Skill deg ut på ditt første jobbintervju

Du har søkt din første skikkelige jobb og er invitert inn til intervju. Her får du rådene som skiller deg ut fra mengden.

– Sørg for at du har orden i dine papirer. Lag gjerne en liten mappe med CV, attester og vitnemål som presenterer deg på en god måte, sier Pernille Husebye.

– Sørg for at du har orden i dine papirer. Lag gjerne en liten mappe med CV, attester og vitnemål som presenterer deg på en god måte, sier Pernille Husebye.

Tekst og foto: Karine Hildonen Henriksen

– Gode forberedelser før et førstegangsintervju er utrolig viktig dersom du skal komme deg videre gjennom nåløyet, sier Pernille Husebye i Assessio. Hun har flere års erfaring som rekrutterer og er også kursholder i strukturert intervjuteknikk. Selskapet driver også med utvelgelse, lederutvikling og personlighetstesting.

– Det er alltid spesielt på komme til sitt første intervju og vi ser at det er noen fallgruver. Dårlige forberedelser, eksempelvis som å ringe 10-15 minutter før for å spørre om hvor du skal møte, gir absolutt ikke noe godt inntrykk, presiserer hun.

– Sørg for at du har orden i dine papirer. Lag gjerne en liten mappe med CV, attester og vitnemål som presenterer deg på en god måte, sier Pernille Husebye.

Din motivasjon

Noe av det mest sentrale i et førstegangsintervju er kartlegging av din motivasjon for stillingen. Første steg på veien for å lykkes i et intervju er derfor at du kjenner din egen motivasjon for å søke stillingen.

– Sett deg godt inn i stillingen. Hvilke formell kompetanse og personlige egenskaper er det de søker? Basert på dette finner du gode argumenter for hvorfor du har søkt stillingen, hva du kan bidra med og hvorfor du vil jobbe i nettopp dette selskapet. Et klart og tydelig svar på dette gjør at du vil skille deg ut blant andre jobbsøkere, forklarer Pernille Husebye.

Pugging av svar

Tidligere var det vanlig at du som jobbsøker kunne forberede deg på en del faste spørsmål. Eksempelvis: Nevn tre gode egenskaper, tre utviklingsområder med mere.

I dag benytter stadig flere bedrifter seg av strukturerte intervjuer som gjør pugging lite effektivt for å gjøre et godt intervju. Kort fortalt betyr et strukturert intervju at de er ute etter å kartlegge din adferd i bestemte situasjoner, samt å få frem din refleksjonsevne. Dersom det står samarbeidsvillig i utlysningen, vil du eksempelvis kunne få spørsmål som lyder:

Kan du fortelle om en situasjon der du måtte samarbeide tett med en person du i utgangspunktet ikke gikk så godt overens med? Videre: Hvordan løste du denne situasjonen? Og til slutt: Hva lærte du?

– Som nyutdannet er det ikke sikkert du har noen konkrete eksempler å vise til. I slike tilfeller bruker intervjueren gjerne en hypotetisk situasjon, eksempelvis: Tenk deg at….. etc. Du blir så bedt om å ta stilling til hvordan du ville reagert og håndtert situasjonen, og eventuelt hva du tror du ville ha lært ut av dette, forklarer Husebye.

Intervjueren er ute etter å kartlegge din evne til å reflektere rundt gitte situasjoner.

Husebyes råd er å tenke gjennom hvilke verv, deltidsjobber eller andre interesseområder du har på din CV, som kan dras frem som eksempler på din adferd som er listet i stillingsutlysningen. Det vil aktualisere deg for stillingen.

Research

Når du blir bedt om å komme til et intervju, er det fordi bedriften anser deg som en potensiell kandidat. Selv om du har gjort deg godt kjent med stillingen, er det vel så viktig å gjøre en grundig research rundt selskapet.

– Jeg har møtt mange som kommer til intervju som har forberedt seg godt, men de vet svært lite om selskapet. Da kan det være vanskelig å forklare hvorfor du vil jobbe i selskapet. Det holder ikke å si at du er motivert, du må forklare hvorfor, poengterer hun.

I innledende fase av førstegangsintervjuet er det ikke unormalt at du kan få spørsmål som: Fortell med enkle ord hva IT infrastruktur betyr. Eller: Kan du på en enkel måte beskrive de tjenestene vi tilbyr?

