Det leter arbeidsgiver etter

Jobbsøkerens perfekte personlighet. De 20 mest etterspurte personlighetstrekkene hos arbeidstaker.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Kaleidoskopet har gjennomgått 50 utlyste stillinger for nyutdannede, på jakt etter de mest brukte karakteristikkene.

Har du sosiale evner som gjør deg egnet til å jobbe i team, og samtidig klarer å arbeide selvstendig, passer du til de
fleste jobber på markedet.

I undersøkelsen av stillinger for nyutdannede kommer det klart frem at det er ettertraktet med en kombinasjon av selvstendighet og evne til å samarbeide. 

Innehar du disse to sosiale egenskapene, er du godt på vei. Det blir ofte brukt forskjellige begreper for å beskrive disse trekkene. 

Blant annet bør du være «selvgående», men samtidig må du «trives i team». At du er initiativrik, løsningsorientert og fleksibel er kvaliteter som verdsettes uansett arbeidsform. 

Hvis du i tillegg jobber både strukturert, nøyaktig og effektivt matcher du mange utlyste stillinger.

En stor del av stillingsannonsene understreker også at du som nyutdannet må ha gode kommunikasjonsferdigheter – både skriftlig og muntlig. 
Hvis du i tillegg behersker engelsk godt, er du tilnærmet den perfekte jobbsøker.

De 20 mest ettertraktede personlige egenskapene:

✓ Selvstendig
✓ Muntlige kommunikasjonsferdigheter
✓ Strukturert
✓ Samarbeidsevner
✓ Skriftlige kommunikasjonsferdigheter
✓ Behersker engelsk
✓ Initiativrik
✓ Nøyaktig
✓ Trives i team
✓ Selvgående
✓ Serviceinnstilt
✓ Fleksibel
✓ Løsningsorientert
✓ Effektiv
✓ Engasjert
✓ Utadvendt
✓ Lærevillig
✓ Nysgjerrig
✓ Ryddig
✓ Godt humør

Kilde: Kaleidoskopets gjennomgangang 50 utlyste stillinger for nyutdannede.

Flere artikler