Bedre studieteknikk – bedre student

Ta tak i din egen studieteknikk slik at innlæringen går lettere og karakterene heves

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Både ferske og erfarne studenter kan ha nytte av å se nærmere på sin egen studieteknikk. For det første er god studieteknikk tidsbesparende. For det andre gir kjennskap til egen læringsstil det lettere å nå resultatene du ønsker. På de følgende sidene finner du tips om hvordan du kan bli en bedre student. 

Husk samtidig at det er individuelle forskjeller på hvordan man lærer. Finn ut hva som passer deg og sørg for at det samsvarer med faget du studerer. Det er opplagt at lesefag som sosiologi, statsvitenskap og pedagogikk krever en annen tilnærming til stoffet enn økonomi, matte og kjemi. 

Til ferske studenter

Når du er fersk student, er det tre ting du trenger å vite for å få en faglig god start. For det første gjelder det å kjøpe hele pensum med det samme. Det hjelper deg til å skaffe overblikk over stoffet du skal gjennom i løpet av semesteret. For det andre blir det lettere å planlegge. La oss si at du skal lese over 1.000 sider. Du har med andre ord ikke all verdens tid. Fordelen med planer er at du slipper engstelsen for at du ikke skal rekke gjennom stoffet til eksamen. Du vil fort oppdage at det er deilig å ha klart for seg hva som skal gjøres, og at det skal gjøres i god tid på forhånd. For det tredje er det lurt å finne frem gamle eksamensoppgaver. Du gir deg mulighet til å oppfatte fagets essens tidlig i semesteret. På den måten kan du fokusere på det som er viktig. 

HVORFOR BØR JEG PLANLEGGE? 
•    Du blir en mer effektiv student.
•    Det blir enklere å gjøre de riktige valgene i studiesituasjonene. 
•    Når hjernen vet hva som skal skje fremover, oppøver du konsentrasjonen. Det gir deg mer motivasjon. 
•    Noen lar det gå sport i å følge planene og slipper dermed frustrasjon: «Dette rekker jeg ikke. Jeg klarer det ikke.» Du kan snarere si: «Følger jeg denne planen, så kommer jeg i mål.» 

Få maks ut av forelesninger

Erfaring fra studiemiljøer viser at det relativt få som forbereder seg til forelesningene. Det er dumt. De som forbereder seg får nemlig et markant større utbytte av forelesningens innhold. Du vet hva forelesningen vil handle om, og på den måten finner du raskt essensen i stoffet. Videre gir det deg mulighet til å stille spørsmål dersom temaet er vrient forklart i læreboken. I tillegg hjelper det deg til å gjøre gode notater. Mange er usikre på om det er nødvendig å notere. Vi tror det skyldes mangelen på kunnskap om hvordan de bør notere. Oddbjørn Evenshaug, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, har laget en egen bok som heter Notatteknikk. Der gir han følgende oppskrift: 

•    Lytte. Det er ikke meningen at du skal skrive ordrett ned det foreleseren sier. Vent til du skjønner hva foreleseren sier, og noter så. 
•    Vurdere. Samtidig som du lytter, er det nødvendig å vurdere det som sies. Slett ikke alt foreleseren sier, er viktig. 
•    Formulere. Det du hører må skrives ned i korte og konsise setninger som det er lett å forstå flere dager senere. 
•    Notere. Når du klarer å gjengi i ditt eget språk det foreleseren har villet formidle, vet du at du har forstått det som er blitt sagt. Bruk gjerne symboler eller egne forkortelser, slik at det går fort å notere. 

HVORFOR SKAL JEG NOTERE? 
•    Det letter innlæringen av stoffet.
•    Det øker konsentrasjonen.
•    Det gjør repetisjonen enklere.
•    Det skaper oversikt over stoffet.

I TILLEGG KAN DET VÆRE LURT: 
•    Å bruke store ark som gir deg oversikt. Da kan du skrive tilleggsnotater senere. 
•    Å skrive tydelig. Bruk gjerne fargepenner og tegn illustrasjoner. 
•    Å få med seg foreleserens disposisjon.

Av Hanne Hårstad

Flere artikler