Bruk sosiale medier på karriereveien

Som student kan du bruke sosiale medier som et verktøy for å vise omverden hvilken kompetanse du har og hva som interesserer deg. Det gjør det enklere for fremtidige arbeidsgivere å bli kjent med deg.  

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Tekst og foto: Karine Hildonen Henriksen

– Når vi vet at sosiale medier stadig blir viktigere, også innen rekruttering, blir det desto viktigere å være bevisst på hvordan du som student bruker de sosiale kanalene på nettet, sier ekspert på sosiale medier Cecilie Staude. Til daglig jobber hun som høyskolelektor og fagansvarlig for sosiale medier ved Handelshøyskolen BI.

Cecilie Staude er ekspert på sosiale medier.

Cecilie Staude er ekspert på sosiale medier.

– De fleste studenter kjenner og bruker sosiale medier i hverdagen, men ikke alle er like klar over hvor viktig bruken av disse mediene kommer til å bli for den fremtidige karriereveien, sier hun til Kaleidoskopet.

Bygg merkevare på nett!

– Fremtidens jobbsøkere har god anledning til å vise fram sin kompetanse og sine interesser gjennom sosiale medier. Tidligere var det bare CV’en og attester som avgjorde – slik er det ikke i dag, sier hun.

Hvis du som student er bevisst på de muligheter de sosiale medier gir, kan du bygge deg opp som en merkevare med tanke på å få drømmejobben når du er ferdig med studiene.

– Det å bygge relasjoner og posisjonere deg på nettet, vil helt klart gi deg et fortrinn når du er i en jobbsøkerprosess, sier Staude.

Hvem er du?

Staude bruker mye tid i hvert semester på å forklare studentene hvordan de kan ta i bruk de sosiale mediene på en måte som gjør at de blir lagt merke til, og kan gjøre seg attraktive for fremtidige arbeidsgivere.

– Det er selvfølgelig viktig å ha en fin CV og gode karakterer, men potensielle arbeidsgivere er også på jakt etter å få et inntrykk av hva slags menneske du er bak CVen din. For å finne ut av dette, kan de søke deg opp i de sosiale kanalene, sier hun.

Hva leter arbeidsgiver etter?

De fleste som søker jobber vet at de blir googlet. Det trenger ikke nødvendigvis å være negativt.

– At arbeidsgivere googler betyr ikke at de er ute etter å finne noe negativt om deg. De leter ikke etter bilder fra russetiden, som mange mener kan virke ødeleggende. Jeg tror det går helt fint. Alle er vi mennesker og det at du har noen slike bilder viser som regel bare at du har vært ungdom og gjort de tingene som følger med det. Det viser kanskje mest at du er ganske normal, sier Staude og legger til;

– Selvfølgelig gjelder det å holde seg innen visse grenser. Det vil alltid være noen grelle eksempler, men de er ikke representative for det som normalt deles i sosiale medier.

Staude tror at det som er et større problem hvis de ikke finner noe som helst om deg på nettet.

– Da har du ikke brukt de mulighetene som ligger der i forhold til å knytte nettverk, bygge relasjoner og skaffe deg innsikt i hva som foregår på nettet.

Opplever du skepsis fra studentene når du sier at det blir viktigere å være i sosiale medier enn å ikke være der?

– Studentene er ganske oppegående og skjønner dette.

Jobb strategisk

Ønsker du å ta i bruk sosiale medier på en smartere måte, råder eksperten deg til å tenke mer strategisk.

– Finn ut hva du vil jobbe med, det er første steg på veien. Når du vet dette bør du jobbe systematisk inn mot dette miljøet i hele studietiden.

– Du vil alltid finne kompetente mennesker i din bransje som er aktive på nett, som skriver blogger og innlegg. Gå inn på bloggen deres og still spørsmål og kommenter på bloggen til Rune Bjerke, dersom er innen bank og finans du ønsker å jobbe i fremtiden.

Tenk langsiktig!

– Min erfaring er at de færreste studenter er så strategiske og bevisste som jeg forsøker å få dem til å tenke. Når du vet hvilken bransje du vil inn i, bør du lage en god plan for bruk av sosiale medier. Dette bør du starte med så tidlig som mulig i studietiden.

Staude sier at en ting er å posisjonere seg på arbeidsmarkedet, det andre er hvordan du bruker sosiale medier for å lære mer utover det som står i lærebøkene.

– Innen visse fagområder skjer det store endringer i løpet av kort tid. Hvis du ser potensialet og bruker de ulike sosiale medier som et læringsverktøy, kan det på sikt gi deg et kjempefortrinn.

– Du kan eksempelvis spørre toppledere i næringslivet, forskere og akademikere om viktige problemstillinger du jobber med som student. Mange av disse deler av sin kunnskap på blogger, Youtube, Twitter og Facebook.

Invester i din fremtid!

