Aktiv lesning

Kan du huske hva du har lest? Og gjengi innholdet etterpå?

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Lese, det kan jeg, tenker du. Men å lese en tekst, forstå den, huske det som står der og kunne gjengi det skriftlig eller muntlig, det er ikke helt enkelt.

Det finnes ulike måter å angripe teksten på. Det viktigste er at du leser aktivt, og bruker metoden som på fagspråket kalles aktiv lesning. Mange liker å skrive i bøkene, notere i margen eller gule ut deler av teksten. Noen lager fargekoder, og de virkelig systematiske markerer deler av boka med tapebiter av ulik farge. Det viktige her er at du finner en måte der du aktivt bearbeider stoffet. Om du leser passivt kan du oppleve at du har lest gjennom flere sider uten å få med deg ett ord. Og det er jo bortkastet.

Når du leser skal du hele tiden stille spørsmål til teksten. Å stille spørsmål skiller aktiv fra passiv lesning. Still først generelle spørsmål, som:
•    Hva er det viktigste i dette kapittelet?
•    Hva er forfatterens hovedargumentasjon?
•    Hvilket bidrag mener hun å ha gitt til faget?

Deretter kan du følge opp med mer spesifikke spørsmål som:
•    Hvordan målte forskerne egentlig befolkningsutviklingen i Finnmark?
•    Hva slags teorier om befolkningsutvikling brukte de?
•    Hva slags hypoteser kommer de med om utviklingen fremover?

Når du har funnet svar på de spørsmålene du stiller bør du lage notater. En taktikk er altså å markere viktige punkter i lærebøkene. Når du leser og stryker under viktige punkter, så ikke strek under for mye. Punktet du uthever skal kunne være som en huskelapp som minner deg om hva siden (eller kapittelet) handler om. Vær sparsommelig med uthevelsene, og les gjennom stoffet før du bestemmer hva du skal streke under. 

En annen taktikk er å skrive notater basert på pensumtekstene. Finn ut hvordan du enklest mulig får oversikt over hva du skal lære. Let etter «de store linjene», viktige sammenhenger og mønster i innholdet, og omformuler vanskelige setninger til dine egne, lett forståelige. I første runde kan du fort ende opp med en stor mengde skriblet tekst, i tillegg til uthevinger i boka. Gå gjennom det du har notert, kort det ned, før bare opp hovedpunktene og andre viktige punkter knyttet til disse. Disse sammendragene vil være til stor hjelp når du skal repetere før eksamen.

Fra Bachelorboka av Dag Asbjørnsen og Arnt J. Maasø 

Flere artikler