Kollegene er din viktigste kunnskapskilde

Våg å være frampå når du begynner i ny jobb. Den viktigste opplæringen skaffer du deg selv.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Tekst: Ole Alvik

Vær sosial, åpen og knytt kontakter når du begynner i en ny jobb. Den som er utadvendt har en fordel på mange områder i livet og slik er det også når man er nyansatt.

Cathrine Filstad er professor ved Handelshøyskolen BI og har forsket på nyansatte i mange år. Forskning hun har gjort bekrefter at nyansatte med god selvtillit og en utadvendt væremåte, får et nettverk av flere dyktige kolleger enn de som er innadvendte og mer tilbakeholdne. Dermed får de utadvendte muligheten til å lære av de «stjernene» på arbeidsplassen. Slike stjerner finnes på alle arbeidsplasser. Det kan være den mestselgende eiendomsmegleren, den dyktigste kirurgen eller den flinkeste konsulenten. De som får muligheten til å lære av de beste, øker sine egne muligheter til å gjøre en god jobb. 

Cathrine Filstad

Cathrine Filstad

– Som nyansatt må du lære deg hvordan du skal utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte. Lærer du dette av de beste, så har du en klar fordel. Et eksempel kan være at du får være med en erfaren kollega ut i kundemøter og observere hvordan vedkommende jobber i praksis. Å tilegne seg slik erfaringsbasert kunnskap er veldig viktig. De beste kunnskapskildene er kollegene dine, påpeker Filstad.  

Positiv spiral

Cathrine Filstad har sett noen tydelige mønstre for hva som skjer hvis arbeidsgiveren overlater den uformelle opplæringen til hver enkelt nyansatt. De utadvendte er raske til å bygge store og gode nettverk. De mindre utadvendte bygger mindre nettverk og søker råd fra kolleger på et lavere nivå. At nyansatte ikke oppsøker dem de helst burde lære av, kan få betydning for hvor godt de lykkes. Læring gir mestring og mestring påvirker selvtilliten positivt, noe som igjen øker muligheten for å lykkes. På den annen side vil manglende mestring føre til usikkerhet og redusert motivasjon. Det kan utvikle seg til en ond sirkel. 

– To nyansatte som i utgangspunktet er like gode kan utvikle seg helt forskjellig, fordi den ene får den nødvendige støtte og opplevelse av mestring, mens den andre ikke gjør det. 

Taus kunnskap

Som nyansatt skal du også tilegne deg den «tause kunnskapen» i organisasjonen. 

– Taus kunnskap handler om de ikke-uttalte reglene og kodene på arbeidsplassen. For eksempel hvordan du forholder deg til kolleger og kunder, hva som er greit å gjøre og si i gitte situasjoner og liknende. Denne kunnskapen er kanskje vanskeligst å få tak i, sier Filstad.

Det er når du har lært deg den tause kunnskapen at du blir i stand til å fungere som et fullverdig medlem i organisasjonen. Også her er det viktig hvem du lærer av. 

– At nyansatte lærer av flere kolleger gjør faren mindre for at de drar med seg negativ læring fra dårlige rollemodeller, påpeker Filstad. 

Arbeidsgiverens rolle

En god arbeidsgiver vet at den uformelle læringen er for viktig til at den bør overlates til tilfeldighetene. Den uformelle læringen kan ikke helt og fullt kontrolleres, men arbeidsgiveren kan legge forholdene til rette. 

– Lederen kan for eksempel påvirke hvilke kolleger en nyansatt får tilgang til gjennom kontorplassering, hvilke team hun får jobbe i og hvilke prosjekter hun får delta på. 

– Det handler om å lage gode læringsarenaer og synliggjøre disse. Dermed tilrettelegger man for at nyansatte kan observere og lære av kolleger, sier Filstad. 

Gjør det på din måte

Foreløpig er det langt fra alle arbeidsgivere som er flinke til dette. Derfor må du skape dine egne læringsarenaer. Selv om du ikke er blant dem som er aller mest frampå, kan du bygge nettverk på din egen måte. Mange arbeidsplasser har bedriftsidrettslag eller andre sosiale aktiviteter som man kan delta på for å bli kjent med kolleger. Men først og fremst handler det om grunnleggende ting som å våge å ta kontakt, være på tilbudssiden når andre trenger hjelp, dele av din egen kompetanse og at du ikke trekker deg tilbake til kontoret selv om du føler deg litt usikker som nyansatt.

– Det er helt normalt at man føler seg usikker. Som nyansatt skal du tilegne deg veldig mye informasjon og kunnskap i løpet av kort tid. Mange har veldig høye forventninger til seg selv, uten at de foreløpig har fått den kunnskapen som er nødvendig for å innfri disse forventningene. Føler du det slik, kan du snakke med andre nyansatte om hvordan de opplever det. Da får du kanskje bekreftet at de har det akkurat likedan som deg. 

I gjennomsnitt vil det ta ett år før du er helt inne i den nye jobben. 

– I starten vet du sjelden hva du skal spørre om. Spørsmålene dukker opp etter hvert som du jobber og lærer. Det er greit å stille spørsmål enten det er to, fire eller tolv måneder siden du startet. Jo mer du spør, observerer og praktiserer sammen med dyktige kolleger, desto raskere vil du bli dyktig selv, sier Cathrine Filstad.

Flere artikler