Presentasjonsangst

Vi lever i de «ekstrovertes» tidsalder. Suksess i arbeidslivet knyttes ofte opp mot evnen til å formidle og kommunisere kunnskap. For mange er det en konstant utfordring.

Tekst: Per Krister Halck

Møt godt forberedt og legg inn god tid før selve presentasjonen. Det gjør at du lettere kan kontrollere nervøsiteten. (Ill.foto: Colourbox)

Møt godt forberedt og legg inn god tid før selve presentasjonen. Det gjør at du lettere kan kontrollere nervøsiteten. (Ill.foto: Colourbox)

Mange opplever at krav til å stå foran en gruppe eller forsamling er krevende og til tider ubehagelig. Å skulle presentere noe for kolleger eller andre, blir den store utfordringen. For de fleste av oss er dette i utgangspunktet forbundet med enn viss nervøsitet og kanskje ubehag. For noen er det et uoverstigelig hinder som skaper mye stress, søvnløse netter og redusert arbeidsinnsats. 

Fordi formidlingsevne er så sentralt på mange arbeidsplasser, blir dette en kritisk ferdighet som må beherskes. Evnen til å holde en presentasjon kan trenes opp og gjøres til en ferdighet som gir mindre ubehag og mer glede.

Før, under og etter

Det er tre områder vi arbeider med når det gjelder trening på håndtering av presentasjonsangst. Det er hva du gjør før du gjør det du gjør, hva du gjør underveis i presentasjonen og det du gjør etterpå. 

Du må være godt forberedt, kunne stoffet ditt og ha en god strategi for gjennomføringen. Underveis må du ha riktig fokus og noen triks i ermet for å håndtere en eventuell overveldende stressaktivering. Når du er ferdig må du summere opp, være vennlig innstilt til din egen gjennomføring og samle opp de gode grepene. 

Stressaktivering

Å stå foran en forsamling vil for de aller fleste være forbundet med en god dose nervøsitet og aktivering. Slik skal det også være. Positiv stressaktivering gjør oss mere skjerpet og klar til innsats. Det er når denne aktiveringen tar overhånd og vipper over mot negativt stressaktivering, at vår presentasjon kan bli dårligere. Enkelt sagt, når vi er passe stressaktivert vil hele hjernen bli skjerpet og tankeprosessene fungerer optimalt. Når vi blir negativt stressaktivert, vil de mer automatiserte og grunnleggende delene av hjernen ta over styringen. Resultatet er at vi får redusert kontakt med den delen av hjernen vi benytter for å tenke og formidle kunnskap med. Et godt eksempel på dette er fenomenet «jernteppe» – en tilstand hvor vi i en stresset situasjon kan glemme all kunnskap og miste både munn og mæle. Veldig ubehagelig og noen ganger helt ut av et blå. For å forbygge og trene oss på presentasjonsformidling er det derfor nødvendig å få kontroll over egen stressaktivering. Det betyr evnen til å roe ned kroppens fysiologi og derigjennom opprettholde mentale ferdigheter. Det er to måter å gjøre dette på, og vi kan gjøre dette parallelt. Stikkord er mental trening og avspenning. 

Forbered deg

Mange har fokuset på hva andre vil mene om presentasjonen og om de vil kunne se på deg at du er nervøs. Det øker den fysiologiske og mentale beredskapen og kan sette i gang en negativ spiral som gjør at du blir mer nervøs og presterer dårligere. Du kan øve deg på å endre tankemønstre og ta fokus bort fra hva de andre ville tenke om deg, til hva du faktisk vil formidle. 

Støttetanker

Støttetanker vil si aksepterende og støttende tanker i forhold til seg selv. Å trene på dette vil positivt sett påvirke og sørge for passe stressaktivering. Når du først har opplevd å slite deg gjennom en presentasjon, blir du veldig oppmerksom på alle kroppslige signaler i nye lignende situasjoner. Med en gang du kjenner hjertet slå ekstra, svetter litt eller hører din egen stemme gå opp en liten anelse, setter katastrofetankene i gang: « Nå får jeg sikkert jernteppe». Da er det viktig å hente frem massive støttetanker samt klare å ta brodden av egen gryende nervøsitet gjennom å ha trent på aktiv stresshåndtering. 

Fokuser på at du skal kunne ditt stoff og øv godt på dette på forhånd. Legg inn godt med tid før du skal holde presentasjonen, sørg for grunnleggende energi og nok søvn, og ikke drikk for mye kaffe. 

Tren i trygge omgivelser

Før du skal holde en presentasjon kan du legge opp et enkelt treningsløp for deg selv. Øv deg på presentasjonen sammen med medstudenter eller andre hjelpere. Hold presentasjonen for dem. Ta gjerne opp presentasjonen på film og ha fokus på de gode grepene du gjør når dere går gjennom filmen. Øv deg hjemme på det som er forbedringsområdene dine. Gradvis vil du lære deg å håndtere negative tanker og stress, og bli mer avslappet når du skal gjøre presentasjoner. Når du kommer dit kan du konsentrere deg om det du egentlig skal gjøre, nemlig å formidle stoff og kunnskap på en god nok måte. 

Flere artikler