Hvilke krav bør du stille til en traineejobb?

Å få en traineejobb kan være en perfekt start på karrieren, men trainee er ikke en beskyttet tittel. Ulike traineeprogram kan ha veldig forskjellig oppbygging og innhold. Hvilke krav bør du stille til en trainee-ordning?

Tekst: Ole Alvik

Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Traineeprogrammer har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Direkte oversatt fra engelsk betyr «trainee» praktikant eller aspirant, men i norsk dagligtale brukes det om unge mennesker med høy utdanning som deltar i et fastlagt praksis- og opplæringsprogram, altså et traineeprogram, i en virksomhet. Fra virksomhetens ståsted er formålet å sikre seg dyktige nyutdannede medarbeidere og videreutvikle disse internt – ofte til lederposisjoner – i virksomheten. 

Konserntrainee og regional trainee

Større virksomheter har ofte egne traineeprogram, hvor traineene veksler mellom ulike fag- og forretningsområder i løpet av traineeperioden. I andre tilfeller samarbeider flere virksomheter i samme distrikt om et felles traineeprogram, såkalte regionale traineeprogram. 

Uansett om du får tilbud om å bli konserntrainee eller regional trainee, så kan et godt traineeprogram være en unik og lærerik start på karrieren. Den største fordelen er at du får prøvd deg i ulike jobber og arbeidsmiljø, samtidig som du følges opp både av lokal leder og den som er ansvarlig for traineeprogrammet. Traineer blir systematisk fulgt opp og får innsikt i flere forretningsområder og arbeidsoppgaver. De fleste traineeprogram innebærer også at traineene får delta på traineesamlinger og formalisert opplæring.

Krav til et traineeprogram

Et traineeprogram varer ofte i halvannet til to år, og hver «stasjon» kan vare i ca et halvt år. Det er ingen regler for dette. Enhver virksomhet står fritt til å lage sitt eget traineeprogram. Det finnes ingen formelle krav til innholdet i et traineeprogram. Derfor kan det være smart å snakke med tidligere deltakere i virksomhetens traineeprogram, hvis du er i tvil om det er noe for deg. Dessuten bør et godt traineeprogram oppfylle følgende krav: 

• Du blir fast ansatt i virksomheten fra første dag. 

• Traineeperioden er tidsbegrenset. Normalt varer traineeprogrammet i halvannet til to år. 

• Deltakerne roterer mellom ulike fagområder og/eller forretningsområder. 

• Du har en fast person å forholde deg til i hele traineeperioden. Denne personen har ansvar for å følge opp traineene uansett hvilken avdeling/forretningsområde de er utplassert i. 

• Du blir fulgt opp av nærmeste leder på den avdelingen du til enhver tid er. Du får eventuelt også mentor/fadder i avdelingen/virksomheten. Poenget er at du skal ha læring og utbytte av de ulike rotasjonene. Å rotere mellom ulike stillinger er krevende. 

• Du får tilbud om felles samlinger med andre traineer og et opplæringstilbud som er satt i system.

• Deltakelse i traineeprogrammet krever høyere utdanning. 

Artikkelen er hentet fra Karrieremagasinet Kaleidoskopet 1/2014

Flere artikler