Våg å søke, men forbered deg godt

Karrieremagasinet Kaleidoskopet har tipsene for den som vil ta seg gjennom et av de trangeste nåløynene for nyutdannede jobbsøkere, nemlig nåløyet til konsulentselskapet McKinsey.

Tekst: Knut Solberg

Kaja Rutgerson og Camilla Thunes er enige om at grundige forberedelser er avgjørende for å nå opp blant jobbsøkerne til selskapet. (Foto: Ole Alvik)

Kaja Rutgerson og Camilla Thunes er enige om at grundige forberedelser er avgjørende for å nå opp blant jobbsøkerne til selskapet. (Foto: Ole Alvik)

Verdensomspennende og myteomspunnet. Konsulentselskapet McKinsey profilerer seg diskret med et messingskilt på fasaden utenfor norgeskontoret i oslosentrum. Og vil du vite nøyaktig hva de jobber med, må du nøye deg med å lese andres oppfatninger i media. Selv kommenterer ikke selskapet konkrete prosjekter. Likevel, hvert eneste år kommer selskapet høyt opp ønskelisten til jobbsøkende studenter. Vi spør den nyrekrutterte siviløkonomen Camilla Thunes (25) og rekrutteringsansvarlig Kaja Rutgerson hva som gjør konsulentrollen så attraktiv. 

Thunes tror skillet fra andre type jobber eller roller ligger i at det som konsulent stadig er nye utfordringer i ulike virksomheter. 

– Nye utfordringer er vår hverdag, dermed må du være nysgjerrig av natur og like å prøve deg i nye situasjoner. Det typiske er at du må forstå situasjonen en virksomhet er i, analysere denne, lage en hypotese og så teste denne. Slik kan du gi virksomheten gode råd, forklarer Thunes. 

Jobber i team

Noen synes det virker skremmende å skulle komme ut i en virksomhet å forklare folk med lang erfaring hvordan de skal gjøre jobben sin. Thunes tror det i virkeligheten er et overdrevet problem. 

– Jeg er en del yngre enn de fleste av kundene våre. Min opplevelse er at du blir godt mottatt hvis du kommer med et åpent sinn. Så er det heller ikke slik at vi jobber alene, men er en del at et større lag. I temaet vil min oppgave ofte være å analysere problemstillinger, lage hypoteser og så teste disse. Vi løser problemene sammen, men har egne ansvarsfelt underveis. Thunes forklarer at prosjektteamene som settes sammen alltid ledes av en prosjektleder i tillegg til en ansvarlig partner. Så settes resten av teamet sammen etter behov, men det har gjerne noen konsulenter og juniorkonsulenter, og en junior partner. Vi har også et stort nettverk av interne eksperter med verdensledende industrikompetanse. Et eksempel er en kollega av meg som nylig jobbet på et ecommerceprosjekt, der en av partnerne på teamet var tidligere CEO av eBay Europa. 

Mange søkere

Camilla Thunes var langt fra den eneste studenten ved Norges Handelshøyskole som søkte jobb i selskapet. Til bergenser å være, gjør hun et tappert forsøk på beskjedenhet når vi spør hvorfor det var hun som til slutt stakk av med jobben. 

– Jeg tror det som gjorde at jeg nådde opp var at jeg forberedte meg grundig. Det gjorde meg roligere i intervjuene og jeg fikk vist mer av meg selv, sier Thunes. 

Totalt må nyutdannede kandidater gjennom fem intervjuer fordelt over to runder i en tre pluss to løsning. I hvert av intervjuerne møter kandidatene samtalebaserte erfaringsintervju og et case. Rutgerson forteller at McKinseys rekrutteringsmetode er lik over hele verden. Intervjuene tar utgangspunkt i kandidatens CV og fokuserer på evne til å skape endring, drivkraft og lederskap, videre får man testet problemløsningsevner gjennom case. 

Ser på helheten

Thunes forteller at hun brukte karrieresidene til selskapet og Casehåndboken aktivt i intervjuforberedelsene.

– Jeg forsøkte å tenke gjennom situasjoner og opplevelser til hver av de tre faste intervjutemaene fra livet mitt. Det er nemlig en forventning hos intervjuerne om at du skal kunne komme med eksempler fra ditt eget liv, sier Thunes. 

Kaja Rutgerson nikker gjenkjennende. 

– Det er ingen tvil om at vi er heldige som får mange søkere som har hele pakken: Gode akademiske resultater, problemløsningsevne og som har hatt et engasjement i eksempelvis: Politikk, idrett, kultur eller lederverv i studentorganisasjoner eller lignende. Kort sagt folk som har et indre driv og engasjement for å få noe til å skje. 

Det kan virke overveldende, men Rutgerson vil ikke skremme noen fra å søke. 

– Det er slik at vi ser på helheten og vurderer søkerne individuelt. Selv om mange av våre søkere har veldig gode akademiske resultater, kan andre typer erfaringer eksempelvis fra politikk eller studentorganisasjoner, kompensere for noe svakere faglige resultater, sier Rutgerson. 

Gir muligheter videre

En av de største gulerøttene for dem som kommer gjennom nåløyet hos McKinsey er mulighetene som kommer etter tiden i selskapet. Med et raskt nettsøk kan våre lesere med selvsyn sjekke hvor påfallende mange toppledere og private equity-partnere det er som har bakgrunn fra selskapet. Thunes tror mye av årsaken til at McKinsey-konsulenter blir så attraktive er at de får erfaring fra en rekke bransjer og at de jobber med temaer som er øverst på konsernsjefenes agenda. Dermed får de utviklet seg på problemstillinger der mange virksomheter trenger kompetanse. Vi spør om den imponerende alumni-listen skyldes konsulentjobbingen, eller om det egentlig er en bieffekt av at selskapet over tid har lykkes med å rekruttere hardtarbeidende smartinger. Verken Rutgerson eller Thunes mener det ene utelukker det andre, men kan avkrefte myten om at ansatte i selskapet forventes å bo på jobb. 

– For å trives må man ha et liv utover jobben. Selv starter jeg dagen ni og er avhengig av både trening og fritid ved siden av jobben. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at vi jobber mye, men når du selv påvirker hvordan du legger opp arbeidet så tror jeg det blir enklere, sier Thunes.

Flere artikler