Få lønnen du fortjener

Karriererådgivere oppfordrer nyutdannede til å drøfte lønnsspørsmål med arbeidsgiver.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Seniorrådgiver i Akademikerne, Greta Torbergsen, presiserer viktigheten av å tenke nøye gjennom hvor du starter karrieren din lønnsmessig.

– Den lønnen du aksepterer i din første jobb danner grunnlaget for livslønnen din. I staten går du opp 1-2 lønnstrinn i året, hvis du er heldig. Det er vanskelig å ta igjen det du har gått glipp av hvis du starter for lavt. Den eneste muligheten blir å skifte jobb.

– Spørsmålene vi får når det gjelder lønn kommer som regel fra studenter som angrer på studievalget sitt sier Torild Olufsen, prosjektleder ved Karrieresenteret ved Høgskolen i Oslo. 

– De har funnet ut at det yrket de utdanner seg til er for dårlig betalt. Lønn er den eneste motivasjonen for å endre karrierevei. Studentene synes studiet er interessant og trives i praksisperiodene. Vi prøver å hjelpe disse studentene til å bruke kompetansen sin på alternative måter for å få en høyere startlønn, fortsetter Olufsen. 

Ingeniørene presser opp lønnen

Nyutdannede sykepleiere og nyutdannede ingeniører har, i følge Olufsen, et svært ulikt utgangspunkt når det gjelder lønnsforhandlinger, til tross for like lang utdannelse. 

– Når sykepleierne går ut i sin første jobb blir de satt inn i et system. Det er en fagstige som bestemmer hvilket lønnstrinn man får. En sykepleiebachelor er lett å plassere. Offentlige lønninger er åpne og det forhandles gjennom kollektive forhandlinger. I privat sektor er det annerledes. Det er som regel her de nyutdannede ingeniørene havner. Mangelen på ingeniører gjør det mulig for dem å presse opp startlønnen gjennom individuelle lønnsforhandlinger. 

Olufsen vektlegger at ingeniørenes situasjon er spesielt gunstig akkurat nå.

– For tre år siden var det ikke mulig for dem å forhandle i det hele tatt. Da ble det utdannet for mange ingeniører. Det er alltid konjunkturene som avgjør i hvilken grad det kan forhandles. 

– Fagorganiser dere

I tillegg til dette er det, i følge Olufsen, viktig å merke seg at det først og fremst er kravene til stillingen som avgjør hvilken lønn du får.

– Graden du har spiller selvfølgelig inn. Har du en mastergrad eller en doktorgrad vil dette som regel belønnes. Men hvis stillingen du søker på ikke krever mer enn en bachelorgrad er du frivillig overkvalifisert. Arbeidsgiveren har ingen plikt til å gi deg høyere lønn, men det vil være riktig å forhandle for å få den lønnen graden din tilsier. 

Olufsen trekker frem viktigheten av å være fagorganisert når du søker jobb som nyutdannet.

– Det er vanskelig å stå alene i et usikkert arbeidsmarked. I det siste har det blitt mer vanlig med individuelle lønnsforhandlinger, men denne pendelen vil mest sannsynlig snu. Nå som vi opplever en finanskrise tror jeg behovet for kollektive løsninger blir større.

Forventet lønn

Leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, opplever at universitetsstudentene stiller spørsmål om hvor mye de bør tjene.

– For å finne ut dette er det viktig å undersøke hva som er vanlig praksis i den virksomheten man søker seg til. Mange av våre studenter er nok usikre på hvordan selve lønnsfastsettelsen foregår, men dette med lønn er et helt vanlig tema på et jobbintervjut. 

Hellsten presiserer imidlertid at det er viktig å la arbeidsgiveren komme med første utspill.

– Hvis man opplever at lønn ikke blir nevnt er det mulig å stille et åpent spørsmål av typen: «Kan dere si noe nærmere om hvilke betingelser som er knyttet til stillingen?»

Hellstens erfaring er at de fleste arbeidsgivere har en tydelig policy på hva de kan tilby.

– Det finnes visse unntak, men det er sjelden det er betydelig mye å hente under kontraktsforhandlingene. Det er viktig at også arbeidstakeren har en strategi i forkant av kontraktsmøtet. Er det viktigste for deg å få jobben, eller å oppnå høyest mulig lønn? Hva er din smerteterskel når det gjelder lønn? 

Av Kaia Eriksen

Flere artikler