Gir full gass i rekrutteringen

Med boom i oljesektoren og skrikende behov for ny arbeidskraft har HR-avdelingen i oljeservice selskapet Technip hektiske dager. En betydelig del av de som ansettes er nyutdannede.

– Vi har konkurransedyktige betingelser, men framhever heller at vi kan tilby interessante jobber, sier HR-direktør Hanne Cappelen i Technip. (Foto: Ole Alvik)

– Vi har konkurransedyktige betingelser, men framhever heller at vi kan tilby interessante jobber, sier HR-direktør Hanne Cappelen i Technip. (Foto: Ole Alvik)

 
Tekst og foto: Ole Alvik

– Vi har rekruttert 65 nye hittil i år, forteller HR-direktør Hanne Cappelen i Technip når vi møter henne før sommeren.  

Oljeservice selskapet med norsk base i Bærum er totalleverandør av utstyr til havbunnen. På verdensbasis har de ca 37 000 ansatte. 600 av disse jobber ved kontoret i Bærum. 65 nyansatte er med andre ord en betydelig tilvekst for det norske selskapet. Legg til at de i fjor rekrutterte 150 nye medarbeidere og i løpet av året skal rekruttere ytterligere 50. Da forstår vi at Hanne Cappelen og hennes HR-team har hektiske dager i et opphetet rekrutteringsmarked. 

Attraktive studenter

Brorparten av de som ansettes er sivilingeniører med flere års arbeidserfaring. Men Technip rekrutterer også en betydelig andel nyutdannede. De utgjør 10 – 25 ansettelser i året. 

– Vi deltar på karrieredager og andre tradisjonelle rekrutteringsaktiviteter, men det er mange arbeidsgivere som konkurrer om de nyutdannede. De fleste studentene på NTNU er sikret jobb før de går ut i arbeidslivet. 

Hvordan klarer dere å overbevise studenter om at de bør velge Technip foran en av de større norske offshoreselskapene? 

– Vi prøver å synliggjøre det som er fordelene ved å jobbe hos oss framfor en større arbeidsgiver. Det er blant annet at de nyutdannede blir eksponert for mye ansvar tidlig i karrieren og de får være med på prosjekter fra begynnelse til slutt. Hos oss kan de for eksempel følge en rørdel fra den er på tegnebrettet til den er fysisk plassert på bunnen av Nordsjøen, forteller Hanne Cappelen. 

Vil ikke overselge seg

Når konkurransen er stor om å rekruttere de beste hodene, kan det være fristende for arbeidsgivere å overselge seg. Både arbeidsoppgaver og framtidsutsikter kan framstå som litt mer forlokkende enn hva som nøkternt sett er virkeligheten. Technip er nøye på at de ikke skal gå i den fella, ifølge HR-direktøren. 

– Ja, vi ser at noen bedrifter lager et veldig stort nummer av hva de har å tilby. Vi har kanskje tvert imot vært litt for forsiktige. Vi er veldig konkrete på hva vi kan tilby og vi har alltid med oss linjeledere på jobbintervjuene. Det ligger ikke i ingeniørers natur å overselge noe. 

Er det stor konkurranse på lønn? 

– Ja, men for nyutdannede er det ikke så store forskjeller i lønn innad i bransjen. Jeg opplever heller ikke at lønn er det viktigste for dem. Hvilke arbeidsoppgaver vi kan tilby dem teller mer. 

Fadder og introduksjonsprogram

Fordi Technip rekrutterer så mange, er det også mange nyutdannede som begynner i bedriften samtidig. 

Hva gjør dere for at nyansatte raskt skal komme inn i jobben? 

– Alle nyansatte får en fadder. Det er en person som jobber i avdelingen de skal tilhøre. Fadderen skal hjelpe dem til rette i virksomheten. Videre har vi et introduksjonsprogram der vi informerer om alt det praktiske. Dessuten gjennomgår alle nyutdannede ingeniører et graduate training program over ett til halvannet år. Da får de innblikk i alle fagdisiplinene og hele verdikjeden hos oss, forteller Cappelen. 

Viktig start

Hva er viktig for at en nyansatt skal bli en dyktig medarbeider? 

– 70 prosent av læringen skjer «on the job». Derfor er det viktig at de får faglige utfordringer og muligheten til å vise at de kan, samtidig som de vet hvor de skal gå for å få hjelp. Vi er en matriseorganisasjon og jobber i prosjekter. Når nyansatte kommer inn i et nytt prosjekt må de bli inkludert på en god måte. Som nyansatt er det mye du skal lære og mye nytt du skal forholde deg til, samtidig som du gjerne vil vise at du mestrer jobben, og det er vår jobb som arbeidsgiver å påse at de lykkes, avslutter HR-direktør Hanne Cappelen i Technip. 
 