Når du har laget en plan for hva du vil ha ut av bruken av sosiale medier, er det viktig å bestemme seg for hvilken posisjon du ønsker å innta.

– Det handler mye om hvordan du fremstår og hvilke signaler du sender ut gjennom det du gjør. Dette bør du ha en formening om, men vel så viktig, hvordan du ikke ønsker å fremstå.

Staude presiserer at det ikke betyr at du bør lage deg en blankpolert fasade på nettet.

– Det å fremstå som 100 prosent striglet når du er på nett blir ikke riktig det heller. Utfordringene kan ligge i akkurat dette, nettopp det at du ønsker å fremstå som profesjonell, samtidig som du skal by litt på deg selv for å vise dine menneskelige egenskaper.

Vær din egen redaktør

I de sosiale mediene kan du innta rollen som både journalist og redaktør.

– Du kan eksempelvis dele en master eller bacheloroppgave, enten som et blogginnlegg eller dele den inn i 12 ulike blogginnlegg. Men du kan også lage en Slideshare-presentasjon der du kun lister opp de viktigste poengene dine. Når du har gjort dette kan du twitre om dette og dele linken på Facebook og i andre sosiale kanaler.

– Du kan ta dette et steg lengre og be om kommentarer fra eksperter i næringslivet, da får du i gang en dialog som igjen vil gi deg nyttige kontakter.

– De som gjør det dette på en god måte vil ligge ett hestehode foran de som ikke har gjort det. Jeg tror det er disse som kommer til å få de beste jobbene i fremtiden.

Bør man være aktiv over alt?

– Når du bruker sosiale medier er det ikke noe mål å være tilstede over alt – til enhver tid.

Jeg tror at noen kanaler er viktigere enn andre.  Linkedin blir ofte trukket frem som en kanal du bør være til stede i dersom du skal bygge en karriereprofil på nett. Jeg mener at den kanalen er litt oppskrytt. Det ligger blant annet mange blankpolerte CVer der, med folk som anbefaler hverandre. Det kan være lurt å være der, men jeg tror at det du gjør på Facebook og hva du formidler i en blogg og ikke minst hvor aktiv du er i å diskutere med andre på Twitter, kanskje gir et bedre bilde av hvem du er, hva du kan og hva du står for enn CV på Linkedin.

Staude nevner også at det finnes de som har tatt i bruk Youtube for å vise sin egen kreativitet.

– Visuell kommunikasjon vet vi er blitt viktigere. Det å være aktiv her viser at du er kreativ og at du våger å skille deg ut. Når du viser at du tørr å gjøre nye ting og ikke følge hovedstrømmen, det er da du blir lagt merke til.

– I visse bransjer som medier og kommunikasjon blir dette viktigere, enn om du skal jobbe innen revisjon. Jeg tror at det er den totale miksen av hva du gjør som blir viktig.

Ta kontroll på verdispredning

Staude poengterer at du bør være bevisst i forhold til at du legger igjen digitale spor på nettet, og at det du legger ut på nett har lang levetid.

– Det er ikke alltid like lett å fjerne elektroniske spor, dessuten kan ting raskt kopieres eller avfotograferes, så selv om du sletter det vil det kunne leve videre. Det kan også bli delt med andre og da er det umulig å få stoppet det. Som student må du ta kontroll over egen verdispredning. Det bør ikke bli tilfeldigheter og ubetenksomhet som råder i rollen som du blir oppfattet. Du må tenke deg om i forhold til hva du legger ut, og at det samsvarer med det inntrykket du vil at de som søker deg opp, skal få av deg.

Hyperaktivitet fungerer dårlig

En del studenter tror at det først er når de kommer i jobbsøkermodus at de aktiviserer seg.

– Mitt råd er at du som student bør være aktiv og bevisst gjennom hele studietiden. Ved å være tilstede over tid tror jeg du står sterkere rustet. Det å hive seg på nettet i det du er på vei ut i arbeidslivet, er ikke den strategien jeg anbefaler.

Hvor aktiv bør man være?

Netteksperten mener det ikke er noe mål å være aktiv i sosiale medier til enhver tid.

– Jeg er tilstede i mange kanaler og noen ganger er jeg veldig aktiv, mens andre ganger gjør jeg ingen ting. I sosial medier er det ikke avgjørende hvor ofte du er der, men heller mer hva du gjør der når du først er der. Du må ikke være «på» hele tiden.

– Dersom du har laget en skikkelig plan i bunnen, og du vet hva du vil og hvilken posisjon du ønsker å innta – er det enklere å forholde seg de sosiale mediene. I det du følger denne planen er du kommet et godt stykke på vei i jobben med å lykkes i sosiale medier, avslutter Cecilie Staude.

Artikkelen er hentet fra Karrieremagasinet Kaleidoskopet nr 1/2014

Flere artikler