Internship som inngangsport til konsulentlivet

Det er ikke bare å møte opp for å bli konsulent. Mulige kandidater prøves gjennom hektiske sommeruker, men først må studentene gjennom en omfattende jobbsøkerprosess.

PÅ LAG: Martin Landberg i Capgemini Consulting (t.h.) håper en sommer i teamet hans vil gi NHH-student Håkon Brevig et godt inntrykk av konsulentyrket.

PÅ LAG: Martin Landberg i Capgemini Consulting (t.h.) håper en sommer i teamet hans vil gi NHH-student Håkon Brevig et godt inntrykk av konsulentyrket.

Tekst og foto: Knut Solberg

I de moderne kontorbygningene på Skøyen i Oslo er folk i ferd med å avslutte dagen, men i Capgemini Consulting sine lokaler treffer vi to karer som ikke har tenkt seg hjem på en stund. Summerintern Håkon Brevig og den erfarne konsulenten Martin Landberg. 

– Vi ønsker å gi våre summerinterns et så realistisk bilde av hvordan det er jobbe som konsulent som mulig. Studentene blir derfor en del av et konkret kundeprosjekt fra oppstart til sluttleveranse. Det er faktisk slik at vi planlegger
prosjektoppstart i forhold til når våre summerinterns begynner i juni, forklarer Martin. 

I klartekst betyr det at Håkon har syv uker på å vise at han duger, før turen går tilbake til Bergen og det siste studieåret ved NHH. 

Styrker jobbmulighetene

Lykkes han i sommerjobben er sjansene gode for at han har jobb etter studiene på Handelshøyskolen.

– Jeg kom hit for å lære hvordan det er å være konsulent. Den erfaringen har jeg nå, og er det opp til meg så begynner jeg her til neste år, sier Håkon beskjedent.

Vi benytter sjansen til å presse Martin til å gi NHH-studenten jobb på direkten, men det er ikke så lett å vippe teamlederen av pinnen. 

– Det er ikke en direkte kobling mellom internshipet og et eventuelt jobbtilbud. Når det er sagt, så styrker man selvsagt sine muligheter om internshipet går godt, sier Martin. 

Over 90 prosent får nei før intervjuet

Håkon var ikke alene om å ville bli intern hos Capgemini Consulting. Selskapet mottok over 300 søknader tidlig på høsten året før. 

– Vi ser etter studenter som i tillegg til solide karakterer kan vise til engasjement på andre områder. Det være seg verv i studentforening, relevant jobberfaring eller andre interesser eller prosjekter som viser driv, glød og gjennomføringsevne. Med andre ord, en bakgrunn som gjør at du skiller deg ut i bunken og gjør oss nysgjerrige, tipser Martin. 

Håkon tror det telte positivt at han har gjennomført befalsskolen i forsvaret og er aktiv i studentforeningen på NHH. 

Vis engasjement

Etter at konsulentselskapets folk har gjennomgått søknadene, inviteres i underkant av 20 studenter til hovedkvarteret på Skøyen for en egen rekrutteringsdag. 

Etter et kort informasjonsmøte følger intervjuer og gruppecase. Under intervjuet vil Martin se studenter som klarer å vise motivasjon og glød for konsulentjobben. 

– Når du har gjennomført noen intervjuer så merker du raskt om folk er oppriktige i svarene sine. Vi kan ikke ha kandidater som bare svarer etter læreboken. De beste kandidatene har evnen til å svare oppriktig, og gir et troverdig bilde av seg selv. De gjør det mulig å bli kjent med dem. 

Vurderes i caseoppgaver

Etter det individuelle intervjuet følger gruppecaseoppgaven. Håkon tror det var innsatsen her som gjorde at han, som en av fire, til slutt kom gjennom nåløyet. 

– Jeg fikk kanskje vist meg frem som en person som både tar ansvar for et resultat, men også er opptatt av å få med resten av gruppen, forklarer Håkon. 

Martin nikker og forteller at det stadig er studenter som får seg en overraskelse når det viser seg at å overkjøre de andre casedeltakerne ikke er selskapets definisjon på flott innsats. 

– Studentene må vite at vi leter etter kandidater som har evnen til lagspill. Vi jobber i team og i tett kundeinteraksjon, hvor det viktig å ha respekt for andres meninger, kombinert med evnen til å legge frem sine egne ideer på en god måte, sier Martin. 

Diskresjon er første bud

Før Martin og Håkon må tilbake til arbeidet, gir Håkon et kort innblikk i hva sommeren arbeidsoppgaver har bestått av. 

– Jeg er med på et team med to andre konsulenter og Martin som overordnet ansvarlig for prosjektet. I løpet av sommeren har vi jobbet med åhjelpe en kunde med å finne ut om deres markedsstrategi faller heldig ut mot selskapets kunder. Her skal både kvalitative og kvantitative data samles inn og analyseres. Forhåpentligvis vil vi kunne gi gode forslag til løsninger på kundens utfordringer.

Artikkelen er hentet fra Karrieremagasinet Kaleidoskopet 1/2013.

 

Flere artikler