Den gode karrierestarten

Fått ny jobb? Her er tipsene for en god karrierestart for nyansatte.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

– Det er lurt å være forberedt på at du vil føle deg usikker i starten av et arbeidsforhold, sier førsteamanuensis Cathrine Filstad ved BI. Hun har forsket på temaet i 12 år. 

– Det er helt vanlig å ha det litt tøft som ny på arbeidsplassen. Undersøkelser viser at det gjennomsnittlig tar et år å etablere seg i bedrift, forteller Filstad.

For å gi deg en god start, bør arbeidsgiver gjøre følgende:

– Virksomheten må gi deg nødvendig opplæring, og bidra til at du får et klart bilde av hva den forventer av deg. Dine og bedriftens forventninger bør være styrende for opplæringen du får, mener forskeren.

For at dine egne forventninger skal bli realistiske, bør du skaffe deg mye informasjon om bedriften på forhånd.

– Snakk med likesinnede

Ifølge Filstad har bedriften et stort ansvar for at du får brukt kompetansen din på jobben.

– Når en bedrift rekrutterer nye medarbeidere, er det fordi den har behov for personer med en bestemt kompetanse og bestemte kvalifikasjoner. Får du jobben, betyr det at du har det bedriften trenger. Virksomheten må legge til rette for at du faktisk får brukt det du kan så raskt som mulig.

Dersom alt ikke går på skinner i starten av arbeidsforholdet, er det lett å tenke at det er en selv det er noe galt med. Resultatet kan være at du unngår kontakt med kolleger, for å skjule det du tror er manglende kompetanse. 

– Hvis du ikke trives optimalt, la være å trekke deg unna. Forsøk i stedet å ta kontakt med kolleger og vær sosial. I denne situasjonen er det også fint å snakke med andre nyansatte om hvordan de opplever det. Bruk nettverket ditt og del erfaringene dine med andre, er Filstads råd.

Opplegg for nyansatte

Forskeren registrerer at stadig flere bedrifter har egne opplegg for nyansatte, som kurs, introduksjonsprogrammer, mentorer og sosiale arrangementer. Filstad trekker frem faddere.

– Det kan være bra å gi nyansatte en fadder. Dette kan gjerne være en person som ikke har jobbet så lenge og har friskt i minne hvordan det var å være ny. Fadderen kan fortelle om mer trivielle ting, som en kanskje ikke ønsker å kontakte lederen sin for å få svar på.

Filstad er rask med å påpeke at nyansatte må gjøres trygge på at det er greit å spørre om hjelp også etter den første tiden.

– I starten vet du sjelden hva du skal spørre om. Spørsmålene dukker opp etter hvert som du jobber og lærer. Du må føle at det er greit å stille spørsmål uansett om det er to, seks eller tjue måneder siden du ble ansatt.

Tilgang til læringsarenaer

Filstad understreker at den viktigste kunnskapskilden er kollegene dine. Derfor gjelder det ikke bare for bedriften å sette deg i gang med arbeidsoppgaver, men også å gi deg tilgang til de viktigste kunnskapsarenaene.

– Kunnskapen du må tilegne deg som nyansatt dreier seg blant annet om hvordan arbeidet utføres best. Et eksempel er hvordan du holder en god kundepresentasjon. For at du skal bli dyktig på dette, bør du få være med en flink kollega ut til kunden og lære i praksis.

Den andre kunnskapen er taus. Det handler om de uuttalte reglene og kodene på arbeidsplassen, som hvordan medarbeiderne forholder seg til hverandre og hva som er greit å si og ikke i gitte situasjoner.

– Denne kunnskapen er kanskje den vanskeligste å få tak i, men dette blir du tryggere på etter en tid i bedriften, beroliger Filstad.

Flere artikler