CVen kort oppsummert

Lurer du på hva en CV skal inneholde og hvor lang den skal være? Her er svarene på de viktigste spørsmålene du har om CV.

•    En CV er en omvendt kronologisk beskrivelse av utdanningen og jobberfaringen din.

•    Punktene på CV-en skal kunne dokumenteres med vitnemål og attester.

•    Når arbeidsgiver tar fatt på søknadsbunken, brukes CV-en som første seleksjonsverktøy.

•    Uryddige CV-er er irriterende og tidkrevende. Bruk derfor en standard CV-mal, og begrens lengden fra én til to sider.

•    Selv om CV-en er mer nøytral enn søknaden skal den vise at du er godt egnet til stillingen du søker.

Last ned Kaleidoskopets CV-maler her

Flere artikler