Frivillig arbeid: Døråpner til arbeidslivet

Under årets Personalforum jobbet flere HR studenter frivillig for HR Norge. Det gir dem masse erfaring utover studiene og verdifulle kontakter innen HR miljøet.

Student Mikael Rønneberg fra Høyskolen i Lillehammer.

Student Mikael Rønneberg fra Høyskolen i Lillehammer.

Tekst: Karine H. Henriksen

Over 500 HR-mennesker var samlet på HR Norges årlige konferanse Personalforum i november. En konferanse av denne dimensjonen krever en stor stab. HR Norge har derfor invitert bachelorstudenter i HR-faget til å jobbe som frivillige. Det gir en vinn-vinn-vinn situasjon for studentene, for HR Norge og for konferansedeltakerne mener daglig leder Even Bolstad i HR Norge. 

Even Bolstad

Even Bolstad

– Vi mener det er viktig å koble studentene opp mot HR miljøet så tidlig som mulig, og vi ønsker å støtte utdanningsinstitusjonene. I tillegg har vi stor nytte av at de bidrar til å skape et vellykket arrangement.

 

Sultne studenter

Ordningen med frivillige studenter startet for fire år siden. På årets konferanse jobbet det til sammen syv studenter, hvorav tre studenter kom fra Høgskolen i Lillehammer og fire kom fra Markedshøyskolen i Oslo.  

– Vi ser at disse studentene er flinke, sultne og vitebegjærlige i forhold til det virkelige liv. Det å delta på disse konferansene fører til at de blir koblet på de realitetene de skal jobbe med når de blir ferdige med sine studier. Det blir en videreforlengelse av den teorien de allerede sitter inne med, sier Bolstad.

 

Vis initiativ

Mikael Rønneberg studerer organisasjon og ledelse på tredje året ved HiL. Han mener det er viktig å vise engasjement utover studiene, og han tror at arbeidsgiverne legger ekstra merke til studenter som viser stå-på-vilje. Årets konferanse var den fjerde i rekken for Rønneberg. Han har gjennom årene fått mye faglig påfyll gjennom disse konferansene, og hans oppfordring er klar:

– Ved alle studiesteder legges det opp til at du kan engasjere deg utover studiet. Ta på deg ulike verv i studietiden, delta aktivt på karrieredager, bidra på nettsiden og i aluminenettverket på studiestedet. Det vil åpne nye dører for deg.

– Dersom du ikke får tilbud om å jobbe som frivillig gjennom ditt studiested kan du med fordel være litt på hugget selv. Sjekk opp mulige konferanser du kan delta og bidra på, oppfordrer Mikael.

 

Nyttig på CV’en

– Det å vise interesse i faget utover det som er studiekravene tror jeg gjør deg til en sterkere kandidat når du skal ut på jobbmarkedet. Det er godt å ha attester fra bedrifter og organisasjoner som viser at du har vært ekstra aktiv i studietiden, sier Mikael.  

– Virkeligheten er slik: Du vil alltid finne en som er smartere enn deg, men et sterkt engasjement og det at du brenner for noe – det kan ingen ta fra deg, avslutter Rønneberg.

Flere artikler