Husebys råd er derfor at du søker mest mulig informasjon om selskapet. Spør noen som allerede jobber i bedriften, søk i google og les deg opp på bedriftens nettsider.

Dresskode

Det kan være vanskelig å vite eksakt om bedriften har en formell eller uformell stil.

– Det viktigste er at du er representativ. Ikke «overdressed» eller «underdressed». Dersom du er veldig usikker kan du snoke litt, eksempelvis ved å stå utenfor arbeidsplassen en dag bare for å observere hvordan folk går kledd.

– Det er uansett bedre å være litt «overdressed» enn at du har kledd deg for «casual». Det viktigste er at du viser at du ønsker å presentere deg på beste mulige måte.

CV-gjennomgang

I de fleste førstegangsintervjuer blir du bedt om å gjennomgå din CV. Som en forberedelse kan det derfor være lurt å gå gjennom denne i forkant.

– Spør en venn om hjelp slik at du kan trene på hvordan du enkelt forklarer hvert punkt i din CV. Fortell om hva du har gjort, når og hvorfor du har tatt de valgene du har tatt så langt i livet.

– Her tror jeg mange studenter har mye å vinne. Når du har lest deg opp på stillingen og kan knytte dine erfaringer fra studietiden, eller til en deltidsjobb, til den bestemte stillingen, viser du samtidig at du har forberedt deg godt.  Da vil du være i stand til å trekke frem relevant informasjon som gir et godt bilde av deg.

Dersom du har hull i CV’en er det viktig at du kan gi en god forklaring på dette.

Nervøsitet og stress

Husebye tror at nervøsitet kan dempes gjennom gode forberedelser.

– Hvis du er engstelig for hvordan du vil fremstå i intervjuet, kan du forsøke rollespill med en venn eller et familiemedlem. Pust med magen og lytt til intervjueren.

– Mange som blir stresset tenderer til å prate mye i stedet for å få med seg det som blir sagt i samtalen.

Dersom du greier å slappe nok av til at du får med deg det intervjueren sier, kan du ta notater underveis, for deretter å stille nye og aktuelle spørsmål når det passer inn i samtalen.

Ved å lytte vil du dessuten få nyttig informasjon om selskapet, som igjen vil gi deg en større forståelse av både stillingen og av bedriften.

Overraskende spørsmål

Det finnes noen temaer som ikke skal vektlegges ved ansettelser. Selv om det finnes noen unntak, skal arbeidsgiveren generelt sett ikke vektlegge temaer som; familieplanlegging, politisk standpunkt, helse, medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, religion og livssyn, seksuell orientering og alder.

– Dersom du likevel får slike spørsmål kan det føles vanskelig. Du ønsker å gjøre et godt inntrykk, og vil derfor ikke svare at du ikke vil gi et svar. I en slik situasjon kan du si at du ikke har tenkt gjennom dette på forhånd etc. Du kan også snu spørsmålet rundt på en hyggelig måte, og spørre om dette er noe som vil bli vektlagt ved ansettelse. Her er det selvfølgelig en hårfin balanse på hvordan du opptrer, sier Husebye.

– Slike spørsmål vil samtidig kanskje si noe om bedriften du har søkt jobb i. Dersom slike temaer er viktige kan du spørre deg selv om hvordan arbeidsmiljøet er i selskapet. Er dette et sted du ønsker å jobbe?

Hva får jeg i lønn?

Noen unge jobbsøkere har fått utdelt en stor dose selvtillit forklarer Huseby. For enkelte stillinger er det kanskje også et krav. Men når det kommer til spørsmål om lønn, bør du la intervjueren bringe temaet på banen.

– Hvis du stiller spørsmål om lønn tidlig i ditt første jobbintervju vil det neppe gi et godt inntrykk. Du signaliserer: «Hva kan dere som bedrift tilby meg?»

Hvis intervjueren tar opp temaet på slutten av intervjuet, er det viktig at du har et realistisk syn på lønn.

– Vi vet at en del studenter forteller om skyhøye lønninger i sin første jobb. Det kan bidra til høye forventninger hos andre nyutdannede.

Pernille Husebys avsluttende råd er å være ydmyk selv om du har en stor teoretisk tyngde.

– I denne delen av samtalen er det viktig at du får frem at du har mye å bidra med av fersk kunnskap, samtidig som du har mye å lære. Forklar på en tydelig måte hvordan du ser frem til å bruke din teoretiske kunnskap i praksis, i akkurat denne bedriften.

Flere artikler