse nylig gjennomført i Tyskland oppga 57 % av spurte arbeidsgivere at de hadde strøket en arbeidssøker fra listen etter søk på google. Også i Norge benytter arbeidsgivere seg av muligheten, i følge NRK.

Alle aktive mennesker legger igjen spor etter seg på internett, enten de vil eller ikke. Denne informasjonen er selvfølgelig tilgjengelig for alle, også fremtidige arbeidsgivere, som i økende grad tar i bruk denne formen for moderne referansesjekk. 

I dag er det en nødvendighet å google seg selv en gang i mellom og se hva som finnes om deg. 

Du kan også ta noen enkle grep for å få en god nettprofil: 

•    Søk i Google og i de andre store søkermotorene. Er det presentert feilaktige opplysninger, kontakt den ansvarlige for publiseringen av disse og krev det fjernet. 

•    Pass generelt på at det du utretter i jobbsammenheng dokumenteres og publiseres på nettet, i den grad det er mulig. Enten på egne sider eller på bedriftens sider. 

•    Mange nettprofiler påvirkes du lager en egen hjemmeside, eller en blogg. Det vil ofte ta det meste av oppmerksomheten ved et søk. Den dukker opp flere ganger, og sannsynligvis er det din presentasjon av deg selv. 

•    Husk imidlertid på at private profiler, som Facebook, også havner på listen over et søkemotorsøk med hensyn til jobb. Og blogger du skriver i dag vil kunne være i din nettprofil for alltid. 

Nettstedet forbruker.no gir derfor følgende «kjøreregler» for hva man kan presentere eller snakke om på nettet: 

•    Ikke omtal sjefen eller andre kolleger i nedsettende vendinger, 

•    ikke skriv noe du ikke ville ha sagt høyt på arbeidsplassen din, 

•    vær lojal mot arbeidsgiver og ikke røp konfidensiell informasjon.

Flere artikler