Åpne søknader

Her får du tipsene til utforming av en vellykket åpen søknad.

Vi kaller dette den amerikanske måten å søke arbeid på. Rollene er byttet ved at du går til bedriften og tilbyr dine tjenester fremfor at bedriften skal gå til deg og tilby ledige jobber. Den store fordelen for arbeidsgiver er at bedriften slipper å bruke tid på å gjennomgå søknader fra middels motiverte søkere. Har en søker først tatt seg bryet med å oppsøke bedriften, viser det mer motivasjon og engasjement enn kun å svare på en annonse. I det siste har det også dukket opp annonser der arbeidsgivere ber om åpne søknader.

Bruk litt tid på å finne ut hvilke bedrifter du kunne tenke deg å arbeide for. Etter at du har funnet ut hvilke bedrifter du ønsker å søke til, starter du selve skriveprosessen. Det første som kan være greit å begynne med, er å ringe bedriften. Spør deg frem til personen som har ansvaret for rekruttering. Her er det som i øvrige telefoner til bedriften viktig at du er konsis og har noe fornuftig å spørre om. Husk at du ringer for å få informasjon. Pass likevel på å få med hvem du er, hva slags kompetanse du har og fortell at du ringer fordi du vil sende bedriften en åpen søknad. 

Selv om søknaden kalles åpen, må den stiles til en bestemt person i bedriften. Dersom det ikke er personen du opprinnelig har snakket med, refererer du til denne personen i søknaden. Start med de bedriftene du aller helst vil jobbe for. Et par uker etter at du har sendt ut den første runden med åpne søknader tar du en ny runde med mer perifere bedrifter. Du kan lese mer utfyllende om hvordan du skriver søknader lengre bak i boken, men kort fortalt skiller åpne søknader seg ut ved å være mer generelle enn søknader på en spesifikk stilling. 

Enkelte bedrifter har klare rutiner for håndtering av åpne søknader. Uansett hvilken arbeidsgiver du søker, er det viktig å ikke ta til takke med å få søknaden lagt i en jobbdatabase. Gi deg ikke før du vet at søknaden din ligger hos avdelingslederen der du er interessert i å jobbe. Hvis det er mulig send søknaden adressert direkte til denne lederen enten per post eller på e-post.

Flere artikler