 

Spennende å gå fra teori til praksis

Kaleidoskopet har møtt tre nyansatte i Technip og stilt dem noen spørsmål om det å være nyutdannet og nyansatt:


Ines Sulentic (24) 
Siv.ing fra NTNU.
Materialingeniør
Startet: Juli 2012

Hvorfor valgte du Technip?
Jeg visste at jeg ville jobbe for et firma innen subsea og kom i kontakt med Technip på skolens karrieredager. Jeg sendte en søknad, og etter intervjurundene fikk jeg tilbud om jobb. Det var ikke så veldig planlagt ut over det. 

Hvilke forventninger hadde du?
Jeg forventet at det ville bli mye press og at jeg ville bli utfordret faglig. Jeg forventet også å lære ganske mye, eller rettere sagt håpet jeg på en bratt læringskurve. Jeg både gledet og gruet meg til å begynne i jobben. Jeg gledet meg til nye utfordringer, nye kolleger og det å begynne i jobb, men samtidig var jeg usikker på om jeg ville klare å anvende teoriene fra studiene i en arbeidshverdag. Jeg synes at det har gått veldig bra. I begynnelsen var det litt vanskelig å spørre andre om hjelp, men det blir lettere etter hvert som man blir kjent med kollegene og med de riktige personene. 

Hvorfor trives du?
Det er en blanding av faglige utfordringer og at jeg trives med dem jeg jobber sammen med. Det er sosialt både på jobb og utenfor jobb. 

Var lønnen viktig da du søkte jobb?
Det er viktig, men det var ikke avgjørende. Da jeg søkte jobber hadde jeg en forventning om at lønnen skulle ligge på gjennomsnittslønnen for bransjen. 

Herman Holm (27) 
Siv.ing fra NTNU
Prosjektingeniør struktur
Startet: August 2012 

Hvorfor valgte du Technip?
Jeg var med på å arrangere en karrieredag ved NTNU og fikk kjennskap til Technip da. Så fikk jeg et summer internship i 2011. Da fikk jeg et godt inntrykk av firmaet og folkene, og det var viktig at de kunne tilby varierte arbeidsoppgaver. 

Hvilke forventninger hadde du?
At det var utfordrende og variert. Jeg følte ikke så veldig stort forventningspress, men som prosjektingeniør får du raskt mye ansvar. Derfor er det viktig å få god oppfølging på en riktig måte. Jeg opplever at jeg får hjelp når jeg trenger det.

Hvem har lært deg mest?
Jeg jobber tett sammen med en senioringeniør og har lært mye av ham. Jeg har også lært mye av andre kolleger. Det er ikke alltid lett å vite hvem du skal spørre, altså hvem som har den kompetansen du trenger, men da kan vi ta opp spørsmålene på møter. 

Hva var viktigst for deg da du søkte jobber?
Lønn har betydning, men det viktigste var muligheten til å reise offshore og få sett det vi jobber med bli satt ut i livet. Stikkordene for meg var variasjon, læring og utviklingsmuligheter. 

Er det sosiale på arbeidsplassen viktig?

Ja, det er positivt at det er et ungt miljø. Det er veldig mange fra mitt kull ved NTNU i Trondheim som jobber her. 

Mathias Berg (23) 
Siv.ing. 
Prosjektingeniør Struktur
Startet: August 2013 

Mahtias Berg er akkurat ferdig med studiene ved Institut national des Sciences appliquées de Toulouse i Frankrike. Han skrev masteroppgaven i Technip og hadde summer internship i selskapet i fjor sommer. Da fikk han også tilbud om fast jobb i selskapet etter endt studie. 

Hvorfor Technip? 
Vi kom først i kontakt via et Ansa-forum (Foreningen for norske studenter i utlandet), der det var flere bedrifter som presenterte seg selv og intervjuet kandidater. Jeg fikk inntrykk av at Technip var en spennende virksomhet å jobbe for. Vi får reise mye, det er varierte oppgaver og vi kan følge hele prosjektet fra start til slutt. Da føler man seg ikke bare som et ledd i produksjonskjeden. Jeg søkte derfor på sommerjobb hos Technip som har ført til masteroppgave og nå fast jobb. 
 
Har du et godt råd til andre som ønsker et spennende summer internship? 
Vær tidlig ute. Begynn å søke før jul. Bruk nettverket ditt. Vær aktiv på bedriftsforum. Det er en god måte å bli kjent med en mulig arbeidsgiver. 
 

Artikkelen er hentet fra Karrieremagasinet Kaleidoskopet 2/2013.

Flere artikler