Økonomer i vest – leger i øst

Det er flest økonomi- og medisinstudenter som studerer i utlandet. Men det er store forskjeller på hvor ulike faggrupper de studerer.

Tekst: Ole Alvik

Student-London

Storbritannia er et klart førstevalg for nordmenn som studerer i utlandet. Årsaken er språket, nærheten til Norge, små kulturforskjeller og mange bra universiteter. Det er flest norske studenter ved Kingston university i London. (Ill.foto: Colourbox)

Det er Danmark, Storbritannia og USA som er de mest populære landene blant norske utenlandsstudenter, men tett fulgt av de Øst-Europeiske landene. Økonomer, ingeniører og arkitekter er faggrupper som velger å studere i engelskspråklige eller nordiske land. Medisinstudenter og andre som studerer profesjonsfag innen helsesektoren velger Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Det viser en oversikt over de mest populære studielandene for studieåret 2013/14 fra Statens lånekasse for utdanning.

Få økonomistudenter i Tyskland

Den desidert største gruppen av utenlandsstudenter er de som studerer økonomi/administrasjon. Storbritannia, Danmark, USA og Australia er de mest populære studielandene, og av disse er Storbritannia klart i toppen med 1 208 studenter. Det vil si at nesten en tredjedel av studentene studerer der. Både språk, små kulturforskjeller og nærhet til Norge er viktige forklaringer på dette. 

Økonomistudentene utgjør også den største gruppen av norske studenter i USA (704 studenter), Danmark (823) og Australia (320).

Mange av studielandene som velges av fremtidens ledere, salgssjefer og finanseksperter er svært viktige handelspartnerne for Norge. Dette gjelder blant annet Storbritannia, USA og Danmark. At studentene får språk- og kulturkunnskap, samt viktig kjennskap til landets samfunns- og næringsliv, er en viktig ekstra bonus ved å studere i disse landene. På den annen side er det kun 34 personer som studerer økonomi/administrasjon i Tyskland, selv om dette er vårt nest største eksportland etter Storbritannia. Dette bør gi en vesentlig fordel for de som velger å studere i økonomi i Tyskland. 

Medisinstudentene søker østover

Kravene for å komme inn på medisinstudier i Norge er som kjent svært høye. Det gjør at mange som har denne yrkesdrømmen velger å studere i andre land. De siste årene har Øst-Europeiske land seilt opp som en favoritt. Viktige årsaker er blant annet at det er lettere å komme inn, flere studier tilbys på engelsk og det er mye rimeligere å leve i diss landene. 

Av de 3 177 nordmennene som studerer medisin i utlandet, studerer hele 1 267 i Polen. I Ungarn er det 546, Slovakia 454 og i Tsjekkia 260. Mange studerer også i Danmark (326). Det er svært få nordmenn som studerer medisin i andre verdensdeler enn Europa. 

Det er for øvrig 3 780 medisinstudenter i Norge. Det betyr at nesten halvparten av alle nyutdannede leger om få år vil ha sin utdanning fra utlandet. 

Også andre studerer helse i øst

Også tannlegestudentene søker seg østover. Av 250 som studerer odontologi i utlandet, studerer 63 prosent i Polen og 12 prosent i Ungarn. 

En annen gruppe som benytter seg av studietilbudet i øst er veterinærstudentene. Nesten samtlige av disse studerer i Øst-Europa. Det mest populære studielandet er Ungarn, der man finner mer enn 40 prosent av de 392 utenlandsstudentene.

En del psykologer studerer også i Ungarn (66), men de fleste studerer i Storbritannia (400) og Danmark (204). Mange studerer også i USA (92) og Australia (50). 

Sykepleierne studerer stor sett i Danmark og Sverige. Fysioterapeutene studerer i Danmark og Nederland og kiropraktorene i Storbritannia.

Arkitektur og ingeniørfag

Ifølge en ny undersøkelse fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har arkitekturstudentene den høyeste studieinnsatsen av alle studenter i Norge. De bruker i snitt 43 timer i uken. Det er vel liten grunn til å tro at norske arkitekturstudenter i utlandet studerer mindre. Uansett, av de 392 som studerer i utlandet, er det flest i Danmark (227). Dernest er det Storbritannia og Australia som er de mest populære landene. 

De 701 som studerer ingeniørfag fordeler seg hovedsakelig på Storbritannia (197), Danmark (163), USA (89) og Sverige (86). 

Kunst og kulturfag

Overraskende nok er det flere nordmenn som studerer til å bli bildende kunstnere og kunsthåndverker i utlandet, enn ingeniører. Av de 722 studentene studerer nesten halvparten i Storbritannia. Det er også mange i våre naboland Danmark og Sverige, og i Australia (76), USA (82) og Italia (44). 

Ballettdansere søker også ut for å ta utdanning og de aller fleste studerer i Storbritannia. Det gjør også skuespillerne og musikkstudentene, selv om musikkstudentene i større grad sprer seg på flere andre skandinaviske og europeiske land og USA. 

Journalistikk og media

626 personer studerer journalistikk i utlandet. Dette er også relativt mye sammenliknet med andre og større yrkesgrupper. Journalistene skiller seg ut ved at en stor del av dem, 140 personer, studerer Australia. Mange studerer også i USA (127). De fleste studerer imidlertid i Storbritannia (346). 

Filmstudentene studerer også hovedsakelig i Storbritannia, men også en betydelig andel av disse studerer i USA og Australia. Noe mer overraskende er det kanskje at 24 filmstudenter tar hele utdanningen i Sør-Afrika. 

Samfunns- og humanistiske fag

Dette er en bredt sammensatt faggruppe av rundt 2 000 personer som studerer i mange forskjellige land. Eksempler er internasjonal politikk, statsvitenskap, antropologi og historie. Storbritannia, Danmark, Sverige, USA og Australia er noen av de vanligste landene å studere i.


De 15 mest populære studielandene

Oversikten viser antall norske helgradsstudenter i de 15 mest populære studielandene i studieåret 2013/14. Dette er også samtlige land som har mer enn hundre norske studenter:

1. Storbritannia  5 023
2. Danmark       2 816
3. USA              1 834
4. Polen            1 530
5. Australia        1 083
6. Ungarn             863
7. Sverige            673
8. Slovakia           538
9. Nederland         385
10. Tsjekkia          350
11. Frankrike        256
12. Tyskland         238
13. Canada           156
14. Latvia             146
15. Spania            146

(Kilde: Statens lånekasse for utdanning)


 

Flere artikler