Sikrer jobbmulighetene med internship

Gjennom noen hektiske sommeruker tester arbeidsgiverne ut aktuelle studenter i summer internship. De som utmerker seg er nærmest garantert jobb ved studieslutt.

Tekst og foto: Knut Solberg

Maren Solberg Jakobsen (t.v) og Astrid Dimmen Sæle fikk nyttig jobberfaring i Sweco.

Maren Solberg Jakobsen (t.v) og Astrid Dimmen Sæle fikk nyttig jobberfaring i Sweco.

Maren Solberg Jakobsen (t.v) og Astrid Dimmen Sæle fikk nyttig jobberfaring i Sweco.

Det er rift om de mest attraktive sommerjobbene. Over 1.000 studenter søker hvert år om å få bruke sommerferien sin i konsulentselskapet Sweco sine kontorer rundt om i hele landet. Cirka 50 studenter kommer gjennom nåløyet.

– Sommerjobber er noe vi bevisst bruker i vår profilering når vi er ute på studentarrangementer. Studentene fatter interesse når de vet at det er gode muligheter for å få prøve oss gjennom internship, forklarer seniorkonsulent i personalavdelingen, Anders Vaule.

Bruker internship-kontaktene til masteroppgaven

Han forteller at i tillegg til de vanlige utvelgelseskriteriene, der karakterer og fagbakgrunn veier tungt, ønsker de studenter fra forskjellige læresteder. 

To av dem som fikk jobb i Sweco er Maren Solberg Jakobsen (26) og Astrid Dimmen Sæle (25). Maren er bygningsingeniør fra Høgskolen i Bergen og tar nå en master ved NTNU. 

– Jeg hadde ikke hatt relevante sommerjobber tidligere, så det var viktig for meg å kapre et relevant internship. 

– Jeg tror søknaden min var gjennomarbeidet, med et klart budskap om hva jeg ønsket å oppnå. I tillegg til å samle erfaring vil jeg bruke kontaktene fra internshipet til å skrive masteroppgaven, sier den blide tromsøjenta.

Relevant for studiet

Hun innrømmer også at gode karakterer nok hjalp henne, men legger til at de tross alt ikke er sjeldent gode. I løpet av internshipet har hun fått jobbet med oppgaver rundt betongkonstruksjon som også er hennes bacheloroppgave. Fremover blir det mer betong siden hun fortsetter på mastergrad ved bygg- og miljølinjen på NTNU. 

Astrid Dimmen Sæle tar en master i energi- og miljøelkraft ved NTNU. Hun fikk vite om mulighetene i konsulentselskapet Sweco ved en tilfeldighet på karrieredag. 

Hun tror selskapet valgte henne foran andre studenter fordi hun har erfaring fra tidligere sommerjobber og fordi hun skal skrive en relevant masteroppgave, dog for et annet selskap. 

– På intervjuet ble det en veldig avslappet og fin stemning. Jeg syntes ikke det var anstrengende å svare ærlig på de spørsmålene jeg fikk. Underveis gikk vi til og med ned for å spise lunsj. Det var hyggelig fordi jeg da fikk treffe resten av avdelingen, blant annet en jeg kjenner fra studiet, forteller Astrid. 

I løpet av sommeren har elkraftstudenten jobbet med nettilknytning for vindparker og kraftverk. Hun har også fått være ute på befaringer. Om hun får jobb etter oppholdet vet hun ikke, men tror mulighetene i hvert fall ikke er blitt dårligere.

Artikkelen er hentet fra Karrieremagasinet Kaleidoskopet 1/2013.

 

 

Flere artikler