Skriv en søknad som gir deg jobben

Jobbsøknaden bør være kortfattet, ryddig og poengtert. Ikke gjenta alt som står i CVen – det er nemlig den som leses først.

Tekst: Ole Alvik

Ill.foto: Colourbox

Ill.foto: Colourbox

Målet med jobbsøknaden er at du skal bli innkalt til intervju. Da må du få frem hvorfor du er interessert i jobben, hva du har oppnådd og hva du mener at du kan tilby din nye arbeidsgiver. Du skal ikke fylle søknaden med selvskryt, men du skal trekke fram sider ved deg selv som viser at du er en motivert og attraktiv kandidat til jobben. 

Skreddersy søknaden

Ikke la deg friste til å masseprodusere jobbsøknader. Les stillingsannonsen grundig: Hvilke faglige og personlige kvalifikasjoner er det som etterspørres? Skaff deg også annen informasjon om arbeidsgiveren. Hva skriver de om jobb- og karrieremuligheter på sine hjemmesider? Jo mer du vet om jobben og arbeidsgiveren – jo lettere er det å skrive en god søknad. 

Det er CV-en som skal gi en fullstendig oversikt over din yrkeskarriere og utdanning, men søknaden skal utdype det som er spesielt relevant for den jobben du søker på. 

Vis at du er motivert

Det er viktig å gi en god begrunnelse for hvorfor du søker på jobben. Dette vil du uansett få spørsmål om på jobbintervjuet, så da kan det være en fordel å ha formulert det allerede i jobbsøknaden. Vis til arbeidserfaring, studier eller fritidsinteresser som viser at du har interesse for – og kunnskap om – fagområdet, bransjen etc. Få fram hva det er ved jobben eller virksomheten som gjør at du søker på jobben. 

Skrivefeil gjør et veldig dårlig inntrykk i en jobbsøknad. Be gjerne noen andre om å lese korrektur for deg, etter at du har lest korrektur selv. Det er lett å bli blind for egne skrivefeil. 

Den viktige CVen

En CV er en oversikt over hva du har gjort og hvilke formelle kvalifikasjoner du har. De fleste arbeidsgiverne vil lese CVen din før de leser søknaden, for å se om du i utgangspunktet er kvalifisert. En CV skal ikke være på mer enn en til to sider. Beskriv kort oppgavene du har hatt, innholdet i studiet, ansvar i forbindelse med tillitsverv etc. 

Det siste først

Kronologien i CVen skal den være fallende. Det vil si at innen hver hovedgruppe (f.eks. arbeidserfaring eller utdanning) skal det du har gjort sist stå øverst. Tidsangivelsen bør oppgis med måned og år. 

Noen har «huller» i CV-en på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller liknende. En proff rekrutterer vil alltid sjekke om det er tidsperioder som ikke er dekket opp. Du bør vurdere om du vil forklare dette i jobbsøknaden eller ta det med i CV-en. Vær uansett forberedt på å få spørsmål om dette på jobbintervjuet. 


CV-en bør innehold følgende:

Personalia: Kontaktinformasjon og personlige opplysninger bør stå helt øverst. Du må ha med navn, adresse, telefon, epostadresse og fødselsår. Du kan også ta med sivilstatus og eventuelle barn. 

Utdanning: Så lenge du studerer eller nylig har avsluttet studiene kan det være lurt å sette utdanning over arbeidserfaring. Ta med all utdanning etter grunnskolen, med tidsangivelse for når du begynte og sluttet. Under hvert punkt bør du skrive litt om hva studiet inneholdt, eventuelle prosjekter etc. 

Arbeidserfaring: Spesifiser når, for hvem og med hva du har arbeidet. Om det har vært heltid/deltid etc. Den som rekrutterer skal kunne danne seg et inntrykk av dine kvalifikasjoner. Hvis din arbeidserfaring er lengre og mer imponerende/relevant enn din utdanning, så er det vanlig å sette opp arbeidserfaring først. 

Referanser: Du bør alltid oppgi referanser på CV-en, eventuelt at du skriver at referanser oppgis på forespørsel. Da må du i så fall uoppfordret opplyse om referansene på jobbintervjuet. Hvis du har lite arbeidserfaring kan du for eksempel bruk lærere eller trenere som referanser. 

Nøkkelkompetanser: Hvis du velger å ta med et eget punkt om nøkkelkompetanser, så vær forberedt på å utdype det på intervjuet. Tenk gjennom konkrete eksempler på hvordan du har brukt dine nøkkelkompetanser. 

Språkkunnskaper: Her har du mulighet til å skåre ekstra poeng, for eksempel hvis du har bodd eller studert i utlandet. Benytt betegnelsene flytende, meget godt og godt når du omtaler egne språkkunnskaper. 

Kurs/sertifikater: Ta med en oversikt over kurs og sertifikater som du mener er relevante for jobben. Angi varighet og tidspunkt for kurs og sertifikater. 

Tillitsverv og engasjement: Hvis du har hatt tillitsverv eller på annen måte har opparbeidet deg relevant kompetanse i tillegg til studier og arbeidserfaring, bør dette tas med som et eget punkt. Mange skriver også om fritidsinteresser. Hvis du velger å gjøre det, så tenk gjennom hva som kan være relevant i forhold til jobben du søker, for eksempel frivillig arbeid eller organisasjonsarbeid. Har du fått priser eller utmerkelser bør dette tas med.


 

Flere artikler