Når kan du drøfte lønn?

Det er klart at du gjerne vil vite hvor mye du får i lønn når du søker ny jobb. Men det er ikke det første du skal spørre om.

Tekst: Ole Alvik

Ill.foto: Colourbox

Ill.foto: Colourbox

Arbeidsgivere vil ha motiverte ansatte, men de vil helst at du skal være motivert av arbeidsoppgaver og faglige utfordringer, ikke på grunn av lønn. Unntaket er selvfølgelig de rene provisjonsjobbene, men også der kan det lønne seg å vise større bredde i hva som motiverer deg. Men det er klart at spørsmålet om lønn er viktig når du søker en ny jobb. Spørsmålet er når og hvordan du bør ta opp dette spørsmålet på jobbintervjuet. 

Vent og se

Svaret er kort og godt at du bør vise tålmodighet. Vent til arbeidsgiver tar opp temaet. Dette vil ofte skje på andregangsintervjuet, men det kan også bli et tema på førstegangsintervjuet. Det er ingen regler for dette. Arbeidsgiveren vil ofte starte med å spørre om hvilke forventninger du har til lønn. Du bør ikke være for bastant i svaret, men heller sondere terrenget. Du kan for eksempel spille ballen tilbake til arbeidsgiver. Spør hvor lønnsnivået ligger i bedriften for en med din bakgrunn. Du vil alltid få et konkret lønnstilbud før du takker ja til en jobb, og da kan du vurdere om dette er en akseptabel lønn for deg. 

Hva bør du kreve?

Lønn varierer ikke bare fra jobb til jobb, og fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men også fra bransje til bransje. Hva du kan kreve har sammenheng med hvor attraktiv bakgrunn du har og lønnsnivået generelt. Det er større slingringsmonn i privat enn i offentlig sektor. 

Hvis lønnsnivået er viktig for deg, bør du vurdere hvilken bransje du begynner å jobbe i. Hvis du for eksempel er økonom, kan du forvente høyere lønn i olje- og energisektoren enn i servicebransjen eller helsesektoren. Den første jobben kan også bestemme mer for retningen på din karriere enn du først tror. 

En viss oversikt over lønnsnivået i en bransje kan du finne ved å se på NHO sin lønnsstatistikk for medlemsbedriftene. De har en egen lønnsstatistikk for ingeniører, sivilingeniører og siviløkonomer fordelt på alder og bransje. Selv om dette bare gjelder disse tre yrkesgruppene, kan det også si noe om lønnsnivået for andre yrkesgrupper i samme bransje. På hjemmesidene til en del fagforbund vil du også kunne finne god informasjon om lønnsforholdene i de yrkene/bransjene fagforbundet dekker. Tilgang til slike statistikker kan kreve medlemskap i det aktuelle fagforbundet. 

Den beste informasjonen om hvilket lønnsnivå du bør forvente, får du ved å snakke med folk du kjenner som jobber i samme bransje eller virksomhet. 

Gjør en helhetsvurdering

Husk at det er mange andre faktorer enn lønn som har stor betydning for deg som er nyansatt og nyutdannet: Hvor relevant er jobben i forhold til din utdanning? Hvilken opplæring og oppfølging får du som nyansatt? Kan du lære mye i jobben? Har du mulighet til å få internasjonal erfaring? Har arbeidsgiveren høy status i bransjen? Kort og godt; ikke se deg blind på lønnen. Men den dagen du skal begynne å betale tilbake på studie- og boliglån, vil du se at det tross alt har betydning. 

 

Flere artikler